Richard een mensenhandelexpert bij de IND

​​De IND is alert op signalen van mensenhandel en werkt samen met ketenpartners aan de bestrijding van dit misdrijf. 

RichardRichard - jurist, gespecialiseerd in mensenrechten - is binnen de IND één van de deskundigen op dit gebied. Voor hij bij de IND kwam werken was hij overigens al betrokken bij de bestrijding van mensenhandel in Albanië en Kosovo. Richard: "Ik kan slecht tegen onrecht. Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij. Slachtoffers van mensenhandel worden vreselijk uitgebuit en vaak door gebruik van geweld volledig afhankelijk gemaakt van mensenhandelaren. Het is onacceptabel dat dit vandaag de dag nog voorkomt."

Slachtoffers van mensenhandel kunnen onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op een (tijdelijke) verblijfsvergunning. "Dat is hard nodig, want die mensen, of ze nu in de prostitutie of in andere sectoren zijn uitgebuit, zijn vaak bang voor hun uitbuiters. Wanneer mogelijke slachtoffers willen meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek tegen deze uitbuiters, beschermt de Nederlandse overheid hen en dat is een goede zaak."

Medewerkers van de IND worden getraind in het herkennen van signalen van mensenhandel. Zowel in Nederlands als in Europees verband wordt steeds meer samengewerkt om mensenhandel te bestrijden. Richard: "Bij mensenhandel is vaak sprake van georganiseerde criminaliteit. Criminelen vinden steeds weer nieuwe manieren om mensen in uitbuitingssituaties te brengen en te houden. Daarom is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt in de vreemdelingenketen, maar ook in Europees en internationaal verband. Ik ben er trots op dat het thema mensenhandel zo breed wordt gedragen binnen de IND en dat we met elkaar de bestrijding van mensenhandel gestructureerd aanpakken."

"Mensenhandel is een onderwerp dat mij erg bezighoudt. Het is een onderwerp dat iedereen zou moeten aangrijpen. Zeker als je met eigen ogen het leed heb gezien dat slachtoffers is aangedaan, weet je dat je je inzet voor een goede en belangrijke zaak."