IND beslist weer over asielaanvragen uit Sudan

Last update: 27 juni 2024

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat weer beslissen over asielaanvragen van mensen uit Sudan. Vanwege de aanhoudende onzekere situatie in Soedan behandelde de IND deze aanvragen tijdelijk niet sinds 8 juli 2023. Met het vaststellen van landenbeleid voor Sudan heeft de IND nu een beleidsmatige basis om asielbesluiten te nemen. 

Dit schrijft demissionair staatssecretaris Van der Burg vandaag in een Kamerbrief

Willekeurig geweld in een aantal regio’s

Het nieuwe landenbeleid Sudan is gebaseerd op het recente ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierin worden ernstige en actuele ontwikkelingen in het land geschetst waar sinds april 2023 een gewapend conflict gaande is. Dit conflict leidt in een aantal regio’s tot risico op willekeurig geweld, de zogeheten artikel 15c situatie. 

Voor de regio’s Khartoum, Noord-, Zuid-, en Centraal-Darfur, Kordofan en El Gazira geldt vanwege het vele geweld het hoogste risico op ernstige schade door willekeurig geweld. In de regio West-Darfur kunnen persoonlijke omstandigheden en de specifieke situatie leiden tot een reëel risico op ernstige schade. Voor de overige regio’s wordt aangenomen dat er onvoldoende sprake is van een uitzonderlijke situatie met risico op willekeurig geweld. 

Gericht geweld op verschillende groepen

Naast willekeurig geweld, wordt er door de strijdende partijen ook gericht geweld gepleegd. Dit is systematisch gericht op de Masalit, een Afrikaanse bevolkingsgroep voornamelijk uit Darfur. 

Ook vindt er gericht geweld plaats richting andere Afrikaanse bevolkingsgroepen, politiek oppassanten, mensenrechtenactivisten, journalisten, LHBTIQ+ personen, vrouwen en meisjes en leden van Emergency Response Rooms. Voor deze zogenoemde risicoprofielen geldt dat de IND het extra risico dat deze mensen lopen om slachtoffer te worden van geweld meeweegt in de individuele beoordeling. 

Behandeling asielaanvragen in het normale proces

Gedurende de periode waarin de IND niet besliste over asielaanvragen van Sudanezen zijn er 880 eerste asielaanvragen ingediend door personen met een Sudanese nationaliteit. Dit gaat over de maanden juli 2023 tot en met mei 2024. De openstaande asielaanvragen van Sudanezen worden vanaf nu volgens de normale werkwijze opgepakt in de algemene asielprocedure.