Naturalisatiedag

​Als een vreemdeling ervoor kiest om Nederlands staatsburger te worden, is dat reden voor een feest.

In Nederland vieren we dit op naturalisatiedag. Dit is de dag waarop mensen die tot Nederlander genaturaliseerd worden een officiële verklaring ontvangen waaruit blijkt dat ze Nederlander zijn geworden. Naturalisatiedag wordt jaarlijks op 15 december gehouden. De IND verwerkt jaarlijks zo’n 25.000 verzoeken tot naturalisatie.

Naturalisatiedag en Koninkrijksdag

De allereerste naturalisatiedag vond plaats op 24 augustus 2006. Tot dan toe werd het naturalisatiebesluit per post toegestuurd. In 2008 is besloten om naturalisatiedag op 15 december te vieren, de dag waarop ook Koninkrijksdag valt. Op Koninkrijksdag wordt de ondertekening van het koninkrijksstatuut in 1954 herdacht. Daarin worden de verhoudingen geregeld tussen Nederland en de andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Naturalisatieceremonie

Vanaf 2007 moeten alle gemeenten jaarlijks een naturalisatieceremonie organiseren op 15 december. De naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden, zijn verplicht aan de ceremonie deel te nemen.
Naast de ceremonie op de nationale naturalisatiedag mogen gemeenten ook extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen.

Verklaring van verbondenheid

Tijdens de naturalisatieceremonie wordt aandacht geschonken aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit en de verbondenheid met de Nederlandse samenleving. Ook wordt stilgestaan bij de rechten (bijvoorbeeld stemrecht) en plichten (bijvoorbeeld voldoende ingeburgerd zijn) die bij het Nederlanderschap horen.

Alle ‘nieuwe’ burgers leggen tijdens de naturalisatieceremonie de verklaring van verbondenheid af. Er zijn 2 versies van de verklaring van verbondenheid. De eed, voor mensen die gelovig zijn:

'Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'

En voor mensen die daar voor kiezen, de belofte:

'Ik beloof dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Dat verklaar en beloof ik.'

Daarna reikt de burgemeester het besluit van Nederlanderschap uit en is men officieel Nederlander.

‘Ik heb lang gewacht op deze dag’

Mansour Karboub verliet op zijn twaalfde zijn ouderlijk huis. Na vele omzwervingen kwam de Marokkaanse slager in 2004 voor de liefde naar Nederland. Op naturalisatiedag werd hij Nederlander. Lees zijn verhaal.
Geysa Heyer werd Nederlander op naturalisatiedag. Lees haar verhaal.