Verblijf niet-Oekraïners met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (derdelanders)

Laatste update: 3 mei 2024

U hebt niet de Oekraïense nationaliteit en u had in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning. Lees meer informatie over uw recht op verblijf in Nederland.

Tijdelijk langer recht op verblijf

Derdelanders die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden, mogen toch langer gebruikmaken van de rechten die horen bij de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Bijvoorbeeld werken, financiële hulp en opvang door de gemeente. Dit komt omdat de staatssecretaris de gevolgen van het stoppen van de tijdelijke bescherming heeft bevroren. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het EU-hof) moet een uitspraak doen op vragen die de Raad van State op 25 april 2024 heeft gesteld. Derdelanders mogen gebruikmaken van de rechten van de richtlijn tot het EU-hof deze uitspraak heeft gedaan. Heeft het EU-hof nog geen uitspraak gedaan op 4 maart 2025? Dan stoppen de rechten vooralsnog toch op die dag. 

Voor wie de bevriezing geldt

De bevriezing geldt als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw tijdelijke bescherming is gestopt op 5 maart 2024.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u na 4 maart 2024 uitgeschreven? Dan moet u de gemeente voor 4 mei 2024 hebben laten weten dat u zich opnieuw wilt inschrijven. Het maakt dan niet uit als de gemeente u pas na 4 mei weer inschrijft.
  • U bent niet vertrokken uit Nederland met hulp van Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) of andere financiële hulp. U bent niet vertrokken uit de Schengenlanden

Bewijs van verblijf

U krijgt van de IND een sticker in uw paspoort. Dit heet een verblijfsaantekening. Met deze sticker laat u zien dat de bevriezing voor u geldt. En dat u tijdelijk in Nederland mag wonen en werken. 

Afspraak ophalen sticker 

Vanaf 6 mei kunt u een afspraak maken voor het ophalen van uw sticker. Voor 6 mei is de sticker niet beschikbaar. Gebruik de link of QR-code naar de afsprakenplanner die staat in de brief die u krijgt. U maakt een afspraak bij het IND-loket Amsterdam Oekraine (Gatwickstraat 1). U kunt geen afspraak maken bij een ander IND-loket om een sticker verblijfsaantekening op te halen. Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen geen sticker en hoeven geen afspraak te maken.  

Meenemen naar uw afspraak 

  • Uw geldige paspoort. 
  • Uw afspraakcode. Deze code krijgt u via e-mail als u de afspraak hebt gemaakt. 
  • Uw pasje (O-document of W-document). 
  • Het proces-verbaal van aangifte bij de politie, als uw pasje is kwijtgeraakt of gestolen.  

Brief als tijdelijk bewijs van verblijf 

Geldt de bevriezing voor u? Dan heeft de IND u op 2 mei 2024 een brief gestuurd. In de brief staat dat u tijdelijk langer in Nederland mag blijven. Deze brief geldt tijdelijk als bewijs van verblijf totdat u de sticker hebt. Met de brief en uw (oude) pasje laat u zien dat u in Nederland mag zijn. Dit pasje is een O-document, of W-document als u in de asielprocedure zit.  

Rechten van de richtlijn tijdens asielprocedure

Zit u in de asielprocedure? De bevriezing geldt ook voor u als voldoet aan de voorwaarden. Voor u gelden dan de rechten die horen bij de aanvraag van de asielvergunning. En de rechten van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. U hebt dan  naast een W-document ook de sticker verblijfsaantekening nodig. Besluit de IND dat u geen recht hebt op een asielvergunning? Dan blijven de rechten van de richtlijn voor u gelden zolang de bevriezing geldt. 

Behandeling asielaanvraag gaat door

In maart of juni 2023 stuurden we een brief over uw asielaanvraag. In die brief vroegen we of u wilde doorgaan met uw asielaanvraag. Hebt u de IND voor 4 september 2023 laten weten dat u wilde doorgaan? Dan gaat de IND verder met de behandeling van uw asielaanvraag. De IND probeert voor 4 september 2024 een beslissing te nemen. Het is belangrijk dat u naar de IND gaat of op de IND reageert als we dit vragen. Anders kan dit gevolgen hebben voor de beoordeling van uw asielaanvraag. 

Rechten van de richtlijn bij (aanvraag) verblijfsvergunning

Hebt u een andere verblijfsvergunning aangevraagd of gekregen (geen asiel)? Bijvoorbeeld voor werk of studie? De bevriezing geldt ook voor u als u voldoet aan de voorwaarden. Voor u gelden dan de rechten die horen bij de (aanvraag van) de verblijfsvergunning. En de rechten van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. U hebt dan naast een verblijfsvergunning ook de sticker verblijfsaantekening nodig. 

Geen inreisvisum (mvv) nodig 

Vraagt u voor 5 september 2024 een verblijfsvergunning aan? Dan hebt u geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. U moet dan wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor de gevraagde verblijfsvergunning.  

Reden voor de bevriezing

De tijdelijke bescherming stopte op 5 maart 2024 door de uitspraak van de Raad van State. De Raad van State is de hoogste administratieve rechter in Nederland. Een aantal derdelanders is daarna in beroep gegaan. Rechters deden verschillende uitspraken in deze beroepen. De Raad van State heeft daarom vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (het EU-hof). Het EU-hof controleert of landen EU-regels op de juiste manier gebruiken en uitleggen. De vragen gaan over het moment waarop de tijdelijke bescherming is gestopt. De staatssecretaris heeft besloten om de uitspraak van het EU-hof af te wachten. 

Terugkeerbesluit geldt tijdelijk niet

Had u geen andere verblijfsvergunning en behandelde de IND uw aanvraag niet in de asielprocedure? Dan kreeg u van de IND een terugkeerbesluit. Hierin stond dat u uiterlijk op 1 april 2024 moest vertrekken uit Nederland. Door de bevriezing geldt dit terugkeerbesluit tijdelijk niet.