• Home
 • Openbare-ordebeleid voor naturalisatie en optie

Openbare-ordebeleid voor naturalisatie en optie

​U wilt een verzoek doen om Nederlander te worden via naturalisatie of optie. U mag dan geen gevaar zijn voor de openbare orde of nationale veiligheid van het Koninkrijk. Op deze pagina leest u wat dit betekent.

De IND kijkt naar verschillende dingen. Geldt 1 van deze situaties voor u? Dan kunt u nu geen Nederlander worden.

U wordt verdacht van een misdrijf en kunt hiervoor nog een straf krijgen

Er staat een strafzaak tegen een misdrijf open. Of u hebt een straf gekregen, maar deze is nog niet onherroepelijk. Nog niet onherroepelijk betekent dat u nog in beroep mag gaan of dat het beroep nog bezig is.

U bent in de 5 jaar voor het verzoek om naturalisatie of de  optieverklaring (of de beslissing daarop) veroordeeld voor een misdrijf

Bij die veroordeling hebt u een straf gekregen. Een straf is:

 • Een vrijheidsbenemende straf. Bijvoorbeeld een gevangenisstraf of tbs. De duur van de straf maakt niet uit;
 • Een taakstraf (leer- of werkstraf), of een andere straf als bedoeld in artikel 9 WvSr. De duur van de straf maakt niet uit;
 • Een geldboete van € 810,- of meer;
 • Een strafbeschikking of transactie van € 810,- of meer;
 • Meerdere strafbeschikkingen, transacties of geldboetes van elk € 405 of meer met een totaal bedrag van € 1.215,- of meer;
 • Een maatregel die u het wederrechtelijk voordeel ontneemt. U hebt bijvoorbeeld geld of goederen gekregen via het misdrijf. U moet dit geld of de waarde van deze goederen betalen aan de overheid. Het gaat om een bedrag van € 810,- of meer.

Het maakt in beginsel niet uit of de straf voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is. En het maakt niet uit of u de straf in Nederland of in het buitenland hebt gekregen. Ook maakt het niet uit of u gratie heeft gekregen voor (een deel van) de straf. De IND of de gemeente kijkt altijd naar de straf die u hebt gekregen voor de gratie.

Bij een voorwaardelijk straf krijgt u meestal een proeftijd. Houdt u zich niet aan de voorwaarden van de proeftijd? Dan wordt uw straf onvoorwaardelijk. Tijdens de proeftijd kunt u daarom niet Nederlander worden.

De termijn van 5 jaar start als de straf is beëindigd

Dit betekent dat u 5 jaar rekent vanaf:

 • de dag dat u de gevangenisstraf hebt uitgezeten;
 • de dag dat u de taakstraf helemaal hebt voltooid;
 • de dag dat u de boete, transactie of vordering helemaal hebt betaald;
 • de dag dat de proeftijd van een voorwaardelijke straf is verlopen én zich in de proeftijd geen nieuwe feiten hebben voorgedaan. De rehabilitatietermijn begint (achteraf bezien) op het moment waarop de uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk is geworden;
 • de dag dat een andere opgelegde straf niet meer op u van toepassing is. Bijvoorbeeld: de dag vanaf wanneer u weer mag stemmen bij verkiezingen, als dit stemrecht u tijdelijk was ontnomen.

U wordt verdacht van of bent veroordeeld voor misdrijven op grond van artikel 1F Vluchtelingenverdrag

U kunt geen Nederlander worden. Een aanvraag voor naturalisatie of optie wordt altijd afgewezen. De termijn van 5 jaar geldt voor u niet. Ook niet als u een straf hebt uitgezeten.

U hebt een polygaam huwelijk

Een polygaam huwelijk betekent dat u bent getrouwd met meer dan 1 man of vrouw tegelijk. In Nederland is polygamie verboden. Hebt u een polygaam huwelijk, dan bent u dus strafbaar. En kunt u niet Nederlander worden. Pas als u nog maar met 1 man of vrouw getrouwd bent, kunt u Nederlander worden.

Uw Nederlandse nationaliteit kan worden ingetrokken als u feiten achterhoudt

Hebt u de Nederlandse nationaliteit gekregen? En blijkt later dat u informatie hebt achtergehouden (bijvoorbeeld over uw strafverleden)? Uw nationaliteit kan worden ingetrokken als u door deze informatie de Nederlandse nationaliteit toen niet had mogen krijgen.