• Home
  • Animatievideo 'Hoe vraag ik erkenning aan als referent?'

Animatievideo 'Hoe vraag ik erkenning aan als referent?'

​Op deze pagina staat de uitgeschreven tekst van de animatievideo 'Hoe vraag ik erkenning aan als referent?'

U wilt een kennismigrant in dienst nemen. U als werkgever, moet daarvoor erkend referent zijn. Erkenning als referent vraagt u aan bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dit kan in 5 stappen.

Stap 1: Lees de voorwaarden op www.ind.nl.

Uw bedrijf of organisatie moet onder andere betrouwbaar zijn. En financieel gezond. De IND beoordeelt daarom bijvoorbeeld de continuïteit en solvabiliteit.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is ook verplicht. Naast de voorwaarden, staan op de website óók de rechten en plichten van een erkend referent.

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in.

Dit kunt u downloaden van ind.nl. Voeg alle gevraagde documenten bij het formulier en stuur de complete aanvraag naar de IND.

Stap 3: Betaal de aanvraag.

Op ind.nl staat hoeveel een aanvraag voor erkenning kost. Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een brief waarin staat hoe u kunt betalen.

Stap 4: Wachten op de beslissing.

Hebt u de aanvraag betaald? Dan heeft de IND 90 dagen om een beslissing te nemen. Dit is de beslistermijn. Vaak kan dit sneller, maar niet als uw aanvraag niet compleet is. Of als extra onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld als de IND advies vraagt aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. In dat geval ontvangt u bericht en kan de beslistermijn worden verlengd.

Stap 5: De beslissing.

Is uw aanvraag afgewezen, en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. Is de beslissing positief? Dan wordt uw bedrijf of organisatie toegevoegd aan het 'openbaar register erkende referenten' op ind.nl. U blijft erkend referent tot u de erkenning opzegt, of u niet meer voldoet aan de voorwaarden. U kunt nu aanvragen indienen voor kennismigranten.