error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

Verlenging sticker of pasje tijdelijke bescherming Oekraïne

De tijdelijke bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne is verlengd tot 4 maart 2024. Niet-Oekraïners met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne vallen onder de richtlijn tot 4 september 2023. Lees wat dit betekent voor de verlenging van uw sticker of pasje.  

Brief via post of in Mijn IND

U krijgt een brief over de verlenging van uw sticker of pasje. De IND stuurt deze brief naar het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente (BRP). Welke brief u krijgt hangt af van uw nationaliteit. En als u niet Oekraïens bent, van wat voor verblijfsvergunning u in Oekraïne had. Nadat we de brief hebben gestuurd, kunt u deze ook vinden in Mijn IND. Niet bij iedereen staat de brief direct in Mijn IND. Soms kan het ongeveer een maand duren voor u de brief ziet. Dit heeft een technische reden. We werken aan een oplossing.  

Vragen over brief

Hebt u op 25 februari 2023 nog geen brief over verlenging gekregen en valt u wel onder de richtlijn? Of hebt u een vraag over uw gegevens die in de brief staan? Bel dan met de IND.  U kunt alleen bellen voor uzelf. Om voor iemand anders te kunnen bellen of voor een groep moet u gemachtigd zijn.

Hebt u hulp nodig bij het lezen van de brief? Of bij wat u nog moet doen voor de verlenging? VluchtelingenWerk Nederland (VWN) heeft spreekuren op locaties in heel Nederland. U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van VWN.

Verlenging voor Oekraïners

Bent u Oekraïens? Dan is uw tijdelijke bescherming verlengd tot 4 maart 2024. U krijgt een brief waarin we uitleggen hoe we uw sticker of pasje verlengen. Voor deze verlenging hoeft u zelf niets te doen.  

Uw bewijs van verblijf

Met de volgende documenten laat u na 4 maart 2023 zien dat u in Nederland mag wonen en werken:

  • De brief van de IND samen met uw sticker of pasje. 

Verlengingsbrief Oekraïners 

Lees de verlengingsbrief voor Oekraïners. Dit kan in het Oekraïens (українською), Russisch (Русский) of Engels (English). De vertalingen van de brief zijn niet geldig als bewijs van verblijf. Alleen de brief met uw persoonlijke gegevens die we naar u sturen is geldig als bewijs van verblijf. Welke brief u krijgt, hangt af van welk bewijs van verblijf u nu hebt. 

Alles uitklappen Alles inklappen

Verlenging voor niet-Oekraïners met permanent verblijf of gezinslid in Oekraïne

Hebt u niet de Oekraïense nationaliteit? En verbleef u in Oekraïne met een permanente verblijfsvergunning of had u internationale bescherming in Oekraïne, bijvoorbeeld als erkend vluchteling? Of woonde u in Oekraïne samen met een gezinslid dat onder de richtlijn valt? Dan is uw tijdelijke bescherming verlengd tot 4 maart 2024. U krijgt een nieuw pasje (O-document). In de brief staat wat u moet doen voordat u het pasje kunt ophalen. 

Uw bewijs van verblijf

Met het volgende document laat u na 4 maart 2023 zien dat u in Nederland mag wonen en werken:

  • Een pasje (O-document) dat geldig is tot 4 maart 2024.

Verlengingsbrief niet-Oekraïners tijdelijke bescherming tot 4 maart 2024

Lees de verlengingsbrief voor niet-Oekraïners die bescherming hebben tot 4 maart 2024. Dit kan in het Nederlands en Engels (English). Welke brief u krijgt, hangt af van welk bewijs van verblijf u nu hebt. 

Verlenging voor niet-Oekraïners met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning

Had u een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, bijvoorbeeld voor werk of studie? De IND stuurt u een brief waarin staat dat uw tijdelijke bescherming is verlengd tot 4 september 2023. En wat u moet doen om een nieuw pasje (O-document) te krijgen. Ook staat in de brief dat we uw asielprocedure gaan starten.  

Uw bewijs van verblijf

Met het volgende document laat u na 4 maart 2023 zien dat u in Nederland mag wonen en werken:

  • Een pasje (O-document) dat geldig is tot 4 september 2023. 

Brief niet-Oekraïners tijdelijke bescherming tot 4 september 2023

Lees de brief voor niet-Oekraïners die bescherming hebben tot 4 september 2023. Dit kan in het Nederlands en Engels (English). Welke brief u krijgt, hangt af van welk bewijs van verblijf u nu hebt. 

Alles uitklappen Alles inklappen

Tijdelijke bescherming loopt door tot 4 september 2023

In november 2022 stuurden we een brief naar iedereen die volgens de IND vanaf 4 maart 2023 niet meer onder de richtlijn zou vallen. In deze brief stond dat uw recht op bescherming in Nederland zou stoppen op 4 maart 2023. Dit kwam omdat de voorwaarden van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming waren veranderd. Dit staat in een brief van 18 juli 2022 van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Op 10 februari 2023 heeft de regering dit besluit teruggedraaid. Daarom hebt u tot 4 september 2023 tijdelijke bescherming in Nederland. 

Hulp bij terugkeer land van herkomst

Van 1 juni tot en met 31 juli 2023 kunt u begeleiding en financiële hulp aanvragen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Dit geld kunt u gebruiken om terug te keren (remigreren) naar uw land van herkomst. Of naar een land buiten de EU waar u recht hebt op lang verblijf. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees de voorwaarden van het remigratiebeleid en hoe u hulp aanvraagt bij DT&V. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor deze regeling, maar wilt u wel hulp om uit Nederland te vertrekken? Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)