Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne

Laatste check: 20-05-2022

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Lees wanneer u onder deze richtlijn valt. En wat u moet doen als u onder de richtlijn valt.

Inhoud

Voorwaarden Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geeft recht op opvang, medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen in Nederland. En het geeft de mogelijkheid om te werken. Als u onder de richtlijn valt, mag u tot 4 maart 2023 in Nederland blijven. U valt onder de richtlijn in Nederland als een van de volgende situaties voor u geldt.

U hebt de Oekraïense nationaliteit

 • U bent na 26 november 2021 uit Oekraïne gereisd.
 • U bent voor 27 november 2021 uit Oekraïne gereisd. En u was toen voor langere tijd in Nederland, omdat u een verblijfsvergunning had of asiel had aangevraagd. U kunt bewijzen dat u voor 27 november 2021 in Nederland was en niet in een ander EU-land.

U hebt niet de Oekraïense nationaliteit

 • U was op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling.
 • U had op 23 februari 2022 een geldige Oekraïense verblijfsvergunning.

U woonde in Oekraïne als gezinslid van iemand die onder de richtlijn valt

 • U bent een partner (getrouwd of ongetrouwd) en u hebt een duurzame relatie.
 • U bent een kind jonger dan 18 en u bent niet getrouwd.
 • U bent een familielid en u woonde samen met het gezin. U bent (grotendeels) afhankelijk van dit gezin.

Inschrijven bij de gemeente

Valt u onder de richtlijn? Dan gaat u naar de gemeente om zich in te laten schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Inschrijven betekent dat u uw persoonsgegevens en (tijdelijke) adres doorgeeft aan de gemeente. Het verschilt per gemeente hoe de inschrijving gaat. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente waar u zich wilt inschrijven.

Documenten die u nodig hebt

De gemeente moet weten wie u bent en waar u vandaan komt. Daarom heeft de gemeente een aantal documenten van u nodig om u te kunnen inschrijven. Het gaat om deze documenten:

 • een paspoort of ander identiteitsbewijs
 • een Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 23 februari 2022 (als u niet Oekraïens bent)

De gemeente bekijkt of u de juiste documenten hebt. Is er twijfel over uw documenten? Dan neemt de gemeente contact op met de IND.  Het kan zijn dat er dan extra onderzoek wordt gedaan om zeker te weten wie u bent en waar u vandaan komt. U kunt zich dan nog niet inschrijven bij de gemeente. Ook niet als uw gezinsleden wel de Oekraïense nationaliteit hebben. 

Bewijs van nationaliteit Oekraïense ambassade

Hebt u de Oekraïense nationaliteit, maar kunt u dit niet bewijzen met documenten? Dan kunt u mogelijk van de Oekraïense ambassade (Zeestraat 78, Den Haag) een bewijs krijgen waaruit uw identiteit en nationaliteit blijkt. De ambassade controleert of u de Oekraïense nationaliteit hebt. Als dit zo is, krijgt u een bewijs met uw foto. Met dit bewijs kan de gemeente u wel inschrijven in de BRP.

Geen documenten

Bent u niet Oekraïens en hebt u geen documenten? Probeer dan zoveel mogelijk documenten alsnog naar Nederland te halen. Zonder documenten valt u niet onder de richtlijn. U moet dan vertrekken uit Nederland naar het land waarvan u de nationaliteit hebt. U kunt Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) vragen om hulp bij terugkeer. 

Documenten voor ophalen bewijs van verblijf

Bent u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u vanaf begin juni 2022 bij de IND een bewijs van verblijf ophalen. U moet deze documenten dan ook meenemen en laten zien aan de IND. 

Bewijs van verblijf ophalen

Op dit moment kunt u nog geen bewijs van verblijf ophalen. Vanaf begin juni kunt u van de IND een bewijs krijgen dat u in Nederland mag wonen en werken. Hiermee kunt u ook in het buitenland laten zien wat uw rechten zijn. Hoe en wanneer u het bewijs kunt ophalen, leest u binnenkort op deze pagina. Lees alvast wat u kunt verwachten op de ophaallocatie: 

 • Ga op de afgesproken datum naar de locatie van de IND. Hebt u kinderen die ook onder de richtlijn vallen? Dan moeten zij ook mee. Neem ook uw documenten mee.
 • U vult een aanvraagformulier in bij de IND. De IND gebruikt het aanvraagformulier om u goed te registeren in ons systeem. Als u kinderen jonger dan 15 jaar hebt, komen zij ook op uw aanvraagformulier te staan.

 • U vult een antecedentenverklaring in als u ouder bent dan 11 jaar. Op dit formulier geeft u aan of u ooit een strafbaar feit of misdaad hebt gepleegd. U zet ook een handtekening op deze verklaring. Hiermee controleert de IND of u geen gevaar bent voor de openbare orde.

 • U krijgt een sticker in uw paspoort of op een los papier. Tegelijk krijgt u een folder in uw eigen taal met meer informatie over de sticker. 

Geen paspoort

Hebt u geen paspoort? Dan krijgt u geen sticker maar een pasje. De IND maakt dan eerst een pasfoto van u op de locatie. U krijgt een brief mee waarin staat dat uw pasje na 3 weken op die locatie klaarligt. 

Aanvraag voor verblijf onder richtlijn

Uw aanvraag voor verblijf onder de richtlijn start officieel als u zich inschrijft bij de gemeente. Wel moet u nog een handtekening zetten op een aanvraagformulier bij de IND. Dit kan vanaf begin juni 2022 op een locatie bij u in de buurt. Dit formulier heet de M35H en is een officiële asielaanvraag.

Geen standaard asielaanvraag

Omdat u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt zijn uw rechten anders dan bij een standaard asielaanvraag. U mag bijvoorbeeld werken. Omdat u onder de richtlijn valt, kunt u niet de standaard asielaanvraag doen. U kunt zich niet melden in Ter Apel.  

Kosten aanvraag

Een aanvraag voor verblijf onder de richtlijn is gratis.

Beslissing op uw aanvraag

De IND beslist niet op uw aanvraag zolang de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor u geldt. Omdat we geen beslissing nemen krijgt u geen verblijfsvergunning. Tijdens de procedure geldt een sticker of pasje als bewijs van verblijf. U mag in Nederland wonen en werken met uw bewijs van verblijf. Zodra u dit bewijs kunt ophalen bij de IND, leest u dat op deze pagina.

Geldigheid bewijs van verblijf

De sticker of het pasje is 1 jaar geldig, van 4 maart 2022 tot 4 maart 2023. Uw sticker of pasje is alleen geldig in Nederland. Vraagt u bescherming aan in een ander EU-land? Dan stopt uw bescherming in Nederland. U mag wel naar het buitenland reizen. U hebt dan een geldig paspoort nodig. U mag ook naar Oekraïne reizen en daarna weer terugkomen naar Nederland.

Werken in Nederland

Iedereen die valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming mag in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning (twv). Dit betekent dat een werkgever geen werkvergunning voor u hoeft aan te vragen. Hierdoor kunt u makkelijker een baan zoeken, als u dat wilt. De vrijstelling van de twv geldt voor al het werk in loondienst. U hebt hiervoor een arbeidscontract met een werkgever nodig. U moet ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven in de BRP.
 • U hebt een document waarmee u kunt laten zien dat u in Nederland mag zijn. 
  • Bent u Oekraïens? Zolang u nog geen bewijs van verblijf van de IND hebt gekregen, is een bewijs van uw nationaliteit voldoende. Bijvoorbeeld een paspoort of een bewijs van de Oekraïense ambassade.
  • Bent u niet Oekraïens of hebt u geen bewijs van uw nationaliteit? Dan hebt u een bewijs van verblijf van de IND nodig. Deze kunt u op dit moment nog niet ophalen.

Deze voorwaarden gelden ook als u vrijwilligerswerk wilt doen of stage wilt lopen. Werken als zelfstandig ondernemer mag (nog) niet. 

Per 1 april 2022 moeten werkgevers aan het UWV doorgeven dat ze iemand in dienst nemen


Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

​Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?

Op onze website staat alle laatste informatie die bij ons bekend is. We werken onze website meteen bij nadat er nieuws is. Onze medewerkers bij de IND-loketten en aan de telefoon hebben niet meer informatie dan u hier leest. Wilt u toch liever iemand persoonlijk spreken? Bel dan met de IND en ga niet langs een IND-loket. Bel 088 043 0430 (normale kosten) en toets nummer 9 in. Bel vanuit het buitenland +31 88 043 0430.