Sandra liep stage bij de IND

​’Migratie is een hot topic’

Sandra is stagiaire bij het Informatie en Analysecentrum van de IND. Daar werkte ze mee aan een onderzoek naar de behoefte aan arbeidsmigratie van derdelanders in Nederland.

Sandra
De praktijk

Sandra is op dit moment bezig met de afronding van haar Master Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. In migratie is ze altijd geïnteresseerd geweest. "Het is tijdens mijn studie eigenlijk continu een hot topic geweest. Haast elke dag is er wel iets te lezen in de krant over vluchtelingen, of zijn er discussies over asielzoekers en migratie." Sandra schreef een scriptie over het Europese migratiebeleid tijdens haar Bachelorsopleiding Europese Studies aan de UvA.

Voor haar Master-stage hoefde ze niet lang na te denken waar ze wilde werken. Sandra: "Na alle theorie wilde ik graag praktijkervaring opdoen in de uitvoering van het migratiebeleid." Helaas waren er op dat moment geen vacatures voor stages bij de IND. Maar toen Sandra een open sollicitatie instuurde, kreeg ze al gauw een telefoontje vanuit de afdeling Onderzoek en Analyse van de IND. "We hadden een leuk gesprek.", zegt Sandra "Ze hadden een concreet project dat me interessant leek." En vrij kort daarna kon ze aan de slag.

Eigen initiatief

"Bij Onderzoek en Analyse krijg je alle ruimte om eigen initiatieven te ontplooien", zegt Sandra. Ze ging op gesprek bij allerlei afdelingen van de IND en ketenpartners. Zo woonde ze een asielgehoor bij, en liep ze een dag mee bij het IND-loket. Ook nam Sandra een kijkje bij de grenscontrole van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. "Door al die bezoekjes ben ik me veel beter gaan realiseren wat het migratiebeleid precies inhoudt", zegt ze.

Tijdens haar stage werkte Sandra aan een onderzoek van het Europese Migratienetwerk (EMN), dat in Nederland is ondergebracht bij de IND. Het EMN verzamelt en analyseert informatie om Europese beleidsontwikkeling te ondersteunen. Sandra: "Wij onderzochten of er in Nederland behoefte bestaat om migranten van buiten de EU in te zetten voor tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt." "Het Nederlandse migratiebeleid richt zich voornamelijk op kennismigranten als het gaat om migranten van buiten de EU. En het lijkt erop dat dat volstaat. Op de nationale arbeidsmarkt zijn op dit moment verder geen tekorten waarvoor arbeidsmigratie nodig is."

Sandra: "Maar misschien ligt dat in andere lidstaten van de EU anders. Ons onderzoek maakte deel uit van een vergelijkend onderzoek binnen de hele EU. De rapporten van de deelnemende lidstaten worden uiteindelijk samengevoegd tot een EU-breed vergelijkend syntheserapport." Het rapport wordt binnenkort gepubliceerd op de website van het EMN.

Vergadering in Brussel

Sandra heeft veel geleerd tijdens haar stage bij de IND, vindt ze. "Ik word net zo behandeld als andere medewerkers van de afdeling. Dat is heel fijn, maar het betekent ook hard werken." Ook woonde ze een Europese vergadering bij van het EMN in Brussel. "Dat was een hoogtepunt van mijn stage", zegt Sandra. "Alle vertegenwoordigers van de lidstaten, al die tolken, heel indrukwekkend. Zo'n vergadering is natuurlijk heel formeel, maar iedereen is benaderbaar, en staat open voor een praatje."

Het inspireerde haar. "Als ik mijn Master heb afgerond, ga ik proberen een traineeship te bemachtigen bij de EU." Misschien ook iets dat gerelateerd is aan migratie? Dat weet ze nog niet. "En ik moet niet te veel op de zaken vooruitlopen, want ik moet eerst een scriptie schrijven", zegt ze lachend.