Mvv-vereiste bij gezinshereniging

​Een mvv staat voor 'machtiging tot voorlopig verblijf'. Een mvv is geen verblijfsvergunning, maar een visum dat speciaal bedoeld is om Nederland in te kunnen reizen, waarna een verblijfsvergunning wordt afgegeven. Of iemand een mvv nodig heeft, hangt af van de nationaliteit van de persoon die naar Nederland wil komen.

​Wie vraagt de mvv aan?

Wie een partner en/of kinderen naar Nederland wil laten komen, kan hiervoor zelf een aanvraag indienen. Voor ieder gezinslid moet een aparte aanvraag worden ingediend. Dat gebeurt meestal rechtstreeks bij de IND, maar het kan ook bij de ambassade of het consulaat door het gezinslid dat naar Nederland wil komen. De ambassade of consulaat stuurt in dat geval de aanvraag naar de IND die de aanvraag in behandeling neemt. In één aanvraag wordt dan zowel de mvv als de verblijfsvergunning aangevraagd.

Waarom is een mvv nodig bij gezinshereniging?

Wie een mvv heeft gekregen, is er in de meeste gevallen zeker van dat hij/zij ook een verblijfsvergunning krijgt. Dat komt omdat de IND voor het verstrekken van de mvv aan dezelfde voorwaarden toetst als die voor de verblijfsvergunning. Door deze toets al uit te voeren voordat iemand daadwerkelijk naar Nederland reist, kan alvast de identiteit worden vastgesteld van de persoon die naar Nederland wil komen. Daarnaast wordt daardoor van tevoren al duidelijk of aan alle toelatingseisen van Nederland wordt voldaan, zodat sneller een verblijfsvergunning kan worden verleend.  

Hoe lang duurt de procedure?

De IND heeft de wettelijke plicht om binnen 3 maanden na de aanvraag te beslissen. Dat kan nog één keer met 3 maanden verlengd worden, bijvoorbeeld als het erg druk is bij de IND of als er meer tijd nodig is voor onderzoek. Vervolgens heeft het gezinslid in het buitenland 3 maanden de tijd om de mvv bij de ambassade of het consulaat op te halen. En vanaf dat moment heeft iemand ook 3 maanden tijd om Nederland in te reizen. Eenmaal in Nederland ligt de verblijfsvergunning klaar bij een IND-loket. De vreemdeling kan een afspraak maken om de verblijfsvergunning op te halen.

Wat is de rol van de ambassade?

De IND beslist of er een mvv wordt afgegeven. Als dat het geval is, stuurt de IND een bericht naar de ambassade of het consulaat in het buitenland. Die nodigt de gezinsleden uit om de mvv op te halen en plakt de mvv in het paspoort. Bij dit bezoek aan de ambassade worden bovendien vingerafdrukken genomen en pasfoto's gemaakt, die de ambassade doorstuurt naar de IND. De IND gebruikt die gegevens weer op het verblijfsdocument.