Achtergrondthema's

Meer weten over het werk van de IND of een specifiek onderwerp. Kijk in onze achtergronddossiers.

Update

Loket Eindhoven sluit op 1 oktober

- In 2019 is besloten een deel van de loketten van de IND te sluiten. Op 1 oktober sluit loket Eind...

IND verbetert dienstverlening met herinrichting loketten

- De IND gaat zijn dienstverlening steeds beter organiseren door snellere informatieverstrekking vi...

Asielinstroom in juli 2020

- ​De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het c...

Meer nieuws