Verlenging sticker of pasje tijdelijke bescherming Oekraïne

De tijdelijke bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne is verlengd tot 4 maart 2025. Niet-Oekraïners met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne mogen tijdelijk langer blijven na 4 september 2023. Lees wat dit betekent voor de verlenging van uw sticker of pasje.  

Verlenging voor Oekraïners

Bent u Oekraïens? Dan is uw tijdelijke bescherming verlengd tot 4 maart 2025. Staat op uw sticker of pasje een andere geldigheidsdatum? Dan hebt u een brief gekregen waarmee uw sticker of pasje geldig blijft tot het einde van de Richtlijn tijdelijke bescherming. Hebt u een pasje dat geldig is tot 4 maart 2024? Dan krijgt u voor die datum bericht over de verlenging van uw pasje.

Uw bewijs van verblijf

Hebt u een sticker of pasje met geldigheidsdatum 4 maart 2023? Met de volgende documenten laat u zien dat u in Nederland mag wonen en werken:

  • De brief van de IND samen met uw sticker of pasje. 

Verlengingsbrief Oekraïners 

Lees de verlengingsbrief voor Oekraïners. Dit kan in het Oekraïens (українською), Russisch (Русский) of Engels (English). De vertalingen van de brief zijn niet geldig als bewijs van verblijf. Alleen de brief met uw persoonlijke gegevens die we naar u sturen is geldig als bewijs van verblijf. Welke brief u krijgt, hangt af van welk bewijs van verblijf u nu hebt. 

Alles uitklappen Alles inklappen

Verlenging voor niet-Oekraïners met permanent verblijf of gezinslid in Oekraïne

Hebt u niet de Oekraïense nationaliteit? En verbleef u in Oekraïne met een permanente verblijfsvergunning of had u internationale bescherming in Oekraïne, bijvoorbeeld als erkend vluchteling? Of woonde u in Oekraïne samen met een gezinslid dat onder de richtlijn valt? Dan is uw tijdelijke bescherming verlengd tot 4 maart 2025. U krijgt nog bericht over de verlenging van uw pasje.

Uw bewijs van verblijf

Met het volgende document laat u zien dat u in Nederland mag wonen en werken:

  • Een pasje (Vreemdelingen Identiteitsbewijs Type O (O-document)) dat geldig is tot 4 maart 2024.

Verlenging voor niet-Oekraïners met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning

Had u een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, bijvoorbeeld voor werk of studie? Dan hebt u een brief gekregen waarin staat dat u tijdelijk langer mag blijven in Nederland na 4 september 2023

Uw bewijs van verblijf

Met de volgende documenten laat u na 4 september 2023 zien dat u in Nederland mag wonen en werken:

  • Een pasje (Vreemdelingen Identiteitsbewijs Type O (O-document)) dat geldig is tot 4 september 2023 en de verlengingsbrief. 

Brief niet-Oekraïners tijdelijk langer gebruik maken van rechten richtlijn 

Lees de brief voor niet-Oekraïners die na 4 september 2023 tijdelijk langer mogen blijven: