Hoe word je Nederlander

​​Wie niet bij zijn geboorte al de Nederlandse nationaliteit heeft, kan op twee manieren het Nederlanderschap verkrijgen.


De snelste en goedkoopste manier is via de optieprocedure, daarom is het verstandig eerst te kijken of iemand aan de voorwaarden voor optie voldoet. Zo hoeven vreemdelingen die via de optieprocedure naturaliseren geen afstand te doen van hun eigen nationaliteit.  Als u optie aanvraagt omdat u vanaf 4-jarige leeftijd in Nederland woont, dan geldt alleen voor deze voorwaarde dat u afstand doet van uw oorspronkelijke nationaliteit. Ook hoeven zij geen inburgeringsdiploma te halen en zijn de kosten voor de procedure lager dan die van de naturalisatieprocedure. Als iemand voldoet aan de voorwaarden voor optie, beslist de burgemeester hierover.

Wie niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kan een naturalisatieprocedure starten. De gemeente stelt dan een advies op voor de IND en stuurt dat samen met het verzoek om naturalisatie naar de IND. De IND neemt de uiteindelijke beslissing. Als iemand aan de voorwaarden voldoet, laat de IND dat in een brief weten. In deze brief  staat dat een voorstel tot verlening van het Nederlanderschap is voorgelegd aan de Koning.

De IND behandelt jaarlijks zo’n 25.000 verzoeken tot naturalisatie.

Meer weten over alle voorwaarden om Nederlander te worden? Kijk op Nederlandse nationaliteit (Nederlanderschap).

Naturalisatiedag

Alle nieuwe Nederlanders krijgen van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Deze ceremonie wordt in elke gemeente gehouden op 15 december, naturalisatiedag: het feest van de nieuwe Nederlanders .