IND 25 jaar: Het verhaal van Huub van den Broek

​Dit jaar bestaat de IND 25 jaar. Gedurende het hele jaar besteden we op verschillende manieren aandacht aan dit jubileum. Dit keer spraken we met collega Huub van den Broek die al sinds de oprichting bij de IND werkt. We blikken terug en kijken vooruit.

Huub begon in 1983 bij Directie Vreemdelingenzaken (DVZ) als medewerker bij de Afdeling Herziening, waar hij herzieningen – dat heette later bezwaarschriften – afhandelde. In die tijd waren er vooral veel gezinsherenigingen van Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten. Naar schatting werkte er toen zo'n 120 man bij DVZ. Huub: "Toen ik bij DVZ begon, werkte er een handjevol mensen bij Asiel. De Tamil tijgers uit Sri Lanka vormden de eerste asielinstroom."

Van DVZ naar IND
Toen in 1994 de DVZ overging in de IND, werd Huub plaatsvervangend hoofd van de Unit Haaglanden: "De overgang naar de IND was heel spannend. Het was één grote chaos. Dat heeft een aantal weken geduurd. Iedereen kreeg een andere rol, andere taken. Wat nieuw was, was dat we regionaal gingen werken. Ook kwamen er stafdiensten bij, zoals communicatie, IT en personeelszaken, ook dat was nieuw. We gingen daarnaast van DVZ-p over op een nieuw computersysteem, INDIS. Hierdoor konden medewerkers digitaal meer handelingen verrichten. Daar moest iedereen heel erg aan wennen. Het was een hoop zoeken en uitproberen. Daardoor hadden we te maken met achterstanden en lange doorlooptijden. Ik kan mij herinneren dat pas na drie weken ploeteren de eerste beschikking kwam aanhobbelen."

Hongerstakingen hebben een indruk achtergelaten
Wat Huub in al die jaren het meest is bijgebleven, is een hongerstaking van Kosovaren in Leidschendam. Dit was voor de Balkanoorlog, toen Kosovaren nog niet automatisch in aanmerking kwamen voor een verblijfsvergunning. Huub: "Het was een warme dag en zij zaten in een kleine ruimte met vier bedden. Die mensen lagen er al een tijdje en dat was geen aangename ervaring. Je kan maar drie dagen zonder vocht, dus er was al een arts bij en de tijd begon te dringen." Huub kreeg het voor elkaar ze uit deze kamer te krijgen en op kantoor met ze te praten: "De staatssecretaris werd opgetrommeld en er werd ter plekke een kort geding gehouden. Nu heet dat een voorlopige voorziening en is het aan de orde van de dag. Maar in die tijd was dat een unicum. Uiteindelijk mochten ze blijven."

Digitalisering meest positieve ontwikkeling
Vandaag de dag werkt Huub als projectleider implementatie e-Dienstverlening (e-DV) bij de afdeling Innovatie & Standaardisatie (I&S) van de directie Dienstverlening. Met zo'n lange staat van dienst, heeft Huub veel ontwikkelingen de revue zien passeren: "De beste ontwikkeling van de afgelopen 25 jaar, zowel voor de klant als de IND, vind ik toch wel de digitalisering. Dus het mogelijk maken van het digitaal aanvragen en verwerken. Dat vind ik persoonlijk de meest spannende, ingrijpende en leuke verandering. Die lange aanvraagformulieren zijn nu veel beter in te vullen."

Wat Huub zou veranderen
Op de vraag wat hij zou veranderen als hij HIND zou zijn, geeft Huub aan nog meer in te zetten op het verkorten van de doorlooptijden van aanvragen: "Door digitalisering maak je het proces makkelijker, maar het schept ook de verwachting dat zaken snel afgehandeld kunnen worden. De realiteit blijft echter nog een beetje achter bij die verwachting. Hierdoor gaan veel mensen bellen hoe het met hun aanvraag zit. Dat kan anders. Organisatorisch, zonder meer mensen aan te nemen, kun je al best wel wat regelen. Daarbij hoeven we niet te wachten tot we een grote verandering kunnen maken. Kleine verbeteringen zijn ook welkom. Als een handeling twee minuutjes korter kan en je vermenigvuldigt dat met 50.000 aanvragen, heeft dat impact. "

Veel mogelijkheden bij IND
In de vele functies die Huub heeft vervuld, heeft hij het steeds naar zijn zin gehad. En ook nu nog, na 25 jaar, gaat hij met plezier naar zijn werk. Het samenwerken – zowel intern als met externe instanties - is wat zijn werk zo leuk maakt. Om gezamenlijk aan iets toekomstgerichts te werken. Hoe het komt dat Huub nu al 25 jaar bij de IND werkt? "Dat komt doordat er binnen de IND zoveel mogelijkheden zijn. Zo heb ik diverse rollen en functies gehad. Je krijgt veel kansen om dingen uit te proberen."

Tip voor nieuwe collega's
Op de vraag wat hij nieuwe collega's zou willen meegeven antwoordt Huub: "Houd vast aan goede ideeën. Soms is het moeilijk om ideeën in de organisatie te laten landen, maar blijf je ideeën op diverse plekken ventileren. Door de goede mensen in te schakelen en warm te maken, kan het een en ander bereikt worden."