Versoepelingen verblijfsvergunningen Oekraïners

Laatste update: 6 juli 2023

Er gelden een aantal versoepelingen voor Oekraïners die al een verblijfsvergunning hebben (aangevraagd) in Nederland. En voor Oekraïners die een van de bestaande verblijfsvergunningen willen aanvragen. Lees welke versoepelingen er zijn.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne

Hebt u geen verblijfsvergunning (aangevraagd) in Nederland? Kijk dan of u valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne.

Verblijfsvergunning zonder mvv aanvragen

U kunt als Oekraïner mogelijk tijdelijk een verblijfsvergunning aanvragen zonder machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). U hoeft dan niet met een mvv (inreisvisum) naar Nederland te zijn gereisd. U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt rechtmatig verblijf in Nederland met een visum kort verblijf of in de vrije termijn of u valt onder de richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne. U kunt door de situatie niet terugreizen naar Oekraïne.
  • U en uw referent voldoen aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning, behalve het basisexamen inburgering in het buitenland. Dit examen hoeft u niet te hebben gehaald.

Bekijk de voorwaarden voor de verschillende verblijfsvergunningen op onze website. Daar staat ook hoe u de aanvraag kunt doen en hoeveel dit kost.

Vrijstelling ophalen mvv

Hebt u in Oekraïne een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aangevraagd? Of heeft uw referent dit voor u gedaan in Nederland? U hoeft tijdelijk geen mvv op te halen bij de Nederlandse ambassade als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt een positieve beslissing gekregen op uw mvv-aanvraag.
  • U bent in Nederland met een visum kort verblijf of in de vrije termijn.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken bij een IND-loket. Tijdens die afspraak controleert de medewerker van de IND uw documenten. En neemt uw biometrische gegevens af. Deze gegevens zijn nodig om uw verblijfsdocument te maken.

Neem mee naar de afspraak bij het IND-loket:

  • de brief waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving)
  • de originele documenten die in die brief genoemd worden
  • uw paspoort

 

Ophalen mvv bij ambassade in ander land

Bent u buiten Nederland en hebt u een positieve beslissing gekregen op uw aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)? De Nederlandse ambassade in Kiev is gesloten. U kunt daar geen mvv ophalen. Mogelijk kunt u de mvv ophalen bij een Nederlandse ambassade of consulaat in een ander land. Bel uw contactpersoon bij de IND als u de ambassade wilt veranderen. Het telefoonnummer staat in de brief van de IND waarin staat dat u een mvv krijgt.

Beoordeling aanvraag verblijfsvergunning of naturalisatie

Hebt u een verblijfsvergunning of verlenging aangevraagd? De IND neemt de situatie in Oekraïne en uw persoonlijke situatie mee in de beoordeling van uw aanvraag. Dit geldt ook als u nu geen documenten over uw identiteit of huwelijk kunt opsturen door de situatie. 

Uitstel voor afstand doen van Oekraïense nationaliteit bij naturalisatie

Hebt u naturalisatie aangevraagd of gaat u dit aanvragen? Als u Nederlander wordt, moet u afstand doen van de Oekraïense nationaliteit. De IND weet dat het nu niet mogelijk is om afstand van uw nationaliteit te doen. Dit betekent dat u tijdelijk uitstel krijgt. Dit uitstel hoeft u niet zelf aan te vragen. U moet op een later moment nog steeds afstand doen van uw Oekraïense nationaliteit. U krijgt hierover een brief als u Nederlander bent geworden en de situatie in Oekraïne beter is. 

Uitstel is niet hetzelfde als een vrijstelling. De oorlog is geen reden om u vrijstelling te geven van afstand doen. Als u bij uw aanvraag voor naturalisatie om een andere reden om vrijstelling vraagt, dan moet u met documenten kunnen bewijzen dat u recht hebt op die vrijstelling. Wijzen we uw verzoek om vrijstelling af? Dan moet u toch nog verklaren dat u afstand wilt doen van uw nationaliteit. Doet u dit niet? Dan kan dit betekenen dat we uw aanvraag voor naturalisatie afwijzen. 
 

In Nederland blijven na aflopen verblijfsvergunning

Vraag een verlenging aan van uw verblijfsvergunning als deze bijna afloopt. Is verlenging niet mogelijk? De Nederlandse overheid begrijpt het als u door de situatie in Oekraïne niet kunt terugkeren. Dit heeft geen gevolgen als u een visum of verblijfsvergunning aanvraagt in de toekomst.

Niet op tijd terug kunnen naar Nederland met verblijfsvergunning

Er gelden regels voor hoelang u in het buitenland mag verblijven met uw verblijfsvergunning. Meer informatie hierover leest u op de pagina Hoofdverblijf. Hebt u een Nederlandse verblijfsvergunning en kunt u niet op tijd terugkeren naar Nederland? Dan gaat de IND hier soepel mee om. We begrijpen het als u door de inval in Oekraïne langer in het buitenland bent dan mag.