error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

Met verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van ander land wonen in Nederland

Laatste update: 28 februari 2023

​Bent u EU-langdurig ingezetene van een ander land binnen de Europese Unie (EU)? Dan kunt u een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen. Lees wanneer u EU-langdurig ingezetene bent in een ander EU-land. En hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt.

Wie is EU-langdurige ingezetene in een ander EU-land

U bent EU-langdurig ingezetene als u een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land dan Nederland. Dit is een verblijfsvergunning van de EU voor onbepaalde tijd. Met deze verblijfsvergunning verhuist u makkelijker naar een ander EU-land. Niet alle EU-landen hebben een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene. Op uw verblijfsvergunning van het andere EU-land moet staan 'EU-langdurige ingezetene'. Dit staat in de taal van dat land. Lees welke omschrijving van EU-langdurig ingezetene op uw verblijfsvergunning moet staan.

Aanvragen Nederlandse verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene

Op deze pagina staat alleen informatie voor personen die EU-langdurig ingezetene zijn in een ander EU-land. Hebt u al 5 jaar of langer een verblijfsvergunning in Nederland? Lees meer over het aanvragen van de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene in Nederland.

Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen

Met een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van een ander EU-land mag u niet in Nederland wonen. U moet daarom een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen.

Voordelen als EU-langdurig ingezetene

U hebt een aantal voordelen als EU-langdurig ingezetene. Voordelen bij het aanvragen van de verblijfsvergunning. En een voordeel als u al een Nederlandse verblijfsvergunning hebt.

Voordelen bij aanvraag Nederlandse verblijfsvergunning

Bij de aanvraag van de Nederlandse verblijfsvergunning hebt u deze voordelen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Voordeel als u een verblijfsvergunning hebt gekregen

Als u de Nederlandse verblijfsvergunning hebt gekregen, hebt u ook nog dit voordeel:

U mag na 12 maanden in Nederland vrij werken zonder tewerkstellingsvergunning (TWV)

Hebt u met uw Nederlandse verblijfsvergunning een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig? Als EU-langdurig ingezetene moet u alleen de eerste 12 maanden een TWV hebben. Daarna bent u vrij om te werken in Nederland zonder TWV. U vraagt hiervoor vervanging van uw verblijfsdocument aan om de aantekening 'arbeid vrij toegestaan' te krijgen. Pas als u de verblijfsvergunning met de aantekening 'arbeid vrij toegestaan' hebt gekregen, kunt u werken zonder TWV.

Een TWV is een aparte werkvergunning. Met een TWV geeft de overheid een bedrijf toestemming om een buitenlandse werknemer aan te nemen. Buitenlandse werknemers hebben normaal 5 jaar een TWV nodig om te werken.

Verblijfsvergunning bepaalde tijd voor een verblijfsdoel

U vraagt een verblijfsvergunning bepaalde tijd aan. Deze verblijfsvergunningen hebben altijd een verblijfsdoel. Het verblijfsdoel is de reden waarom u naar Nederland komt. Bijvoorbeeld om te werken, studeren of om bij uw partner te wonen. Elk verblijfsdoel heeft andere voorwaarden. U kunt de voorwaarden lezen op de pagina's van de verblijfsvergunning die u wilt aanvragen. Ook leest u op die pagina's hoe de aanvraag werkt.

Apart schriftelijk aanvraagformulier voor EU-langdurig ingezetene

Er is een apart schriftelijk formulier voor EU-langdurig ingezetenen om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen. Dat formulier kunt u gebruiken voor deze aanvragen:

  •     Verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst;
  •     Verblijfsvergunning voor een intra-concern uitzending;
  •     Verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige;
  •     Verblijfsvergunning voor arbeid als geestelijk bedienaar (voorganger of docent);
  •     Verblijfsvergunning voor grensoverschrijdende dienstverlening;
  •     Verblijfsvergunning voor lerend werken;
  •     Verblijfsvergunning voor verblijf als economische niet-actieve langdurig ingezetene;
  •     Verblijfsvergunning voor verblijf bij uw partner (huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen).
Alles uitklappen Alles inklappen

Wetten en regels

Your Europe