IND ontvangt 3.250 naturalisatieverzoeken van RANOV-vergunninghouders

Last update: 6 mei 2022

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft tussen 1 juni 2021 en 1 mei 2022 3.250 naturalisatieverzoeken ontvangen van RANOV-vergunninghouders. Dit betreft zowel RANOV-vergunninghouders die meerderjarig waren toen ze hun RANOV-vergunning kregen, als RANOV-vergunninghouders die als minderjarige een RANOV-vergunning kregen. Ruim 2.200 van deze verzoeken zijn reeds door de IND behandeld en ingewilligd. Bij een klein deel, afgerond 50 gevallen, is het naturalisatieverzoek om uiteenlopende redenen afgewezen.

Vrijstellingen voor RANOV-vergunninghouders

Mensen met een RANOV-vergunning (Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet) hebben in 2021 een aantal vrijstellingen gekregen om het Nederlanderschap aan te vragen. Sinds 1 juni 2021 gelden deze voor de destijds minderjarigen (circa 2.000) en sinds 1 november voor de destijds meerderjarigen (circa 8.000). Voor deze hele groep is het niet langer verplicht om een geboorteakte/geboorteregistratiebewijs en een geldig buitenlands paspoort (of ander bewijs van nationaliteit) te overleggen. Daarnaast hoeft deze groep geen afstand meer te doen van de oorspronkelijke nationaliteit.

Aantal aanvragen en beslissingen

De IND zet zich in om zo snel mogelijk op de naturalisatieverzoeken te beslissen. De wettelijke termijn voor deze procedure is een jaar. In de periode vanaf 1 juni 2021 tot 1 mei 2022 kwamen er 3.250 naturalisatieverzoeken van RANOV-vergunninghouders binnen. 2.230 verzoeken zijn inmiddels door de IND behandeld en ingewilligd. Dat betekent dat zij het Koninklijk Besluit hebben ontvangen of binnenkort ontvangen. De officiële overhandiging van het Bewijs van Nederlanderschap vindt plaats tijdens de naturalisatieceremonie die elke gemeente organiseert.

In dezelfde periode zijn afgerond 50 naturalisatieverzoeken van RANOV-vergunninghouders om uiteenlopende redenen afgewezen. De documenteneis en afstandsplicht vervallen voor hen weliswaar, maar de verzoeker moet nog altijd voldoen aan alle andere voorwaarden om Nederlander te worden. Zo moet iemand (meestal) vijf jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen en geen gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. Een andere voorwaarde is het voldoen aan de inburgeringsplicht. Daarnaast kan een verzoek worden afgewezen als er gerede twijfels zijn over iemands identiteit of nationaliteit.

RANOV-vergunninghouders van wie het naturalisatieverzoek wordt afgewezen kunnen bezwaar maken tegen de beslissing en vervolgens in beroep gaan; het verblijfsrecht in Nederland blijft daarbij gewoon gelden.

Wat is de rol van de IND bij naturalisatie

Het verzoek om Nederlander te worden wordt ingediend bij de gemeente of een Nederlandse ambassade in het buitenland. Alle naturalisatieverzoeken worden vervolgens door de IND getoetst. De IND beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. Dat geldt ook voor de RANOV-vergunninghouders. Over de vrijstellingen voor deze groep heeft de IND alle betrokkenen zo goed mogelijk geïnformeerd. Zo zijn alle burgemeesters op de hoogte gesteld van de vrijstellingen die gelden. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken zijn webinars georganiseerd om de medewerkers van de gemeentelijke burgerzaken te informeren over de beleidswijziging. Daarnaast hebben alle RANOV-vergunninghouders een brief van de IND gekregen waarin wordt gemeld dat zij in aanmerking komen voor de vrijstellingen, en zich desgewenst bij hun gemeente kunnen melden om een verzoek te doen om Nederlander te worden.