Tijdelijk geen beslissingen op asielaanvragen Oekraïners

Laatste update: 11 januari 2024

De IND heeft meer tijd gekregen om te beslissen op Oekraïense asielaanvragen. Lees wat het besluit- en vertrekmoratorium voor u betekent.

Gevolgen besluit- en vertrekmoratorium

Komt u uit Oekraïne en hebt u asiel aangevraagd? En valt u niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming? Dan gold mogelijk het besluit- en vertrekmoratorium voor u. 

Besluitmoratorium 

Van 28 februari 2022 tot 28 november 2023 gold een besluitmoratorium. Hierdoor kreeg de IND meer tijd om te beslissen op Oekraïense asielaanvragen. Gold dit voor uw asielaanvraag? Dan heeft de IND de beslistermijn van uw aanvraag verlengd met 21 maanden.  

Vertrekmoratorium 

Van 28 februari 2022 tot 28 februari 2023 gold een vertrekmoratorium. Dit betekende dat u na een negatief besluit niet verplicht was om terug te keren naar Oekraïne.  

Besluit- en vertrekmoratorium niet verlengd

Het besluit- en vertrekmoratorium is niet verlengd. Wat dit precies betekent voor deze asielaanvragen moet nog duidelijk worden. Wel ziet de IND Oekraïne nog steeds als een onveilig land van herkomst. Daarom hoeven Oekraïners met een negatief besluit niet terug te keren.