Door een technische storing tonen sommige pagina's niet alle inhoud. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Uitwisselingsorganisatie

U werkt bij een uitwisselingsorganisatie die jongeren naar Nederland wilt halen voor een culturele uitwisseling. Hiervoor moet uw organisatie verplicht erkend referent zijn. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Op deze pagina vindt u alleen informatie over de erkenning als referent voor uitwisseling. De voorwaarden en aanvraagformulieren voor een verblijfsvergunning uitwisseling vindt u op de pagina's culturele uitwisseling en Working Holiday. U vindt op deze pagina wel het meldingsformulier uitwisseling en de losse bijlagen van de aanvraagformulieren.

Om iemand voor een culturele uitwisseling naar Nederland te laten komen, moet uw bedrijf zijn erkend door de IND. Om erkend te worden als referent moet uw bedrijf een betrouwbare partner zijn voor de IND. Na erkenning wordt uw organisatie vermeld in het openbaar register erkende referenten.

Erkenning is niet verplicht voor de aanvragen Working Holiday Program en Working Holiday Scheme.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die gelden voor alle erkende referenten. Daarnaast gelden voor de erkenning voor uitwisseling de volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie heeft een culturele doelstelling;
  • Uw organisatie voert een uitwisselingsprogramma uit dat is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Kosten

De aanvraag erkenning als referent voor uitwisseling kost € 2008.

De aanvraag erkenning als referent bij wijziging bedrijfsvorm kost € 2008.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u nodig hebt voor uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Online diensten voor erkend referenten

Als erkend referent kunt u aanvragen makkelijk en snel online indienen in het portaal. U leest hier meer informatie over het portaal en de online diensten voor erkend referenten.

 

Na de erkenning

Erkenning alleen voor het doel waarvoor erkenning is gegeven

U bent erkend referent voor het verblijfsdoel ‘uitwisseling’. Deze erkenning geldt alleen voor dit verblijfsdoel. Het gaat bij uitwisseling om de aanvragen voor au-pair, culturele uitwisseling en working holiday. Erkenning is niet verplicht voor de aanvragen working holiday.

Indienen aanvragen voor buitenlandse werknemers en onderzoekers

Nadat uw erkenning is goedgekeurd, kunt u aanvragen indienen voor de verblijfsvergunning voor culturele uitwisseling of working holiday. Uw organisatie verklaart in het aanvraagformulier, dat de uitwisselingsjongere aan de voorwaarden voldoet. De documenten die u van de uitwisselingsjongere heeft gekregen om dit aan te tonen, hoeft u niet naar de IND te sturen.

De voorwaarden, procedure en de aanvraagformulieren vindt u op de pagina's van de betreffende doelgroep.

Aanvragen laten indienen door een gemachtigde

U kunt een organisatie of instelling machtigen om namens u de aanvragen in te dienen. U stuurt hiervoor eenmalig een machtiging naar de IND. In deze machtiging geeft u aan wie u machtigt om voor u de aanvragen in te dienen. U ondertekent de machtiging.

De gemachtigde vult bij het indienen van de aanvraag op het aanvraagformulier de naam van uw organisatie in en zijn eigen gegevens. Het aanvraagformulier heeft hiervoor een apart veld.

Wijziging rechtsvorm

​Als de rechtsvorm van uw instelling of onderneming wijzigt, moet u voor de nieuwe rechtsvorm opnieuw erkenning als referent aanvragen. Voor deze aanvraag erkenning betaalt u € 2008.

Rechten en plichten

Rechten

Als erkend referent hebt u een aantal rechten: 

  • De IND probeert om binnen 2 weken op uw aanvragen te beslissen. Dit kan alleen als u de aanvraag volledig indient. Ontbreken er documenten? Dan kan de termijn van 2 weken niet worden gehaald.
  • U hoeft minder bewijsstukken mee te sturen met uw aanvragen. Vaak is een eigen verklaring voldoende. U geeft daarmee aan dat de werknemer voldoet aan alle voorwaarden voor toelating en verblijf in Nederland.
  • U kunt bij vragen mailen naar een speciaal e-mailadres.

Plichten

Als verplicht erkend referent hebt u een verantwoordelijke taak. U beoordeelt alle verblijfsaanvragen uitwisseling en dient de aanvraag in. De IND heeft nauwelijks tot geen contact met de uitwisselingsjongere. Alles verloopt via u. 

Het migratiebeleid is gebaseerd op vertrouwen in u als erkend referent. De IND controleert achteraf of:  

  • de uitwisselingsjongere (nog) aan de verblijfsvoorwaarden voldoet;
  • u blijft voldoen aan de voorwaarden van de erkenning; én
  • u de plichten als referent nakomt.

Naast uw rechten moet u als erkende referent daarom voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen.