Positieve beslissing: wat moet ik nog regelen?

Laatste update: 15 mei 2022

U hebt een positieve beslissing ontvangen op uw aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning of EU-verblijfsdocument. Er zijn nog een paar zaken die u moet regelen. 

Let op! De informatie op deze pagina geldt niet voor de aanvraag van een verblijfsvergunning asiel.

Naar Nederland reizen

Bent u nog in het buitenland? Dan reist u naar Nederland.

Mvv ophalen

Hebt u een mvv aangevraagd? Dan haalt u eerst de mvv op bij de Nederlandse ambassade of consulaat die uw referent op het aanvraagformulier heeft ingevuld. 

Afspraak maken voor afnemen biometrische gegevens

Hebt u geen mvv nodig? En hebt u nog geen biometrie laten afnemen? Dan maakt u een afspraak voor het afnemen van biometrische gegevens. Hiervoor gaat u naar een loket van de IND. Daar neemt een medewerker uw vingerafdrukken en maakt een pasfoto van u. Deze zijn nodig voor het maken van uw verblijfsdocument. 

Let op!  Soms zijn de vingerafdrukken die de ambassade afneemt niet goed. U moet dan in Nederland opnieuw vingerafdrukken laten afnemen. De IND stuurt u dan een brief. Kijk ook in Mijn IND bij 'status aanvraag' of wij nog biometrie van u nodig hebben.

Ophalen van uw verblijfsdocument

De IND probeert binnen 2 weken na afnemen biometrie het verblijfsdocument klaar te hebben. U krijgt een brief als uw verblijfsdocument klaar is. U haalt het verblijfsdocument op bij een loket van de IND. Dit kan alleen als u een afspraak hebt gemaakt

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsdocument juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met iets in uw beslissing? Bijvoorbeeld de geldigheid van uw verblijfsvergunning. Of de arbeidsmarktaantekening. Dan kunt u bezwaar maken als u uw verblijfsdocument hebt opgehaald.

Wonen in Nederland

Na het ophalen van uw verblijfsdocument moet u nog een paar dingen regelen. U moet zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook moet u een zorgverzekering afsluiten. Lees meer over wonen in Nederland.