Nareis

​Wie niet veilig is in eigen land, kan rekenen op de bescherming van asiel. Vluchtelingen die voor deze bescherming in aanmerking komen, kunnen hun toekomst in Nederland opbouwen. Daar hoort het herenigen met achtergebleven gezinsleden bij. We noemen dit 'Nareis'.

​Wie komen hiervoor in aanmerking?

Een vluchteling kan de (huwelijks)partner laten overkomen, maar ook kinderen of pleegkinderen komen hiervoor in aanmerking. Als er sprake is van een alleenstaande minderjarige vreemdeling, komen ook ouders in aanmerking voor nareis.

Hoe vraagt de aanvrager nareis aan?

Deze gezinshereniging kan de vluchteling zelf aanvragen binnen drie maanden na het ontvangen van de verblijfsvergunning. Voor deze vergunning hoeven geen kosten te worden betaald. Wel moet de aanvrager de identiteit aantonen van de gezinsleden en de familieband. Dat gebeurt meestal aan de hand van documenten. Als de vreemdelingen geen documenten heeft en die ook aantoonbaar niet kan overleggen, kan een DNA-test of onderzoek door de IND worden aangeboden.

Kan iedereen komen?

Omdat de IND bijdraagt aan een veilig Nederland, is er ook ten aanzien van nareizigers een toets op veiligheid. Dat betekent dat we van iedere vreemdeling die naar Nederland wil komen, controleren of er sprake is van een bedreiging van de openbare orde of nationale veiligheid. Ook onderzoeken we of nareizigers zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid. Plegers van zulke ernstige misdaden mogen geen veilige plek in Nederland vinden en zijn dus uitgesloten van een verblijfsvergunning in Nederland.