• Home
 • Puntensysteem erkenning referent

Puntensysteem erkenning referent

Voor de aanvraag erkenning als referent moet de organisatie continuïteit en solvabiliteit aantonen. Om dit te beoordelen is er een puntensysteem. Er zijn maximaal 100 punten te behalen. Voor een positief advies zijn minimaal 50 punten nodig.

Het puntensysteem bestaat uit een aantal onderdelen: 

 • Inschrijving bij de Nederlandse Kamer van Koophandel
  • Is de onderneming ingeschreven?
  • Zijn er wisselingen in vennoten/aandeelhouders/zeggenschap sinds aanvraagdatum?
  • Is er sprake van overname, surseance of faillissement van de onderneming of de eigenaren/bestuurders
 • Toets ondernemingsplan

  • Marktpotentie:

   • potentie van product of dienst;
   • kwalitatieve en kwantitatieve marktanalyse toegespitst op eigen kenmerkende bedrijfsomgeving
  • Organisatie:

   • heldere en passende organisatiestructuur.
   • zijn de juiste competenties aanwezig op gebied van ondernemerschap, management en vak inhoud.
  • Financiering:

   • verhouding eigen vermogen totaal vermogen: kunnen toekomstige financiële tegenvallers 3 jaar lang worden opgevangen
   • omzetprognose: is deze aannemelijk en stemt deze overeen met marktpotentie?
   • liquiditeitsprognose: operationele cashflow (kasstroom uit feitelijke bedrijfsactiviteiten) moet binnen drie jaar positief zijn.

Een uitgebreidere uitleg van het puntensysteem en de puntenverdeling vindt u in hoofdstuk B1 paragraaf 2.3 Vreemdelingencirculaire.