Schijnhuwelijk

​Door een schijnhuwelijk (of schijnrelatie) kan een partner onterecht in Nederland komen wonen.


Een schijnhuwelijk lijkt onschuldig, maar is dat niet. Zo’n huwelijk kan bijvoorbeeld slachtoffers maken doordat er ook sprake is van mensensmokkel of mensenhandel. Daarnaast kost het de Nederlandse gemeenschap geld. Daarom wil het kabinet schijnhuwelijken voorkomen. Onder andere door het strenger controleren van mogelijke schijnhuwelijken.

Negatieve effecten schijnhuwelijk voor samenleving

Het mogelijk maken of aangaan van een schijnhuwelijk kan samengaan met:

 • Criminele activiteiten

  Bijvoorbeeld mensensmokkel en mensenhandel. Schijnhuwelijken maken daarmee slachtoffers. Ook  wordt er soms veel geld verdiend aan een schijnhuwelijk. De Nederlandse partner kan bijvoorbeeld geld ontvangen voor het aangaan van zo’n huwelijk, al dan niet
  door tussenkomst van een crimineel netwerk.
 • Onnodige kosten voor de Nederlandse gemeenschap

  Mensen die door een schijnhuwelijk verblijfsrecht in Nederland krijgen, maken daardoor ten onrechte gebruik van sociale voorzieningen. Ook mogen zij in Nederland werken, waardoor ze onterecht toegang tot de arbeidsmarkt krijgen.

Mogelijke schijnhuwelijken strenger controleren

Het kabinet wil mogelijke schijnhuwelijken en schijnrelaties strenger controleren. Als er vermoedens van een schijnhuwelijk bestaan, is een van de mogelijke maatregelen dat partners apart van elkaar gehoord worden over het huwelijk of de relatie. Als de antwoorden teveel verschillen, krijgt de aanvrager geen verblijfsrecht in Nederland.
Voor dit soort controles werken de betrokken organisaties, zoals de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), Inspectie SZW en gemeenten, nauw samen.

Schijnhuwelijk in strijd met Nederlandse wetten en regels

Bij een schijnhuwelijk of schijnrelatie handelen betrokken mensen in strijd met de Nederlandse wetten en regels.

Het geven van onjuiste informatie over een relatie kan leiden tot:

 • een afwijzing van het verblijfsrecht op basis van een huwelijk met een ingezetene;
 • een intrekking van een verblijfsvergunning;
 • het opleggen van een boete, taakstraf en/of gevangenisstraf.