Nieuws

Aantal online aanvragen van zakelijke klanten stijgt

- ​Sinds een jaar kunnen zakelijke klanten van de IND aanvragen online indienen in het Portaal Zake...

Licht verhoogde asielinstroom in juli

- ​In juli bedroeg de totale asielinstroom 2.371, dit is 2% meer dan de maand ervoor (juni: 2.316)....

Pride Amsterdam 2017 - dialoogavond LHBTI en asiel

- ​Ruim tachtig vertegenwoordigers van overheid en organisaties op het gebied van mensenrechten en ...

Nederland nam 2153 asielzoekers over van Griekenland en Italië

- ​Sinds 2015 heeft Nederland 2153 asielzoekers opgenomen uit Griekenland en Italië. De Europese Co...

Meer nieuws

Contact

Kijkt eerst op de website of bij de veelgestelde vragen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact met ons op.

 

Meest gestelde vragen
Hoe ver is de IND met mijn aanvraag?

​De IND doet geen uitspraken over de stand van zaken zolang er nog geen beslissing is genomen op uw aanvraag. In de meeste gevallen geldt er een (wettelijke) beslistermijn. De IND mag die gehele termijn gebruiken om uw aanvraag te behandelen.

Bel niet naar de IND voor de status van uw aanvraag als de wettelijke beslistermijn nog niet is afgelopen. De IND kan u dan geen informatie geven over uw aanvraag.

Kan ik online een afspraak maken voor een bezoek aan een IND-loket?

Helaas is het nog niet mogelijk om online een afspraak te maken voor een bezoek aan een IND-loket.
De IND is op dit moment bezig met het ontwikkelen van deze mogelijkheid.
De verwachting is dat u binnen enkele maanden online een afspraak kunt maken voor de volgende producten en diensten:

  • Afnemen biometrie
  • Ophalen verblijfsdocument
  • Aanvragen sticker verblijfsaantekening
  • Aanvragen terugkeervisum
Ik heb een aanvraag ingediend. Wanneer moet ik mijn biometrie laten afnemen?

​Als u schriftelijk een verblijfsaanvraag hebt ingediend, dan moet u in de meeste gevallen naar een IND-loket voor afname van biometrische gegevens. Dit moet binnen 2 weken nadat u de aanvraag hebt gedaan. U krijgt hier geen uitnodiging voor. Bij het loket wordt ook een foto genomen en zet u uw handtekening. Deze worden beiden opgenomen op uw verblijfsdocument. U hebt geen afspraak nodig voor de afname van uw biometrie en pasfoto.

Hoe kan ik de medewerker bereiken die mijn aanvraag behandelt?

​Als u informatie wilt over uw aanvraag (voorwaarden, benodigde documenten, beslistermijn, vragen over correspondentie) raden wij u eerst aan om onze website te raadplegen. Als u aanvullende vragen hebt, belt u ons algemene informatienummer 0880 - 430 430 (lokaal tarief, ma-vr van 9:00 tot 17:00). Alleen wanneer u specifieke vragen hebt over uw lopende procedure kunt u contact opnemen met de medewerker die uw aanvraag behandelt. Bijvoorbeeld wanneer u bepaalde documenten niet tijdig kunt inleveren. In de brieven die u van de IND ontvangt, staat het directe telefoonnummer van de medewerker die uw aanvraag behandelt. U vindt dit telefoonnummer onder het kopje ‘Contactpersoon’.

Heeft de IND mijn aanvraag ontvangen?

​Als u een aanvraag naar de IND hebt gestuurd, dan krijgt u een ontvangstbevestiging thuisgestuurd. Als u na 10 werkdagen nog geen bericht hebt ontvangen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 0880 - 430 430 (lokaal tarief, ma-vr van 9:00 tot 17:00). Als u eerder belt is de kans groot dat uw aanvraagformulier nog niet verwerkt is en we daarom nog niet kunnen bevestigen of uw aanvraag is ontvangen.

Wanneer moet ik een document laten legaliseren en/of vertalen?

​Als u een aanvraag indient bij de IND moet u soms documenten inleveren die zijn afgegeven door autoriteiten van een land buiten Nederland. In sommige gevallen moet u deze documenten eerst laten legaliseren en/of vertalen voordat u deze in Nederland kunt gebruiken. Voor meer informatie zie Legalisatie en vertaling van documenten.