• Home
 • Familie
 • Ouder(s) van een minderjarig Nederlands kind

Ouder(s) van een minderjarig Nederlands kind

​U bent de (stief-, opvang-, pleeg-) ouder van een minderjarig Nederlands kind. U wilt in Nederland met uw kind samenwonen (Chavez). U hebt zelf niet een EU/EER- of Zwitserse nationaliteit. Om in Nederland bij uw minderjarige Nederlandse kind te wonen, hebt u een verblijfsvergunning nodig. U vraagt een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht aan.

​Voorwaarden

 • U bent de (stief-, opvang-, pleeg-) ouder van een minderjarig Nederlands kind.
 • Uw Nederlandse kind is jonger dan 18 jaar oud.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • U hebt niet de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • U hebt géén rechtmatig verblijf in een EU/EER-lidstaat (incl. Nederland) of Zwitserland.
 • U toont uw identiteit en nationaliteit aan met een geldig paspoort of ander reisdocument. Als u deze niet hebt, kunt u andere documenten laten zien waaruit ondubbelzinnig uw identiteit en nationaliteit blijkt.
 • U verricht daadwerkelijke zorg en/of opvoedingstaken voor het kind (eventueel samen met de andere ouder).
 • Het kind is zodanig afhankelijk van u dat, als u geen verblijfsrecht krijgt, het kind geen andere keuze heeft dan het grondgebied van de Europese Unie met u te verlaten.
 • Uw Nederlandse kind woont in Nederland. Dit betekent dat uw kind staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar het kind woont.

Kosten

Deze aanvraag kost € 69.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u bij de aanvraag moet inleveren.

 

1. Inreis in Nederland: Faciliterend visum of vrije termijn

​Faciliterend visum

Als u een visumplichtige nationaliteit hebt, moet u eerst een visum aanvragen om Nederland in te kunnen reizen. Dit heet een faciliterend visum. Dit is gratis en wordt afgegeven als een Schengenvisum (type C).

U vraagt het visum aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u woont. Bij deze aanvraag geeft u aan dat u in Nederland wilt gaan wonen bij uw minderjarige Nederlandse kind. U toont daarbij aan dat u de ouder bent van het kind. Dit doet u bijvoorbeeld met de geboorteakte of adoptiepapieren.

Lees meer over het faciliterend visum en of u een visum nodig hebt.

Vrije termijn

Als u niet een visumplichtige nationaliteit hebt, kunt u Nederland inreizen in uw vrije termijn. U heeft de volgende bewijsstukken nodig om Nederland in te kunnen reizen:

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Documenten die aantonen dat u de ouder bent van uw minderjarige Nederlandse kind. Dit doet u bijvoorbeeld met de geboorteakte of adoptiepapieren.

2. Indienen aanvraag toetsing EU-Gemeenschapsrecht

U stuurt het aanvraagformulier naar de IND. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina onder 'Aanvraagformulieren en kosten'. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de kosten (leges) betaald moeten worden.

Na ontvangst van deze brief moet u zo snel mogelijk naar het IND-loket om biometrie af te laten nemen. Bij het IND-loket kunt u ook een verblijfsaantekening in uw paspoort krijgen.

Voor de afname biometrie en de verblijfsaantekening bij het IND-loket moet u een afspraak maken.

3. Ontvangst en controle aanvraag

Als u de aanvraag hebt ingediend krijgt u een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen en voor wanneer de IND een beslissing neemt. 

Ook krijgt u een brief met instructies voor het betalen van de leges (kosten) van de aanvraag. In deze brief staat dat u volgens de wet in Nederland mag verblijven tijdens de procedure (rechtmatig verblijf). Ook staat in deze brief of u tijdens de beoordeling van uw aanvraag mag werken in Nederland. De brief geldt samen met uw paspoort als bewijs van rechtmatig verblijf. Bijvoorbeeld voor organisaties van de overheid en werkgevers. De brief vervangt tijdelijk de verblijfsaantekening (sticker) in uw paspoort. 

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: Een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Hebt u de leges betaald en is de aanvraag compleet? Dan belt een IND-medewerker u om een afspraak te maken bij het loket. Bij die afspraak laat u biometrische gegevens afnemen (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening). 

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

4. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet en neemt een beslissing.

 • Negatieve beslissing

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen verblijfsdocument. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u een verblijfsdocument. U krijgt een brief van de IND als u het verblijfsdocument kunt ophalen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)6006

Gebruik dit formulier voor het indienen van de aanvraag.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u bij de aanvraag moet inleveren.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe levert u de documenten in:

 • U neemt alleen kopieën van uw documenten mee, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum.
 • Neem geen USB-sticks, CD's of DVD's mee.
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 69.

Voor minderjarigen kost deze aanvraag € 37.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsdocument ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de beslissing het verblijfsdocument klaar te hebben. U krijgt een brief als u het verblijfsdocument kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​ Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsdocument juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Blijft u korter dan 4 maanden? En hebt u een Burgerservicenummer (BSN) nodig? Dan laat u zich registreren als niet-ingezetene. Dit doet u ook bij de gemeente.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Werken

Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat of u mag werken. U mag met dit verblijfsdocument vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen TWV voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Vervolgaanvragen

​Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsdocument

Verloopt uw verblijfsdocument binnenkort? Dit type verblijfsdocument kan niet verlengd worden. In plaats daarvan doet u een nieuwe aanvraag voor Toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht. U dient de aanvraag in bij een IND-loket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Onbepaalde tijd en Nederlander worden

Hebt u een verblijfsdocument voor verblijf bij minderjarig kind? Dan kunt u geen duurzaam verblijf of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene aanvragen. Ook kunt u niet de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wilt u in Nederland blijven en is uw kind ouder dan 18 jaar? Kijk dan of u voldoet aan de voorwaarden van een andere verblijfsvergunning.

Basisregistratie Personen

​Dit is het bevolkingsregister van de gemeente. Inschrijving in de BRP is verplicht voor elke inwoner die in Nederland mag wonen.

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.