Achtergrondthema's

Meer weten over het werk van de IND of een specifiek onderwerp. Kijk in onze achtergronddossiers.

Update

Asielinstroom in juni 2021

- ​In juni bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en na...

Taskforce tegen achterstanden asielaanvragen rondt werkzaamheden af

- ​De achterstand die de IND tot april 2020 had opgelopen bij het afhandelen van asielaanvragen, is...

RANOV-groep vrijgesteld van documenteneis naturalisatie

- ​RANOV-vergunninghouders worden vrijgesteld van de documenteneis als zij Nederlander willen worde...

Meer nieuws