• Home
 • Met verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van ander land wonen in Nederland

Met verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van ander land wonen in Nederland

Laatste check: 20-09-2021

​Bent u EU-langdurig ingezetene van een ander land binnen de Europese Unie (EU)? Dan kunt u een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen. U leest op deze pagina wanneer u EU-langdurig ingezetene bent in een ander EU-land. En hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt.

Inhoud

Wie is EU-langdurige ingezetene in een ander EU-land

U bent EU-langdurig ingezetene als u een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land dan Nederland. Dit is een verblijfsvergunning van de EU voor onbepaalde tijd. Met deze verblijfsvergunning verhuist u makkelijker naar een ander EU-land. Niet alle EU-landen hebben een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene. Op uw verblijfsvergunning van het andere EU-land moet staan 'EU-langdurige ingezetene'. Dit staat in de taal van dat land. Lees welke omschrijving van EU-langdurig ingezetene op uw verblijfsvergunning moet staan.

Aanvragen Nederlandse verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene

Op deze pagina staat alleen informatie voor personen die EU-langdurig ingezetene zijn in een ander EU-land. Hebt u al 5 jaar of langer een verblijfsvergunning in Nederland? Lees meer over het aanvragen van de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene in Nederland.

Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen

Met een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van een ander EU-land mag u niet in Nederland wonen. U moet daarom een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen.

Voordelen als EU-langdurig ingezetene

U hebt een aantal voordelen als EU-langdurig ingezetene. Voordelen bij het aanvragen van de verblijfsvergunning. En een voordeel als u al een Nederlandse verblijfsvergunning hebt.

Voordelen bij aanvraag Nederlandse verblijfsvergunning

Bij de aanvraag van de Nederlandse verblijfsvergunning hebt u deze voordelen:

U hebt geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig

Als EU-langdurig ingezetene hebt u geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een visum voor lang verblijf. Wie een Nederlandse verblijfsvergunning aanvraagt, moet meestal ook een mvv aanvragen.

U hoeft geen tbc-onderzoek te laten doen

Als EU-langdurig ingezetene hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen als u naar Nederland komt. U woont al langere tijd in een ander land van de Europese Unie. En tbc komt in Europa bijna niet meer voor. Een tbc-onderzoek is daarom niet meer nodig.

De kosten voor uw aanvraag zijn lager

De aanvraag voor een verblijfsvergunning kost u € 192. Dit bedrag geldt voor elke aanvraag voor een verblijfsvergunning bepaalde tijd.

U mag in Nederland wonen als economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

Economisch niet-actief betekent dat u in Nederland gaat wonen zonder dat u gaat werken. Als EU-langdurig ingezetene kunt u voor deze reden een verblijfsvergunning aanvragen. Lees meer over de verblijfsvergunning economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene.

Voordeel als u een verblijfsvergunning hebt gekregen

Als u de Nederlandse verblijfsvergunning hebt gekregen, hebt u ook nog dit voordeel:

U mag na 12 maanden in Nederland vrij werken zonder tewerkstellingsvergunning (TWV)

Hebt u met uw Nederlandse verblijfsvergunning een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig? Als EU-langdurig ingezetene moet u alleen de eerste 12 maanden een TWV hebben. Daarna bent u vrij om te werken in Nederland zonder twv. U vraagt hiervoor vervanging van uw verblijfsdocument aan om de aantekening 'arbeid vrij toegestaan' te krijgen. Pas als u de verblijfsvergunning met de aantekening 'arbeid vrij toegestaan' hebt gekregen, kunt u werken zonder TWV. 

Een TWV is een aparte werkvergunning. Met een TWV geeft de overheid een bedrijf toestemming om een buitenlandse werknemer aan te nemen. Buitenlandse werknemers hebben normaal 5 jaar een TWV nodig om te werken. 

Verblijfsvergunning bepaalde tijd voor een verblijfsdoel

U vraagt een verblijfsvergunning bepaalde tijd aan. Deze verblijfsvergunningen hebben altijd een verblijfsdoel. Het verblijfsdoel is de reden waarom u naar Nederland komt. Bijvoorbeeld om te werken, studeren of om bij uw partner te wonen. Elk verblijfsdoel heeft andere voorwaarden. U kunt de voorwaarden lezen op de pagina's van de verblijfsvergunning die u wilt aanvragen. Ook leest u op die pagina's hoe de aanvraag werkt.

Apart schriftelijk aanvraagformulier voor EU-langdurig ingezetene

Er is een apart schriftelijk formulier voor EU-langdurig ingezetenen om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen. Dat formulier kunt u gebruiken voor deze aanvragen:

 • Verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst;
 • Verblijfsvergunning voor een intra-concern uitzending;
 • Verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige;
 • Verblijfsvergunning voor arbeid als geestelijk bedienaar (voorganger of docent);
 • Verblijfsvergunning voor grensoverschrijdende dienstverlening;
 • Verblijfsvergunning voor lerend werken;
 • Verblijfsvergunning voor verblijf als economische niet-actieve langdurig ingezetene;
 • Verblijfsvergunning voor verblijf bij uw partner (huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen).

Schriftelijk aanvraagformulier voor de vreemdeling

U kunt deze aanvraag alleen schriftelijk doen.

 1. Download het aanvraagformulier 'aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een 'langdurig ingezeten derdelander' (vreemdeling)''.
 2. Print het formulier.
 3. Vul het formulier en de bijlagen in.
 4. Verzamel de documenten die u nodig hebt. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 5. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop.
 6. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier.

Schriftelijk aanvraagformulier voor de referent

Uw referent kan ook een aanvraag voor u doen. De referent is de persoon bij wie u gaat wonen of die u verblijf geeft, bijvoorbeeld uw partner of werkgever. Uw referent kan het schriftelijke aanvraagformulier voor de referent gebruiken.

Kijk voor het aanvraagformulier van andere verblijfsdoelen op de pagina van dat verblijfsdoel

Staat het verblijfsdoel dat u wilt aanvragen niet in deze formulieren? Dan vindt u het aanvraagformulier op de pagina van het verblijfsdoel. Uw referent in Nederland kan de aanvraag vaak ook online invullen en versturen. Bij sommige verblijfsdoelen moet de referent de aanvraag doen. U leest dit op de pagina van dat verblijfsdoel. Gebruik de navigatie van de website om de informatie voor uw verblijfsdoel te vinden.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?