• Home
  • Asiel
  • Verlengen verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

Verlengen verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

​U hebt een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Uw verblijfsvergunning verloopt bijna. U wilt uw verblijfsvergunning verlengen.

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd gehad? Dan kunt u misschien een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd aanvragen. U moet dan onder andere het inburgeringsdiploma hebben behaald.

Hebt u al een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd en verloopt uw document bijna? Vraag dan een nieuw verblijfsdocument aan.   

Voorwaarden

Voor verlenging moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De reden waarom u asiel hebt gekregen, bestaat nog steeds.
  • U hebt uw hoofdverblijf in Nederland.
  • U hebt geen foute informatie gegeven of informatie verborgen waardoor de IND uw asielaanvraag had kunnen afwijzen.
  • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Wanneer kan ik mijn verblijfsvergunning verlengen?

U kunt uw aanvraag doen vanaf 6 maanden voordat uw verblijfsvergunning afloopt. Totdat u de nieuwe verblijfsvergunning hebt, kunt u een Vreemdelingen Identiteitsdocument type W aanvragen.

U moet de aanvraag doen als uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd nog geldig is. Zo voorkomt u problemen en zorgt u ervoor dat u legaal in Nederland kunt blijven. Doet u de aanvraag te laat? Dan kunt u uw recht op bescherming en andere voorzieningen in Nederland verliezen. Ook kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken.

Mijn verblijfsvergunning is niet meer geldig. Wat moet ik doen?

Als uw verblijfsvergunning niet meer geldig is, moet u zo snel mogelijk een verlenging aanvragen. U kunt de aanvraag voor verlenging alleen schriftelijk doen. De online aanvraag kunt u nu niet gebruiken.

Verliep uw verblijfsvergunning vóór 1 oktober 2018? U krijgt dan mogelijk een verblijfsgat. Stuur een brief mee, waarin u uitlegt waarom u te laat bent met uw aanvraag.

Kosten

U hoeft niet te betalen voor de verlenging van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag online indienen. Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

Hulp bij inloggen met DigiD

U kunt uitleg over DigiD krijgen in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya).

U start de digitale aanvraag door te klikken op de knop Online aanvraag.

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke aanvraagformulier. U vindt dit formulier als u verder naar beneden scrolt.

Online aanvraag

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

De geldigheid van de nieuwe verlengde verblijfsvergunning hangt af van de verblijfsvergunning die u hebt. En van het doel waarvoor u de verblijfsvergunning hebt gekregen. De maximale geldigheidsduur is 5 jaar. Maar uw verblijfsvergunning kan dus minder lang geldig zijn.

Mijn verblijfsvergunning is verlopen. Ik heb verlenging aangevraagd. Mag ik nog wel werken?

Mocht u met uw vorige verblijfsvergunning werken? Dan mag u blijven werken als u uw verblijfsvergunning op tijd hebt aangevraagd. Dat wil zeggen vóór de einddatum van uw vorige vergunning.

Wat is het verschil tussen asiel bepaalde tijd en asiel onbepaalde tijd?

  • U moet uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd iedere 5 jaar opnieuw verlengen. Doet u dit niet dan bent u niet meer rechtmatig in Nederland. Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd blijft geldig. Wel moet u iedere 5 jaar een nieuw verblijfsdocument aanvragen. 

  • Verlenging van de vergunning asiel bepaalde tijd is gratis. De aanvraag voor asiel onbepaalde tijd kost geld.

  • Voor een vergunning asiel voor onbepaalde tijd moet u het inburgeringsexamen hebben behaald. Of laten zien dat u hiervan bent vrijgesteld. Voor bepaalde tijd is dit niet nodig.

  • De Nederlandse nationaliteit aanvragen? Dit kan meestal pas als u een vergunning asiel voor onbepaalde tijd hebt.

Hebt u asiel onbepaalde tijd aangevraagd, maar voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kijkt de IND automatisch of u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van uw huidige verblijfsvergunning.​

Ik heb verlenging aangevraagd en ik wil op vakantie. Kan dat?

Is uw verblijfsvergunning nog steeds geldig op de dag dat u terugkomt in Nederland? Dan kunt u nog gewoon reizen. U moet wel een geldig reisdocument hebben. Bijvoorbeeld een paspoort. Ook moet u de verblijfsvergunning meenemen op reis.

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Dan hebt u soms een terugkeervisum nodig om weer naar Nederland te reizen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Ik ben langer dan 3 maanden buiten Nederland geweest. Kan ik nog verlenging aanvragen?

Bij een aanvraag voor verlenging controleert de IND wat uw hoofdverblijf is. Hebt u uw hoofdverblijf verplaatst? Dan verlengt de IND uw verblijfsvergunning niet. U moet dan een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen.

Openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.

Verblijfsgat

​Een verblijfsgat betekent dat de geldigheid van uw verblijfsvergunningen niet op elkaar aansluiten. Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd en een verzoek om Nederlanderschap moet u 5 jaar aan elkaar verblijf hebben gehad. Met een verblijfsgat is uw verblijf niet meer aaneengesloten. U moet opnieuw 5 jaar verblijfsrecht opbouwen.

Bijvoorbeeld: uw verblijfsvergunning is verlopen op 31 mei 2016. U hebt op 5 juni 2016 verlenging aangevraagd. De nieuwe verblijfsvergunning wordt verleend met ingangsdatum 5 juni 2016. U hebt een verblijfsgat tussen 31 mei 2016 en 5 juni 2016. Vanaf 5 juni 2016 moet u opnieuw 5 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben. U kunt dus in dit voorbeeld vanaf 5 juni 2021 een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

Voornemen

Dit is een brief van de IND. In de brief staat waarom de IND uw aanvraag wil afwijzen. U mag hierop nog reageren. Pas daarna besluit de IND definitief op uw aanvraag.

Zienswijze

Dit is een schriftelijke reactie op het voornemen. In het zienswijze geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IND.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.