Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf

Laatste update: 6 oktober 2022

Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u een afspraak maken om een bewijs van verblijf op te halen bij de IND. Maak op deze pagina een afspraak en lees wat u kunt verwachten bij de ophaallocatie van de IND.

info

Lees meer informatie over het maken van een afspraak in het Oekraïens (українською) op Refugeehelp.nl. Of lees de informatie in het Russisch (русском) op Refugeehelp.nl.

 

close

Afspraak maken

 • Maak zelf een afspraak bij een van de ophaallocaties van de IND in Amsterdam, Rotterdam of Assen. 
 • Maak een afspraak voor maximaal 6 gezinsleden tegelijk, bijvoorbeeld voor uw partner en kinderen. Neem uw kinderen ook mee naar de ophaallocatie.
 • Gebruikt u internet via een VPN? Zet deze uit voordat u naar de afsprakenpagina gaat. Anders krijgt u een foutmelding. 
 • Zorg dat u minstens 1 week staat ingeschreven bij een gemeente op de dag dat u het bewijs van verblijf ophaalt.
 • Haal het bewijs van verblijf zelf op. Iemand anders kan dit niet voor u doen.

Maak een afspraak

Afspraak maken tot 31 oktober 2022

We doen ons best om iedereen die minstens 1 week staat ingeschreven bij een gemeente uiterlijk 31 oktober 2022 een bewijs van verblijf te geven. Schrijft u zich eind oktober of later in bij een gemeente? Ook na 31 oktober kunt u nog een bewijs van verblijf krijgen. U kunt hiervoor op dit moment nog geen afspraak maken. Zodra dit kan, leest u dat hier.

Voldoet u aan de voorwaarden voor werken in Nederland? Dan mag u tot 31 oktober 2022 werken zonder bewijs van verblijf en zonder tewerkstellingsvergunning.

Vragen?

Hebt u vragen over het maken van een afspraak? Bel dan +31 88 043 03 61. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt geen afspraak maken of afzeggen via deze telefoonlijn. Het is ook niet mogelijk om een spoedafspraak te maken.

Afspraak annuleren

Hebt u een afspraak gemaakt, maar kunt u toch niet komen? Zeg uw afspraak dan af.

Annuleer uw afspraak

Meenemen naar afspraak

Om het bewijs van verblijf op te halen moet u de volgende documenten meenemen naar de afspraak:

 • Een geldig paspoort, identiteitskaart of verklaring van de Oekraïense ambassade. Hebt u kinderen zonder identiteitsbewijs en staan ze niet in uw paspoort? Neem dan hun geboorteakte mee. 
 • Een Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 23 februari 2022 (alleen als u niet-Oekraïens bent).
 • Uw burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u gekregen bij uw inschrijving bij de gemeente. 
 • De afspraakcode. Deze code krijgt u te zien als u de afspraak hebt gemaakt. Het is ook mogelijk om deze code via sms te ontvangen. U kunt deze afspraakcode maar een keer gebruiken. 

Ophalen bewijs van verblijf

Lees wat u kunt verwachten op de dag dat u uw bewijs ophaalt. 

Reizen naar ophaallocatie van de IND

U reist zelf op de afgesproken dag naar de ophaallocatie waar u de afspraak hebt. Hebt u kinderen? Neem hen dan mee naar de ophaallocatie. Zorg dat u op tijd bent voor uw afspraak. 

Asielaanvraag en antecedentenverklaring invullen

U moet tijdens uw afspraak bij de ophaallocatie 2 formulieren van de IND invullen. Op de opvanglocatie vindt u een vertaling van beide formulieren in het Oekraïens, Russisch en Engels. Ook zijn er medewerkers (hosts) die u kunnen helpen om deze formulieren in te vullen. Zij spreken Oekraïens, Russisch of Engels. 

Asielaanvraag 

Uw aanvraag voor verblijf onder de richtlijn start officieel als u zich inschrijft bij de gemeente. Wel moet u bij de ophaallocatie uw handtekening zetten op een aanvraagformulier. Dit formulier heet de M35-H en is de officiële asielaanvraag. Dit geldt voor iedereen vanaf 15 jaar. Zijn uw kinderen jonger dan 15 jaar? Dan komen zij op uw aanvraagformulier te staan. 

Omdat u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt, zijn uw rechten anders dan bij de standaard asielaanvraag. U mag meteen werken in Nederland. De IND beoordeelt uw asielaanvraag niet zolang de richtlijn geldt. De richtlijn geldt in elk geval tot 4 maart 2023. Dit betekent dat u geen gehoren (interviews) of beslissing op uw aanvraag krijgt.  

Antecedentenverklaring 

Iedereen van 12 jaar en ouder vult ook een antecedentenverklaring in. In deze verklaring geeft u aan of u ooit een strafbaar feit of misdaad hebt gepleegd. Op dit formulier zet u ook uw handtekening.

IND controleert gegevens 

Een medewerker van de IND bij de ophaallocatie controleert het volgende:

 • uw inschrijving bij de gemeente;
 • uw afspraakcode; 
 • uw documenten; en
 • of u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt. 

Sticker of pasje (O-document)

Iedereen van 14 jaar en ouder krijgt een bewijs van verblijf in Nederland. Een sticker in het paspoort of op een los papier. Of een pasje (O-document). Kinderen jonger dan 14 jaar hebben geen bewijs van verblijf nodig om in Nederland te wonen.

Soms krijgt u geen sticker, maar een pasje. Een IND-medewerker maakt dan een foto van u op de ophaallocatie. Het pasje krijgt u later, omdat we deze eerst voor u moeten maken. Lees wanneer u uw pasje kunt ophalen op de pagina Oekraïne: ophalen pasje (O-document)

Het maakt voor uw rechten niet uit of u een sticker of pasje krijgt. Deze zijn voor iedereen gelijk. Lees wanneer u een sticker en wanneer u een pasje krijgt.

U krijgt een sticker in uw paspoort

 • U bent een Oekraïense vrouw. 
 • U bent een Oekraïense man van 60 jaar of ouder (op 24 februari 2022). 

U krijgt een sticker op een los papier

 • U bent een Oekraïense man jonger dan 60 jaar (op 24 februari 2022).
 • U hebt een identiteitskaart of verklaring van de Oekraïense ambassade (geen paspoort). 
 • U hebt alleen een binnenlands paspoort.
 • U bent Oekraïens en hebt een paspoort dat is verlopen. Of dat verloopt voor 4 maart 2023. 

U krijgt een pasje 

 • U hebt geen paspoort, identiteitskaart of verklaring van de Oekraïense ambassade, maar valt wel onder de richtlijn.
 • U bent een Oekraïens kind van 14 jaar of ouder zonder identiteitsbewijs (paspoort). 
 • U hebt niet de Oekraïense nationaliteit en u hebt een paspoort dat is verlopen. Of dat verloopt voor 4 maart 2023. 

U hebt een sticker of pasje (O-document): wat betekent dit?

Lees meer informatie over de sticker in de folder Verblijf in Nederland: wat betekent dit voor u? Of lees meer informatie over het pasje (O-document) in de folder Verblijf in Nederland: wat betekent dat voor u?