Au-pairbureau: erkenning als referent

U werkt bij een au-pairbureau die jongeren naar Nederland wilt halen voor een verblijf als au pair. Hiervoor moet u verplicht erkend referent zijn. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Op deze pagina vindt u alleen informatie over de erkenning als referent voor au pair. De voorwaarden voor de verblijfsvergunning au pair vindt u op de pagina voor dit verblijfsdoel. U vindt hier wel het meldingsformulier uitwisseling en de losse bijlagen van de aanvraagformulieren.

Om iemand voor een verblijf als au pair naar Nederland te laten komen, moet uw bedrijf zijn erkend door de IND. Om erkend te worden als referent moet uw bedrijf een betrouwbare partner zijn voor de IND. Na erkenning wordt uw organisatie vermeld in het openbaar register erkende referenten.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die gelden voor alle erkende referenten. Daarnaast gelden voor de erkenning voor au-pair alle volgende voorwaarden:

 • Uw au-pairbureau is gevestigd in Nederland. Of in een andere lidstaat van de EU/EER. Het bureau staat in Nederland of de andere lidstaat ingeschreven in het Handelsregister, tenzij dit niet nodig is.
 • Uw au-pairbureau heeft een culturele doelstelling.
 • Uw au-pairbureau voert een uitwisselingsprogramma uit dat is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Kosten

De aanvraag erkenning als referent voor uitwisseling kost € 2062.

De aanvraag erkenning als referent bij wijziging bedrijfsvorm kost € 2062.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u nodig hebt voor uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Online diensten voor erkend referenten

Als erkend referent kunt u aanvragen makkelijk en snel online indienen in het portaal. Lees meer informatie over het portaal en de online diensten voor erkend referenten.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U vraagt erkenning aan met het aanvraagformulier. U vindt dit formulier onder aan deze pagina. U stuurt het formulier met de documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een factuur. De IND probeert deze binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag toe te sturen. De IND neemt de aanvraag pas in behandeling als u de leges hebt betaald.

Verlaagd tarief

Als de rechtsvorm van uw onderneming/instelling is gewijzigd, geldt het verlaagde tarief. Uw onderneming/instelling was voor de wijziging erkend als referent en uit een notariële akte blijkt dat:

 • de aard van de ondernemingsactiviteiten niet is uitgebreid; en
 • de zeggenschap in de nieuwe onderneming of rechtspersoon gelijk blijft.

Meer informatie vindt u in het aanvraagformulier.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​U krijgt een brief als de IND uw aanvraag heeft ontvangen: de ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen. En hoeveel tijd de IND heeft om uw aanvraag te beoordelen. Dit heet de beslistermijn.

U kunt nu bij het IND-loket biometrische gegevens laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat wat u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of uw organisatie aan alle voorwaarden voor erkenning voldoet. De IND probeert binnen een termijn van 2 weken een beslissing te nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als uw organisatie niet aan alle voorwaarden voldoet, wordt uw aanvraag om erkenning afgewezen. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als uw organisatie aan alle voorwaarden voldoet, wordt uw organisatie erkend referent voor uitwisseling. U krijgt hiervan bericht.

4. Inschrijving in openbaar register

Uw organisatie wordt ingeschreven in het openbaar register erkende referenten. Au pairs en gastgezinnen kunnen hier controleren of het au-pairbureau erkend is.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraagformulier ‘Erkenning als referent’ 7001

​Gebruik dit formulier als u erkenning wilt aanvragen voor uw organisatie.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u nodig hebt voor uw aanvraag.

Kosten aanvraag

De aanvraag erkenning als referent voor uitwisseling kost € 2062.

 • De aanvraag erkenning als referent bij wijziging bedrijfsvorm kost € 2062.

Download  

Meldingsformulier au pair7091

Gebruik dit formulier om wijzigingen in de situatie van de au pair te melden aan de IND.

​Via het portal erkende referenten kunt u online uw au pairs afmelden. U moet hiervoor inloggen via e-Herkenning. Hebt u nog geen e-Herkenning? In de portal kunt u e-Herkenning aanvragen.

Afmelden via portal  Download  

Meldingsformulier voor wijzigingen met betrekking tot de erkend referent 7088

Gebruik dit formulier om wijzigingen door te geven die uitsluitend betrekking hebben op de erkend referent. 

De wijzigingen kunnen van algemene aard zijn, maar ook specifieke wijzigingen die verband houden met het verblijfsdoel waarvoor u erkend referent bent.

Download  

Na de erkenning

Erkenning alleen voor het doel waarvoor erkenning is gegeven

U bent erkend referent voor het verblijfsdoel 'uitwisseling'. Deze erkenning geldt alleen voor dit verblijfsdoel. Het gaat bij uitwisseling om de aanvragen voor au-pair, culturele uitwisseling en working holiday. Erkenning is niet verplicht voor de aanvragen working holiday. 

Indienen aanvragen voor au pairs

Nadat uw erkenning is goedgekeurd, kunt u aanvragen indienen voor de verblijfsvergunning voor au pair. Uw organisatie verklaart in het aanvraagformulier, dat de au pair aan de voorwaarden voldoet. De documenten die u van de uitwisselingsjongere heeft gekregen om dit aan te tonen, hoeft u niet naar de IND te sturen.

De voorwaarden, procedure en de aanvraagformulieren vindt u op de pagina au pair. Het is ook mogelijk om online aanvragen in te dienen in het portaal voor erkend referenten. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

Op de pagina toelichting au-pairbeleid vindt u meer informatie over het au-pairbeleid voor personen van buiten de EU/EER of Zwitserland, voor EU/EER-onderdanen of Zwitsers en voor personen die vallen onder de WHP of WHS. Er zijn ook een aantal cases beschikbaar waarin specifieke situaties worden uitgelegd.

Aanvragen laten indienen door een gemachtigde

U kunt een organisatie of instelling machtigen om namens u de aanvragen in te dienen. U stuurt hiervoor eenmalig een machtiging naar de IND. In deze machtiging geeft u aan wie u machtigt om voor u de aanvragen in te dienen. U ondertekent de machtiging.

De gemachtigde vult bij het indienen van de aanvraag op het aanvraagformulier de naam van uw organisatie in en zijn eigen gegevens. Het aanvraagformulier heeft hiervoor een apart veld.

Wijziging rechtsvorm

​Als de rechtsvorm van uw instelling of onderneming wijzigt, moet u voor de nieuwe rechtsvorm opnieuw erkenning als referent aanvragen. Voor deze aanvraag erkenning betaalt u € 2062.

Rechten en plichten

Rechten 

Als erkend referent hebt u een aantal rechten:

 • De IND probeert om binnen 2 weken op uw aanvragen te beslissen. Dit kan alleen als u de aanvraag volledig indient. Ontbreken er documenten? Dan kan de termijn van 2 weken niet worden gehaald.
 • U hoeft minder bewijsstukken mee te sturen met uw aanvragen. Vaak is een eigen verklaring voldoende. U geeft daarmee aan dat de au pair voldoet aan alle voorwaarden voor toelating en verblijf in Nederland.
 • U kunt bij vragen mailen naar een speciaal e-mailadres.

Plichten 

Als verplicht erkend referent hebt u een verantwoordelijke taak. U beoordeelt alle verblijfsaanvragen uitwisseling en dient de aanvraag in. De IND heeft nauwelijks tot geen contact met de uitwisselingsjongere. Alles verloopt via u.

Het migratiebeleid is gebaseerd op vertrouwen in u als erkend referent. De IND controleert achteraf of:  

 • de uitwisselingsjongere (nog) aan de verblijfsvoorwaarden voldoet;
 • u blijft voldoen aan de voorwaarden van de erkenning; én
 • u de plichten als referent nakomt.

U bent ook verantwoordelijk voor organisaties die u hebt gemachtigd om aanvragen voor u in te dienen.

Naast uw rechten moet u als erkende referent daarom voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen.

Wet- en regelgeving au-pairbeleid

Hieronder enkele links naar artikelen in de wet- en regelgeving.