Afspraak maken

Voor welke producten en diensten hebt u een afspraak nodig voor een bezoek aan een IND-loket?

Voor de volgende producten en diensten moet u een afspraak maken:

 • Het aanvragen van een sticker verblijfsaantekening.
 • Het aanvragen van een terugkeervisum.
 • Informatie over verblijf in Nederland.
 • Indiening van een aanvraag van een verblijfsvergunning.
 • Indiening van een aanvraag van verlenging of wijziging van een visum kort verblijf.

Voor de volgende producten en diensten kunt u een afspraak maken:

 • Het afnemen van biometrie.
 • Het ophalen van een verblijfsdocument. 

U kunt eventueel ook zonder afspraak biometrie laten afnemen of uw verblijfsdocument ophalen. Houdt u er rekening mee dat u zonder afspraak soms lang moet wachten.

Hoe kunt u een afspraak maken?

U kunt op 2 manieren een afspraak maken:

Online:

 • Voor het afnemen van biometrie.
 • Voor het ophalen van een verblijfsdocument.
 • Voor het aanvragen van een sticker verblijfsaantekening .
 • Voor het aanvragen van een terugkeervisum.

Let op: Op dit moment is het alleen mogelijk om een online afspraak te maken voor de IND-loketten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De andere IND loketten (Den Bosch, Eindhoven, Utrecht en Zwolle) volgen op een later moment. 

Telefonisch:

 • Voor het indienen van een aanvraag voor verlenging of wijziging van een visum kort verblijf.
 • Voor indienen van een aanvraag van een verblijfsvergunning
 • Voor het indienen van een verzoek tot uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw.
 • Voor het aanvragen van een sticker verblijfsaantekening.
 • Voor het aanvragen van een terugkeervisum.