Tijdelijk geen beslissingen op asielaanvragen Oekraïners

Laatste update: 8 december 2022

Vanaf 28 februari 2022 hoeft de IND voor de duur van 12 maanden geen besluit te nemen in Oekraïense asielaanvragen. Dit heet het besluitmoratorium. Ook zet Dienst Terugkeer & Vertrek geen Oekraïners uit als de IND hun aanvraag eerder heeft afgewezen. Dit heet het vertrekmoratorium.

Gevolgen besluit- en vertrekmoratorium

De IND neemt tijdelijk geen beslissing op asielaanvragen van Oekraïners. En verlengt de beslistermijn van lopende en nieuwe asielaanvragen met 1 jaar. Dit betekent dat de IND 1 jaar langer heeft om een beslissing te nemen. Ook ziet de IND Oekraïne voor 12 maanden niet als veilig land van herkomst. Op dit moment bekijkt de IND of het mogelijk is om gehoren (interviews) nog wel door te laten gaan. En of de IND op bepaalde aanvragen toch een positieve beslissing kan nemen. Bijvoorbeeld als u een nader gehoor hebt gehad en hieruit blijkt dat u recht hebt op bescherming.

Uitgeprocedeerde Oekraïense asielzoekers

Bent u Oekraïens, is uw asielprocedure helemaal afgelopen en hebt u een negatief besluit gehad (uitgeprocedeerd)? Dan bent u tijdens het vertrekmoratorium niet verplicht om terug te keren naar Oekraïne.  

Wanneer geldt het besluit- en vertrekmoratorium niet

Niet alle Oekraïense (uitgeprocedeerde) asielzoekers vallen onder het moratorium. Het moratorium geldt niet bij de volgende situaties:

  • Een ander EU-land is verantwoordelijk voor de asielaanvraag (Dublin). Bijvoorbeeld omdat de persoon al asiel heeft aangevraagd in dat EU-land. Of omdat die persoon een visum heeft dat dat EU-land heeft afgegeven.
  • De persoon heeft al bescherming in een ander EU-land. Of is erkend als vluchteling in een ander land of heeft ergens anders al een verblijfsvergunning.
  • De IND stelt de aanvraag buiten behandeling, omdat u bijvoorbeeld niet bij uw gehoor bent geweest. Of omdat u met onbekende bestemming bent vertrokken. Buiten behandeling stellen betekent dat de IND niet naar de inhoud van de zaak kijkt. In dit geval valt de persoon wel onder het vertrekmoratorium. De persoon hoeft tijdelijk niet uit Nederland te vertrekken.
  • De IND heeft de aanvraag afgewezen, omdat de persoon oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Of omdat de persoon een gevaar is voor de openbare orde of nationale veiligheid.