Taalanalyse

​Een asielzoeker noemt tijdens het asielgehoor het land en het gebied waar hij vandaan komt.

Taalanalyse
​En hij vertelt tot welke etnische groep hij behoort. Wat kan de IND medewerker die hem interviewt doen wanneer hij merkt dat de asielzoeker de vragen die hij via de tolk aan hem laat stellen niet begrijpt? Of dat het hem niet lukt om een duidelijke beschrijving te geven van het gebied waaruit hij zegt  afkomstig te zijn. De IND medewerker kan in zo’n geval beslissen om een taalanalyse uit te laten voeren.

Wat is taalanalyse?

Taalanalyse gaat ervanuit dat als iemand het grootste deel van zijn leven (vooral zijn jeugd) in een bepaald gebied heeft doorgebracht, verwacht mag worden dat hij ten minste één van de
taalvarianten spreekt die in dit gebied gangbaar zijn. Het onderzoek kan nadere duidelijkheid geven over het land of gebied waar de asielzoeker vandaan zegt te komen, en in sommige gevallen over zijn etniciteit.

Taalanalyse is nadrukkelijk géén nationaliteits- of identiteitsonderzoek. Taalanalyse zegt niets over waar iemand is geboren, en in het algemeen ook niet over het gebied of de gebieden waar iemand slechts korte tijd (bijvoorbeeld alleen zijn eerste levensjaren) heeft verbleven. Uit een taalanalyse blijkt veelal ook niet of iemand recent of al langer geleden is vertrokken uit zijn oorspronkelijke herkomstgebied.

Wie voert taalanalyse uit?

De IND heeft verschillende linguïsten in dienst, die bekwaam zijn om onder meer taalanalyse onderzoeken uit te voeren.

Lees meer over het instrument taalanalyse  in de Vakbijlage taalanalyse.