• Home
 • Algemene voorwaarden erkenning als referent

Algemene voorwaarden erkenning als referent

U vraagt erkenning aan als referent. Er zijn een aantal algemene voorwaarden die voor elke organisatie gelden.

​Uw organisatie moet aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • Uw organisatie staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister. Dit hoeft niet als dit niet nodig is op grond van de Handelsregisterwet 2007.
 • De continuïteit en solvabiliteit van de organisatie is voldoende gewaarborgd. De IND kan voor de beoordeling hiervan advies vragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de beoordeling van de continuïteit en solvabiliteit maakt de RVO gebruik van het puntensysteem.
 • Uw organisatie mag niet failliet zijn. Ook mag er geen sprake zijn van surseance van betaling.
 • Uw organisatie, de bestuurders en andere bij de organisatie betrokken (rechts)personen zijn betrouwbaar. Dit is in ieder geval niet zo in de volgende situaties:
  • Uw organisatie of bij uw organisatie betrokken (rechts)personen zijn failliet gegaan in de 3 jaar voor de aanvraag om erkenning.
  • Uw organisatie heeft een fiscale vergrijpboete opgelegd gekregen in de 4 jaar voor de aanvraag om erkenning.
  • Uw organisatie heeft 3 of meer boetes gekregen op grond van de Vreemdelingenwet (Vw), Wet arbeid vreemdelingen (Wav) of Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in de 3 jaar voor de aanvraag om erkenning.
  • De erkenning van uw organisatie is ingetrokken in de 5 jaar voor deze aanvraag.
 • Uw organisatie voldoet aan een voor die onderneming geldende gedragscode. Bijvoorbeeld, een onderneming die zich bezig houdt met het beschikbaar stellen van arbeidskrachten of payrolling, moet zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.