Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne

Laatste update: 15 mei 2024

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Lees wanneer u onder deze richtlijn valt. En wat u moet doen als u onder de richtlijn valt.

Voorwaarden Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55 EG) geeft in Nederland recht op opvang en medische zorg. En onderwijs voor minderjarige kinderen. Het geeft ook de mogelijkheid om te werken. Als u onder de richtlijn valt, mag u tot 4 maart 2025 in Nederland blijven. U valt onder de richtlijn in Nederland als een van de volgende situaties voor u geldt.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • U hebt de Oekraïense nationaliteit

  open minus
 • U hebt niet de Oekraïense nationaliteit

  open minus
 • U woonde samen met een gezinslid dat onder de richtlijn valt

  open minus

Inschrijven bij de gemeente

Valt u onder de richtlijn? Dan gaat u naar de gemeente om zich in te laten schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Inschrijven betekent dat u uw persoonsgegevens en (tijdelijke) adres doorgeeft aan de gemeente. Het verschilt per gemeente hoe de inschrijving gaat. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente waar u zich wilt inschrijven.

Documenten die u nodig hebt

De gemeente moet weten wie u bent en waar u vandaan komt. Daarom heeft de gemeente een aantal documenten van u nodig om u te kunnen inschrijven. Het gaat om deze documenten:

 • Een paspoort of ander identiteitsbewijs.
 • Een Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 23 februari 2022 (als u niet Oekraïens bent).

De gemeente bekijkt of u de juiste documenten hebt. Is er twijfel over uw documenten? Dan neemt de gemeente contact op met de IND. Het kan zijn dat er dan extra onderzoek wordt gedaan om zeker te weten wie u bent en waar u vandaan komt. U kunt zich dan nog niet inschrijven bij de gemeente. Ook niet als uw gezinsleden wel de Oekraïense nationaliteit hebben.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Bewijs van nationaliteit Oekraïense ambassade

  open minus
 • Geen documenten

  open minus

Bewijs van verblijf

Bent u 14 jaar of ouder? Dan hebt u van de IND een bewijs nodig dat u in Nederland mag wonen en werken. Dit bewijs is een sticker in uw paspoort of op een los papier. Soms krijgt u een pasje, een Vreemdelingen Identiteitsbewijs (VI) Type O (O-document). Maak een afspraak maken om uw bewijs van verblijf op te halen

Zonder afspraak geen recht op tijdelijke bescherming 

Komt u niet naar de IND om dit bewijs van verblijf op te halen? Dan kan de IND niet controleren of u voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. En dan kunt u geen handtekening zetten op uw asielaanvraag. In dat geval kan de IND besluiten dat u geen recht hebt op bescherming onder de richtlijn. Krijgt u dit besluit? Dan mag u niet meer in Nederland wonen en werken.

Kinderen jonger dan 14 jaar

Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen geen bewijs van verblijf. Zij vallen wel onder de richtlijn als een ouder onder de richtlijn valt. Neem uw kinderen mee naar uw afspraak bij de IND. Wordt uw kind 14 jaar terwijl u in Nederland woont? Maak dan voor uw kind een afspraak om een bewijs van verblijf op te halen

Aanvraag voor verblijf onder richtlijn

Uw aanvraag voor verblijf onder de richtlijn start officieel als u zich inschrijft bij de gemeente. Wel moet u nog een handtekening zetten op een aanvraagformulier bij de IND. Dit formulier heet de M35H-en is een officiële asielaanvraag. U kunt dit formulier alleen invullen op de locatie waar u op afspraak een bewijs van verblijf kunt ophalen. Een aanvraag voor verblijf onder de richtlijn kunt u niet in Ter Apel doen.

Geen standaard asielaanvraag

Een aanvraag voor verblijf onder de richtlijn is niet hetzelfde als een standaard asielaanvraag in Ter Apel. U hebt andere rechten. U mag bijvoorbeeld meteen werken in Nederland.

Kind geboren in Nederland

Hebt u in Nederland een kind gekregen? Schrijf uw kind dan in bij de gemeente waar u ook ingeschreven staat. Is uw kind geboren nadat u uw aanvraagformulier bij de IND hebt ingevuld? Dan moet u de geboorte van uw kind ook melden bij de IND. Dit doet u door het formulier M35-J op te sturen naar de IND, Postbus 17, 9560 AA Ter Apel.

Kosten aanvraag

Een aanvraag voor verblijf onder de richtlijn is gratis.

Beslissing op uw aanvraag

De IND beslist niet op uw aanvraag zolang de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor u geldt. Omdat we geen beslissing nemen krijgt u geen verblijfsvergunning. Tijdens de procedure geldt een sticker of pasje als bewijs van verblijf. U mag in Nederland wonen en werken met uw bewijs van verblijf. 

Geldigheid bewijs van verblijf

Stickers en pasjes voor verblijf onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming zijn alleen geldig in Nederland. Bent u Oekraïens? Uw sticker of pasje is geldig tot het einde van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit is  tot 4 maart 2025. U hebt een brief van de IND gekregen waarmee u kunt laten zien dat uw bewijs van verblijf is verlengd. Bent u niet Oekraïens? Dan hebt u een pasje nodig als bewijs van verblijf. Lees meer op de pagina Verlenging sticker of pasje tijdelijke bescherming Oekraïne

Einde bescherming na vertrek uit Nederland

Vertrekt u uit Nederland en vraagt u bescherming aan in een ander EU-land? Dan stopt uw tijdelijke bescherming in Nederland. Hebt u zich uitgeschreven bij de gemeente (BRP) omdat u terug naar Oekraïne bent gegaan? Als u in Nederland weer tijdelijke bescherming wilt aanvragen moet u zich opnieuw inschrijven bij de gemeente. En u moet daarna opnieuw een afspraak maken bij de IND.

Reizen in Europa

Reizen als Oekraïner

Hebt u de Oekraïense nationaliteit? Dan mag u binnen de Europese Unie reizen. Ook mag u op en neer naar Oekraïne reizen. U hebt dan een geldig biometrisch paspoort nodig, een bewijs van verblijf (sticker of pasje) en de verlengingsbrief van de IND. Hiermee laat u in het buitenland zien dat u tot 4 maart 2025 in Nederland bescherming hebt. Hoelang u in een ander EU-land mag zijn, is voor ieder land verschillend. Er is hier geen algemene regel voor. Controleer dit eerst bij het land waar u naartoe wilt reizen. 

Reizen naar EU-landen kan ook als u nog in uw vrije termijn zit. U mag dan maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in de Europese Unie zijn. U kunt dan bijvoorbeeld in een ander EU-land bescherming zoeken. Is uw vrije termijn afgelopen en hebt u nog geen bewijs van verblijf? Dan reist u op eigen risico. De IND geeft u geen visum om terug te reizen naar Nederland (terugkeervisum, TKV). U kunt geen afspraak maken voor een TKV bij het loket van de IND. Buiten de EU reizen is ook op eigen risico. Hiervoor krijgt u ook geen TKV. Ook niet als u een bewijs van verblijf hebt. 

Reizen als niet-Oekraïner 

Hebt u niet de Oekraïense nationaliteit? Dan is reizen binnen en buiten de EU op eigen risico. De IND geeft u geen terugkeervisum (TKV) of inreisvisum voor terugkeer naar Nederland. U kunt geen afspraak maken voor een TKV bij het loket van de IND. Ook niet als u een bewijs van verblijf hebt.

Geen recht op bescherming na reis naar land van herkomst 

Hebt u niet de Oekraïense nationaliteit en bent u na 23 februari 2022 in uw land van herkomst geweest? Dan voldoet u niet (meer) aan de voorwaarden van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Uw recht op verblijf in Nederland kan dan beëindigd worden. 

Werken en studeren in Nederland

Werken in Nederland

Iedereen die valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming mag in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning (twv). Dit betekent dat werkgevers geen werkvergunning voor u hoeven aan te vragen. Werkgevers moeten alleen bij het UWV melden dat ze u in dienst nemen. De vrijstelling van de twv geldt voor alle banen in loondienst. U hebt hiervoor een arbeidscontract met een werkgever nodig. Voor vrijstelling van de twv moet u moet ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. We raden u aan om u in te schrijven bij de gemeente als u onder de richtlijn valt. 
 • U hebt een bewijs van verblijf waarmee u laat zien dat u in Nederland mag zijn. U krijgt van de IND een sticker of pasje als bewijs. Staat op uw bewijs dat deze geldig was tot 4 maart 2023? Dan hebt u een brief van de IND gekregen waarmee uw sticker of pasje is verlengd.

De voorwaarden voor vrijstelling van de twv gelden ook als u vrijwilligerswerk wilt doen. De organisatie waar u wilt werken moet dan een vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV. U mag ook stage lopen als u, uw werkgever en uw school een stagecontract hebben getekend. Voor werken als zelfstandig ondernemer is wel een twv nodig. 

Lees veelgestelde vragen over werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne (Rijksoverheid)

Studeren in Nederland

Als u valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming mag u studeren in Nederland. U moet dan ingeschreven staan bij de gemeente. 

Your Europe