• Home
 • Asiel
 • Verlengen verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

Verlengen verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

​U hebt een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Uw verblijfsvergunning verloopt bijna. U wilt uw verblijfsvergunning verlengen.

Hoeveel maanden voor mijn vergunning afloopt, kan ik verlengen?

U kunt vanaf 6 maanden voordat uw verblijfsvergunning verloopt uw aanvraag indienen. De IND heeft dan voldoende tijd om een beslissing te nemen.

Is uw verblijfsvergunning nog langer dan 6 maanden geldig? Dan kunt u nog geen verlengingsaanvraag indienen. De IND kan uw aanvraag dan niet goed beoordelen.

Mijn vergunning is verlopen. Wat kan ik doen?

Als uw verblijfsvergunning is verlopen, moet u zo snel mogelijk een verlengingsaanvraag indienen. Omdat u de aanvraag indient na het verlopen van uw verblijfsvergunning, krijgt u mogelijk een verblijfsgat.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De reden waarom u asiel hebt gekregen, bestaat nog steeds.
 • U hebt uw hoofdverblijf in Nederland.
 • U hebt geen onjuiste informatie gegeven of informatie achtergehouden die tot afwijzing van uw asielaanvraag zouden hebben geleid.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Kosten

U hoeft niet te betalen voor de verlenging van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag digitaal indienen. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig. U betaalt meteen de kosten (leges) van de aanvraag. Dit doet u met iDEAL. U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag.  

Online aanvraag

Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd

Als u 5 jaar een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd hebt gehad, kunt u misschien een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd aanvragen. U moet dan wel het inburgeringsexamen hebben behaald.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag

Online

U kunt 6 maanden voordat uw verblijfsvergunning verloopt online uw aanvraag indienen. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig. U kunt nog niet alle aanvragen voor een verblijfsvergunning online indienen. Als u de aanvraag online indient, betaalt u meteen de kosten (leges) van de aanvraag. U kunt de kosten betalen met iDEAL.

Per post

Kunt of wilt u de aanvraag niet online indienen? Dan kunt u de aanvraag per post indienen. U kunt het formulier insturen vanaf 6 maanden voordat uw verblijfsvergunning afloopt.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen, stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, verlengt de IND uw verblijfsvergunning niet. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, verlengt de IND uw verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (vreemdeling)6011

​Gebruik dit formulier om uw verblijfsvergunning asiel te verlengen, onbepaalde tijd asiel aan te vragen of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. 
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.
 • De documenten zijn vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

U hoeft niet te betalen voor het verlengen van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.

Voor de aanvraag onbepaalde tijd of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen betaalt u € 161. Minderjarigen betalen € 51.

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen.
Maak online een afspraak om uw verblijfsvergunning op te halen. U kunt eventueel ook zonder afspraak uw verblijfsvergunning ophalen. Houdt u er rekening mee dat u zonder afspraak soms lang moet wachten.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Mijn verblijfsvergunning is verlopen. Wat kan ik doen?

Als uw verblijfsvergunning is verlopen, moet u zo snel mogelijk een verlengingsaanvraag indienen. Dit moet u doen binnen 2 jaar na het verlopen van uw verblijfsvergunning. Omdat u de aanvraag indient na het verlopen van uw verblijfsvergunning, krijgt u mogelijk een verblijfsgat.

Hebt u een verlengingsaanvraag ingediend? Dan kunt u een verblijfsaantekening aanvragen bij het IND-loket. De verblijfsaantekening is een sticker in uw paspoort. Met deze sticker kunt u laten zien dat u in Nederland mag wonen.

Hebt u geen paspoort? En kunt u deze ook niet krijgen? U kunt een Vreemdelingen Identiteitsbewijs aanvragen.

Is uw verblijfsvergunning meer dan 2 jaar verlopen? Dan kunt u uw verblijfsvergunning niet meer verlengen. Neem dan contact op met de IND.

Mijn verblijfsvergunning is verlopen. Ik heb verlenging aangevraagd. Mag ik nog wel werken?

Mocht u met uw verblijfsvergunning werken? Dan mag u dit nog steeds. Om aan te tonen dat u mag werken kunt u een verblijfsaantekening aanvragen. Hiervoor moet u online een afspraak maken.

Ik heb verlenging aangevraagd en ik wil op vakantie. Kan dat?

Is uw verblijfsvergunning nog steeds geldig op de dag dat u terugkomt in Nederland? Dan kunt u nog gewoon reizen. U moet wel een geldig reisdocument hebben. Bijvoorbeeld een paspoort. Ook moet u de verblijfsvergunning meenemen op reis.

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Dan hebt u soms een terugkeervisum nodig om weer naar Nederland te reizen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Ik ben langer dan 3 maanden buiten Nederland geweest. Kan ik nog verlenging aanvragen?

Bij een aanvraag voor verlenging controleert de IND of u uw hoofdverblijf hebt verplaatst. Hebt u uw hoofdverblijf verplaatst? Dan verlengt de IND uw verblijfsvergunning niet. U moet dan een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen.

Delen

   

Verblijfsgat

​Een verblijfsgat betekent dat de geldigheid van uw verblijfsvergunningen niet op elkaar aansluiten. Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd en een verzoek om Nederlanderschap moet u 5 jaar aan elkaar verblijf hebben gehad. Met een verblijfsgat is uw verblijf niet meer aaneengesloten. U moet opnieuw 5 jaar verblijfsrecht opbouwen.

Bijvoorbeeld: uw verblijfsvergunning is verlopen op 31 mei 2016. U hebt op 5 juni 2016 verlenging aangevraagd. De nieuwe verblijfsvergunning wordt verleend met ingangsdatum 5 juni 2016. U hebt een verblijfsgat tussen 31 mei 2016 en 5 juni 2016. Vanaf 5 juni 2016 moet u opnieuw 5 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben. U kunt dus in dit voorbeeld vanaf 5 juni 2021 een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

DigiD met sms-code

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.