Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne

Laatste update: 13 maart 2023

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Lees wanneer u onder deze richtlijn valt. En wat u moet doen als u onder de richtlijn valt.

Voorwaarden Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55 EG) geeft in Nederland recht op opvang en medische zorg. En onderwijs voor minderjarige kinderen. Het geeft ook de mogelijkheid om te werken. Als u onder de richtlijn valt, mag u tot 4 maart 2024 in Nederland blijven. U valt onder de richtlijn in Nederland als een van de volgende situaties voor u geldt.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • U hebt de Oekraïense nationaliteit

  open minus
 • U hebt niet de Oekraïense nationaliteit

  open minus
 • U woonde in Oekraïne samen met een gezinslid dat onder de richtlijn valt

  open minus

Inschrijven bij de gemeente

Valt u onder de richtlijn? Dan gaat u naar de gemeente om zich in te laten schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Inschrijven betekent dat u uw persoonsgegevens en (tijdelijke) adres doorgeeft aan de gemeente. Het verschilt per gemeente hoe de inschrijving gaat. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente waar u zich wilt inschrijven.

Documenten die u nodig hebt

De gemeente moet weten wie u bent en waar u vandaan komt. Daarom heeft de gemeente een aantal documenten van u nodig om u te kunnen inschrijven. Het gaat om deze documenten:

 • Een paspoort of ander identiteitsbewijs.
 • Een Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 23 februari 2022 (als u niet Oekraïens bent).

De gemeente bekijkt of u de juiste documenten hebt. Is er twijfel over uw documenten? Dan neemt de gemeente contact op met de IND.  Het kan zijn dat er dan extra onderzoek wordt gedaan om zeker te weten wie u bent en waar u vandaan komt. U kunt zich dan nog niet inschrijven bij de gemeente. Ook niet als uw gezinsleden wel de Oekraïense nationaliteit hebben.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Bewijs van nationaliteit Oekraïense ambassade

  open minus
 • Geen documenten

  open minus

Bewijs van verblijf

U kunt van de IND een bewijs krijgen dat u in Nederland mag wonen en werken. Dit bewijs is een sticker in uw paspoort of op een los papier. Soms krijgt u een pasje (O-document). U kunt een afspraak maken om uw bewijs van verblijf op te halen bij een ophaallocatie van de IND. 

 

 

Aanvraag voor verblijf onder richtlijn

Uw aanvraag voor verblijf onder de richtlijn start officieel als u zich inschrijft bij de gemeente. Wel moet u nog een handtekening zetten op een aanvraagformulier bij de IND. Dit formulier heet de M35H-en is een officiële asielaanvraag. U kunt dit formulier alleen invullen op de locatie waar u op afspraak een bewijs van verblijf kunt ophalen. Een aanvraag voor verblijf onder de richtlijn kunt u niet in Ter Apel doen.

Geen standaard asielaanvraag

Een aanvraag voor verblijf onder de richtlijn is niet hetzelfde als een standaard asielaanvraag in Ter Apel. U hebt andere rechten. U mag bijvoorbeeld meteen werken in Nederland.

Kind geboren in Nederland

Hebt u in Nederland een kind gekregen? Schrijf uw kind dan in bij de gemeente waar u ook ingeschreven staat. Is uw kind geboren nadat u uw aanvraagformulier bij de IND hebt ingevuld? Dan moet u de geboorte van uw kind ook melden bij de IND. Dit doet u door het formulier M35-J op te sturen naar de IND, Postbus 17, 9560 AA Ter Apel.

Kosten aanvraag

Een aanvraag voor verblijf onder de richtlijn is gratis.

Beslissing op uw aanvraag

De IND beslist niet op uw aanvraag zolang de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor u geldt. Omdat we geen beslissing nemen krijgt u geen verblijfsvergunning. Tijdens de procedure geldt een sticker of pasje als bewijs van verblijf. U mag in Nederland wonen en werken met uw bewijs van verblijf. 

Geldigheid bewijs van verblijf

Stickers en pasjes voor verblijf onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming zijn alleen geldig in Nederland. Bent u Oekraïens? Uw sticker of pasje is geldig tot het einde van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit is tenminste tot 4 maart 2024. U krijgt een brief waarmee u kunt laten zien dat uw bewijs van verblijf is verlengd. Bent u niet Oekraïens? Dan hebt u na 4 maart 2023 een (nieuw) pasje nodig als bewijs van verblijf. Hierover sturen we u een brief. Lees meer op de pagina Verlenging sticker of pasje tijdelijke bescherming Oekraïne

Einde bescherming na vertrek uit Nederland

Vertrekt u uit Nederland en vraagt u bescherming aan in een ander EU-land? Dan stopt uw tijdelijke bescherming in Nederland. Hebt u zich uitgeschreven bij de gemeente (BRP) omdat u terug naar Oekraïne bent gegaan? Als u in Nederland weer tijdelijke bescherming wilt aanvragen moet u zich opnieuw inschrijven bij de gemeente.

Reizen in Europa

Reizen als Oekraïner

Hebt u de Oekraïense nationaliteit? Dan mag u binnen de Europese Unie reizen. Ook mag u op en neer naar Oekraïne reizen. U hebt dan een geldig biometrisch paspoort nodig met een bewijs van verblijf. Hiermee laat u in het buitenland zien dat u tot 4 maart 2023 in Nederland bescherming hebt. Hoelang u in een ander EU-land met dit bewijs kunt zijn, is voor ieder land verschillend. Er is hier geen algemene regel voor. Controleer dit eerst bij het land waar u naartoe wilt reizen. Soms krijgt u een pasje als bewijs van verblijf. U kunt hiermee niet reizen, dit pasje is geen reisdocument. 

Reizen naar EU-landen kan ook als u nog in uw vrije termijn zit. U mag dan maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in de Europese Unie zijn. U kunt dan bijvoorbeeld in een ander EU-land bescherming zoeken. Is uw vrije termijn afgelopen en hebt u nog geen bewijs van verblijf? Dan reist u op eigen risico. De IND geeft u geen visum om terug te reizen naar Nederland (terugkeervisum, TKV). U kunt geen afspraak maken voor een TKV bij het loket van de IND. Buiten de EU reizen is ook op eigen risico. Hiervoor krijgt u ook geen TKV. Ook niet als u een bewijs van verblijf hebt. 

Reizen als niet-Oekraïner 

Hebt u niet de Oekraïense nationaliteit? Dan is reizen binnen en buiten de EU op eigen risico. De IND geeft u geen terugkeervisum (TKV) of inreisvisum voor terugkeer naar Nederland. U kunt geen afspraak maken voor een TKV bij het loket van de IND. Ook niet als u een bewijs van verblijf hebt.

Geen recht op bescherming na reis naar land van herkomst 

Hebt u niet de Oekraïense nationaliteit en bent u na 23 februari 2022 in uw land van herkomst geweest? Dan voldoet u niet (meer) aan de voorwaarden van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Uw recht op verblijf in Nederland kan dan beëindigd worden. 

Werken en studeren in Nederland

Werken in Nederland

Iedereen die valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming mag in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning (twv). Dit betekent dat een werkgever geen werkvergunning voor u hoeft aan te vragen. Hierdoor kunt u makkelijker een baan zoeken, als u dat wilt. De vrijstelling van de twv geldt voor al het werk in loondienst. U hebt hiervoor een arbeidscontract met een werkgever nodig. U moet ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. We raden u aan dat u zich inschrijft bij de gemeente als u onder de richtlijn valt. 
 • U hebt een bewijs van verblijf waarmee u laat zien dat u in Nederland mag zijn. U krijgt van de IND een sticker of pasje als bewijs. 

De voorwaarden voor de vrijstelling van de twv gelden ook als u vrijwilligerswerk wilt doen. De organisatie waar u wilt werken moet dan een vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV. U mag ook stage lopen als u, uw werkgever en uw school een stagecontract hebben getekend. Voor werken als zelfstandig ondernemer is wel een twv nodig. 

Per 1 april 2022 moeten werkgevers aan het UWV doorgeven dat ze iemand in dienst nemen

Werken zonder geldig bewijs van verblijf

Hebt u sinds 4 maart 2023 geen geldig bewijs van verblijf meer? U krijgt een brief over de verlenging van uw sticker of pasje. Hebt u nog geen brief gekregen? Of bent u niet Oekraïens en hebt u nog geen (nieuw) pasje kunnen ophalen? Uw rechten zijn niet veranderd op 4 maart 2023. Dit betekent dat u nog steeds mag werken. U moet dan wel een sticker of pasje hebben dat geldig was tot 4 maart 2023. En u moet ingeschreven staan bij de gemeente (BRP).

Bent u niet-Oekraïens en had u een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne? Als u bent uitgeschreven bij de gemeente (BRP), dan kunt u zich niet opnieuw inschrijven. U mag dan niet werken. 

Zorg dat u de verlengingsbrief krijgt

Bent u Oekraïens? Het is belangrijk dat u de brief over de verlenging van uw bewijs van verblijf hebt. Hiermee laat u zien aan organisaties van de overheid, scholen en werkgevers dat u mag werken en studeren. Er zijn verschillende redenen waardoor u de brief nog niet hebt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u in de tussentijd verhuisd bent. Of omdat u niet woont op het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente. Lukt het u niet om aan de brief te komen? Bel dan met de IND. De IND verwacht in maart en april 2023 de laatste brieven (opnieuw) te kunnen sturen.

Studeren in Nederland

Als u valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming mag u studeren in Nederland. U moet dan ingeschreven staan bij de gemeente. 

Your Europe