Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne

Laatste update: 23 juni 2022

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Lees wanneer u onder deze richtlijn valt. En wat u moet doen als u onder de richtlijn valt.

Voorwaarden Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55 EG) geeft in Nederland recht op opvang en medische zorg. En onderwijs voor minderjarige kinderen. Het geeft ook de mogelijkheid om te werken. Als u onder de richtlijn valt, mag u tot 4 maart 2023 in Nederland blijven. U valt onder de richtlijn in Nederland als een van de volgende situaties voor u geldt.

Alles uitklappen Alles inklappen

Inschrijven bij de gemeente

Valt u onder de richtlijn? Dan gaat u naar de gemeente om zich in te laten schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Inschrijven betekent dat u uw persoonsgegevens en (tijdelijke) adres doorgeeft aan de gemeente. Het verschilt per gemeente hoe de inschrijving gaat. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente waar u zich wilt inschrijven.

Documenten die u nodig hebt

De gemeente moet weten wie u bent en waar u vandaan komt. Daarom heeft de gemeente een aantal documenten van u nodig om u te kunnen inschrijven. Het gaat om deze documenten:

 • Een paspoort of ander identiteitsbewijs.
 • Een Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 23 februari 2022 (als u niet Oekraïens bent).

De gemeente bekijkt of u de juiste documenten hebt. Is er twijfel over uw documenten? Dan neemt de gemeente contact op met de IND.  Het kan zijn dat er dan extra onderzoek wordt gedaan om zeker te weten wie u bent en waar u vandaan komt. U kunt zich dan nog niet inschrijven bij de gemeente. Ook niet als uw gezinsleden wel de Oekraïense nationaliteit hebben.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Bewijs van nationaliteit Oekraïense ambassade

  open minus
 • Geen documenten

  open minus
 • Documenten voor ophalen bewijs van verblijf

  open minus

Bewijs van verblijf ophalen

Binnenkort kunt u van de IND een bewijs krijgen dat u in Nederland mag wonen en werken. Op dit moment kunt u dit bewijs van verblijf nog niet ophalen. Hoe en per wanneer u het bewijs kunt krijgen, leest u binnenkort op deze pagina.

Het is geen probleem dat u dit bewijs nu nog niet hebt. U mag wonen en werken in Nederland als u staat ingeschreven bij de gemeente. Wel is het belangrijk dat u het bewijs zo snel mogelijk ophaalt wanneer dat kan. Lees alvast wat u kunt verwachten op de ophaallocatie: 

 • Ga op de afgesproken datum naar de locatie van de IND. Hebt u kinderen die ook onder de richtlijn vallen? Dan moeten zij ook mee. Neem ook uw documenten mee.
 • U vult een aanvraagformulier in bij de IND. De IND gebruikt het aanvraagformulier om u goed te registeren in ons systeem. Als u kinderen jonger dan 15 jaar hebt, komen zij ook op uw aanvraagformulier te staan.
 • U vult een antecedentenverklaring in als u 12 jaar of ouder bent. Op dit formulier geeft u aan of u ooit een strafbaar feit of misdaad hebt gepleegd. U zet ook een handtekening op deze verklaring. Hiermee controleert de IND of u geen gevaar bent voor de openbare orde.
 • U krijgt een sticker in uw paspoort of op een los papier. Of een pasje. Tegelijk krijgt u een folder in uw eigen taal met meer informatie over de sticker. 

Sticker of pasje

Of u een sticker of pasje krijgt, ligt aan uw situatie. Hebt u een paspoort? Dan plakken we meestal een sticker in uw paspoort. Maar er kan een reden zijn om de sticker niet in uw paspoort, maar op een los papier te plakken. Hebt u geen geldig paspoort? Dan krijgt u geen sticker maar een pasje. De IND maakt dan eerst een pasfoto van u op de locatie. U krijgt een brief mee waarin staat wanneer u het pasje kunt ophalen.

Afspraak maken om bewijs van verblijf op te halen

In de loop van juni 2022 kunt u online een afspraak maken om uw bewijs van verblijf op te halen. Op dit moment wordt gewerkt aan een systeem waarin u een afspraak kunt plannen. Als deze afsprakenplanner klaar is, leest u dat op deze pagina. Zonder afspraak via de afsprakenplanner kunt u straks geen bewijs van verblijf ophalen.

Totdat de afsprakenplanner klaar is, nodigt de IND in een paar gemeenten mensen uit om alvast het bewijs van verblijf op te halen. Als dit voor uw gemeente geldt, krijgt u een uitnodigingsbrief van de IND. In die brief staat wanneer en waar u het bewijs kunt ophalen.

 

Aanvraag voor verblijf onder richtlijn

Uw aanvraag voor verblijf onder de richtlijn start officieel als u zich inschrijft bij de gemeente. Wel moet u nog een handtekening zetten op een aanvraagformulier bij de IND. Dit formulier heet de M35H en is een officiële asielaanvraag. U kunt dit formulier alleen invullen op de locatie waar u binnenkort, op afspraak, een bewijs van verblijf kunt ophalen.

Geen standaard asielaanvraag

Omdat u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt zijn uw rechten anders dan bij een standaard asielaanvraag. U mag bijvoorbeeld werken. Omdat u onder de richtlijn valt, kunt u niet de standaard asielaanvraag doen. U kunt zich niet melden in Ter Apel. 

Kosten aanvraag

Een aanvraag voor verblijf onder de richtlijn is gratis.

Beslissing op uw aanvraag

De IND beslist niet op uw aanvraag zolang de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor u geldt. Omdat we geen beslissing nemen krijgt u geen verblijfsvergunning. Tijdens de procedure geldt een sticker of pasje als bewijs van verblijf. U mag in Nederland wonen en werken met uw bewijs van verblijf. Zodra u dit bewijs kunt ophalen bij de IND, leest u dat op deze pagina.

Uw rechten

Geldigheid bewijs van verblijf

De sticker of het pasje is 1 jaar geldig, van 4 maart 2022 tot 4 maart 2023. Uw sticker of pasje is alleen geldig in Nederland. Vraagt u bescherming aan in een ander EU-land? Dan stopt uw bescherming in Nederland.

Reizen als Oekraïner

Hebt u de Oekraïense nationaliteit? Dan mag u binnen de Europese Unie reizen. Ook mag u op en neer naar Oekraïne reizen. U hebt dan een geldig biometrisch paspoort nodig met een bewijs van verblijf. Hiermee laat u in het buitenland zien dat u tot 4 maart 2023 in Nederland bescherming hebt. Hoelang u in een ander EU-land met dit bewijs kunt zijn, is voor ieder land verschillend. Er is hier geen algemene regel voor. Controleer dit eerst bij het land waar u naartoe wilt reizen. Soms krijgt u een pasje als bewijs van verblijf. U kunt hiermee niet reizen, dit pasje is geen reisdocument. U kunt het bewijs van verblijf nu nog niet ophalen. 

Reizen naar EU-landen kan ook als u nog in uw vrije termijn zit. U mag dan maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in de Europese Unie zijn. U kunt dan bijvoorbeeld in een ander EU-land bescherming zoeken. Is uw vrije termijn afgelopen en hebt u nog geen bewijs van verblijf? Dan reist u op eigen risico. De IND geeft u geen visum om terug te reizen naar Nederland (terugkeervisum, TKV). U kunt geen afspraak maken voor een TKV bij het loket van de IND. Buiten de EU reizen is ook op eigen risico. Hiervoor krijgt u ook geen TKV. Ook niet als u straks een bewijs van verblijf hebt. 

Reizen als niet-Oekraïner 

Hebt u niet de Oekraïense nationaliteit? Dan is reizen binnen en buiten de EU op eigen risico. De IND geeft u geen terugkeervisum. U kunt geen afspraak maken voor een TKV bij het loket van de IND. Ook niet als u straks een bewijs van verblijf hebt. 

Werken in Nederland

Iedereen die valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming mag in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning (twv). Dit betekent dat een werkgever geen werkvergunning voor u hoeft aan te vragen. Hierdoor kunt u makkelijker een baan zoeken, als u dat wilt. De vrijstelling van de twv geldt voor al het werk in loondienst. U hebt hiervoor een arbeidscontract met een werkgever nodig. U moet ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. We raden u aan dat u zich inschrijft bij de gemeente als u onder de richtlijn valt. 
 • U hebt een bewijs van verblijf nodig waarmee u laat zien dat u in Nederland mag zijn. U krijgt een sticker of pasje als bewijs. U kunt dit bewijs nu nog niet ophalen bij de IND. Tot 1 september 2022 is een bewijs van verblijf daarom niet verplicht. U kunt tot die dag op de volgende manier laten zien dat u in Nederland mag zijn:

  • Bent u Oekraïens? Een bewijs van uw nationaliteit is voldoende. Bijvoorbeeld een paspoort of een bewijs van de Oekraïense ambassade.
  • Bent u niet Oekraïens? Dan hebt u een Oekraïense verblijfsvergunning of erkenning als vluchteling nodig die geldig was op 23 februari 2022.

De voorwaarden voor de vrijstelling van de twv gelden ook als u vrijwilligerswerk wilt doen. De organisatie waar u wilt werken moet dan een vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV. U mag ook stage lopen als u, uw werkgever en uw school een stagecontract hebben getekend. Voor werken als zelfstandig ondernemer is wel een twv nodig. 

Per 1 april 2022 moeten werkgevers aan het UWV doorgeven dat ze iemand in dienst nemen

Zie ook

Wetten en regels

Vragen?

Op Op onze website staat alle laatste informatie die bij ons bekend is. We werken onze website meteen bij nadat er nieuws is. Onze medewerkers bij de IND-loketten en aan de telefoon hebben niet meer informatie dan u hier leest. Wilt u toch liever iemand persoonlijk spreken? Bel dan met de IND en ga niet langs een IND-loket. Bel 088 043 0430 (normale kosten) en toets nummer 0 in. Bel vanuit het buitenland +31 88 043 0430.

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Your Europe