Achtergrondthema's

Meer weten over het werk van de IND of een specifiek onderwerp. Kijk in onze achtergronddossiers.

Update

IND stuurt asielzoekers brief over doorlooptijd procedure

- ​De IND stuurt komende periode de gemachtigde van alle asielzoekers die op dit moment langer dan ...

Nieuwe rol klokkenluider IND: bijzonder vertrouwenspersoon klokkenluiders

- ​In januari berichtte de IND dat er naar aanleiding van het rapport van de commissie Ruys overleg...

IND jaarcijfers 2018: Driekwart aanvragen bij IND vooral voor gezinshereniging, studie of werk

- ​Daar waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) doorgaans veel in het nieuws komt met asie...

Meer nieuws