Tijdelijk geen beslissingen op asielaanvragen Oekraïners

Laatste update: 14 april 2023

Tot 28 augustus 2023 hoeft de IND geen besluit te nemen in Oekraïense asielaanvragen. Dit heet het besluitmoratorium. Lees wat dit betekent voor deze aanvragen.

Gevolgen besluitmoratorium

De IND neemt tot 28 augustus 2023 geen beslissing op asielaanvragen van Oekraïners. En verlengt de beslistermijn van lopende en nieuwe asielaanvragen met 21 maanden. Dit betekent dat de IND meer tijd heeft om een beslissing te nemen. Ook ziet de IND Oekraïne tot 28 augustus 2023 niet als veilig land van herkomst. Dit schreef de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer van 16 maart 2023.

Wanneer geldt het besluitmoratorium niet

Niet alle Oekraïense asielzoekers vallen onder het moratorium. Het moratorium geldt niet bij de volgende situaties:

  • Een ander EU-land is verantwoordelijk voor uw asielaanvraag (Dublin). Bijvoorbeeld omdat u al asiel hebt aangevraagd in dat EU-land. Of omdat u een visum hebt dat dat EU-land heeft afgegeven.
  • U hebt al bescherming in een ander EU-land. Of u bent erkend als vluchteling in een ander land of hebt ergens anders al een verblijfsvergunning.
  • De IND stelt de aanvraag buiten behandeling, omdat u bijvoorbeeld niet bij uw gehoor bent geweest. Of omdat u met onbekende bestemming bent vertrokken. Buiten behandeling stellen betekent dat de IND niet naar de inhoud van de zaak kijkt. U hoeft tijdelijk niet uit Nederland te vertrekken.
  • De IND heeft de aanvraag afgewezen, omdat u oorlogsmisdaden hebt gepleegd. Of omdat de IND u als een gevaar ziet voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Vertrekmoratorium niet verlengd

Het vertrekmoratorium dat gold tot 28 februari 2023 kan niet worden verlengd. Wat dit betekent voor Oekraïners die een negatief besluit krijgen, moet nog duidelijk worden. Tot dit duidelijk is hoeven zij niet te vertrekken uit Nederland.