error

Door een storing is de IND telefonisch niet bereikbaar. Excuses voor het ongemak.

close

Verblijf niet-Oekraïners met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (derdelanders)

Laatste update: 13 oktober 2023

U hebt niet de Oekraïense nationaliteit en u had in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning. U mag na 4 september 2023 tijdelijk gebruik blijven maken van de rechten van de richtlijn. Lees wat dit voor u betekent.

 

Ook na 4 september 2023 gelden rechten tijdelijke bescherming

U hebt een besluit ontvangen dat uw tijdelijke bescherming stopt op 4 september 2023. Toch mag u tijdelijk langer gebruik maken van de rechten van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Bijvoorbeeld werken en opvang door de gemeente.  Dit komt omdat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft besloten om de situatie te bevriezen. Dit geldt totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. Het gaat om een richtinggevende uitspraak over de vraag of de tijdelijke bescherming voor deze groep mag stoppen. De Raad van State is de hoogste administratieve rechter in Nederland. Een richtinggevende uitspraak is een uitspraak die andere rechters bijna altijd volgen. 

U mag tijdelijk langer in Nederland blijven 

U mag in ieder geval blijven totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Maar de beslissing die u eerder van de IND hebt gekregen blijft staan. Bent u het niet eens met de beslissing dat uw tijdelijke bescherming uiteindelijk stopt? Dan kunt u tegen de beslissing in beroep gaan. De rechter kijkt dan of de beslissing van de IND klopt. U hebt hiervoor 4 weken de tijd na de datum van de beslissing. Deze termijn wordt niet uitgesteld, ook al mag u tijdelijk langer blijven. 

Hulp van advocaat

U hebt in Nederland recht op hulp van een advocaat. Een advocaat bespreekt de beslissing van de IND met u als u dat wilt. Hebt u nog geen advocaat? De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) kan een advocaat voor u regelen. Stuur een e-mail naar acdenbosch@rvr.org. Doe dit zo snel mogelijk. In ieder geval binnen 4 weken nadat u de beslissing van de IND kreeg.  

Vertrek uit Nederland

Stond in het besluit van de IND dat u na 4 september 2023 binnen 28 dagen moest vertrekken? Dit heet een terugkeerbesluitDoor het besluit dat u toch tijdelijk mag blijven, geldt het terugkeerbesluit niet direct. Op een van de volgende momenten gaat deze periode om te vertrekken in:

  • Op de datum waarop de Raad van State de richtinggevende uitspraak doet. Uit de uitspraak blijkt dat de IND de tijdelijke bescherming heeft mogen stoppen. 
  • Hebt u een voorlopige voorziening van de rechter gekregen? Dan geldt de datum dat de rechter of Raad van State in uw zaak uitspraak doet op het (hoger) beroep. Uit de uitspraak blijkt dat de IND de tijdelijke bescherming heeft mogen stoppen.

Geef uw vertrek door aan de gemeente waar u woont. En stuur het volgende formulier naar de IND:

   

SIS-signalering op dit moment niet zichtbaar voor andere landen

Bent u naar een ander land van het Schengengebied gereisd? Dan kan het zijn dat u daar vragen kreeg over het terugkeerbesluit. Door het terugkeerbesluit is uw naam in het Schengeninformatiesysteem (SIS) gezet. Dit heet SIS-signalering of gesignaleerd worden. Grensbewakers en politie van Schengenlanden kunnen het SIS controleren. Deze landen weten dan dat u een terugkeerbesluit hebt gekregen. Het terugkeerbesluit geldt voor u niet direct, omdat u nog gebruik mag maken van de rechten van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming totdat de Raad van State uitspraak doet. Daarom is uw SIS-signalering op dit moment niet zichtbaar voor andere landen.

Uw bewijs van verblijf (O-document)

Op uw pasje (O-document) staat dat u recht hebt op tijdelijke bescherming tot 4 september 2023. Begin september 2023 heeft de IND u een brief gestuurd met meer informatie over uw verblijf. Alleen met die persoonlijke brief en uw pasje kunt u laten zien dat u in Nederland mag zijn. U krijgt geen nieuw O-document van de IND. Het is daarom belangrijk dat u die brief goed bewaart. Lees de brief over de tijdelijke verlenging van de rechten onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming in het Nederlands:

Pasje tijdelijk langer geldig

Uw pasje en brief zijn geldig totdat er een richtinggevende uitspraak is van de Raad van State. Bent u niet in beroep gegaan tegen de beslissing van de IND? Dan blijft uw pasje geldig tot duidelijk is of de IND de tijdelijke bescherming mag stoppen. De verwachting is dat de Raad van State dit besluit niet eerder neemt dan november 2023. 

Geldigheid pasje bij eigen rechtszaak

Bent u zelf naar de rechter gegaan? Tot wanneer uw pasje geldig is, hangt af van uw situatie:

  • U bent in beroep gegaan tegen de beslissing van de IND. Als u gelijk hebt gekregen van de rechter gaat de IND hiertegen in hoger beroep. Uw pasje blijft geldig tot u de beslissing krijgt op dit hoger beroep. 
  • U hebt de rechter gevraagd om een voorlopige beslissing (voorlopige voorziening). Hebt u een voorlopige voorziening gekregen van de rechter? Dan blijft uw pasje meestal geldig tot de voorlopige voorziening stopt. Of tot de rechter een definitieve beslissing heeft genomen op uw beroep.  

Keuze over doorgaan asielaanvraag

In maart of juni 2023 stuurden we een brief waarin we vroegen of u wilde doorgaan met uw asielaanvraag. U kon uw keuze in een vragenlijst aangeven en deze terugsturen. 

Stoppen met asielaanvraag of geen reactie

Vulde u op de vragenlijst in dat de IND uw aanvraag niet hoeft te behandelen? Of stuurde u de vragenlijst niet terug naar de IND? Dan heeft de IND uw asielaanvraag afgesloten of sluit de IND uw asielaanvraag af. Wilt u na de uitspraak van de Raad van State toch de asielprocedure volgen? Dan moet u opnieuw asiel aanvragen. 

Doorgaan met asielaanvraag

Hebt u de vragenlijst ingevuld teruggestuurd naar de IND? Na de uitspraak van de Raad van State krijgt u meer informatie over de start van uw asielprocedure.  

Hulp bij terugkeer land van herkomst

Besluit u om terug te keren naar uw land van herkomst? Of naar een land buiten de EU waar u recht hebt op lang verblijf? De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) kan u praktische en financiële hulp bieden bij uw vertrek. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees de voorwaarden van het remigratiebeleid en hoe u zich aanmeldt bij DT&V

Voldoet u niet aan de voorwaarden van het remigratiebeleid? Dan kunt u mogelijk hulp bij terugkeer krijgen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).  Kunt of wilt u niet met hulp van het IOM vertrekken? Dan kunt u contact opnemen met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) via ilc@dtv.minvenj.nl. De DT&V kijkt dan of en hoe ze u kunnen helpen met terugkeren.