• Home
 • Asiel
 • Verlengen verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

Op maandag 25 maart is er tussen 07.00 – 09.00 uur een update van de Online Afsprakenplanner waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar is.

Verlengen verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

​U hebt een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Uw verblijfsvergunning verloopt bijna. U wilt uw verblijfsvergunning verlengen.

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd gehad? Dan kunt u misschien een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd aanvragen. U moet dan onder andere het inburgeringsdiploma hebben behaald.

Hebt u al een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd en verloopt uw document bijna? Vraag dan een nieuw verblijfsdocument aan.

Hoeveel maanden voor mijn vergunning afloopt, kan ik verlengen?

U kunt vanaf 6 maanden voordat uw verblijfsvergunning verloopt uw aanvraag indienen. De IND heeft dan voldoende tijd om een beslissing te nemen.

Is uw verblijfsvergunning nog langer dan 6 maanden geldig? Dan kunt u nog geen verlengingsaanvraag indienen. De IND kan uw aanvraag dan niet goed beoordelen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De reden waarom u asiel hebt gekregen, bestaat nog steeds.
 • U hebt uw hoofdverblijf in Nederland.
 • U hebt geen onjuiste informatie gegeven of informatie achtergehouden die tot afwijzing van uw asielaanvraag zouden hebben geleid.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Kosten

U hoeft niet te betalen voor de verlenging van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag digitaal indienen. Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Hulp bij inloggen met DigiD + sms en DigiD app

 • Uitleg over DigiD + sms: ga naar uitleg over DigiD voor meer informatie in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch).

 • Uitleg over DigiD app: ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie (Nederlands en Engels).

U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag.

Online aanvraag

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag

Online

U kunt 6 maanden voordat uw verblijfsvergunning verloopt online uw aanvraag indienen. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig. U kunt nog niet alle aanvragen voor een verblijfsvergunning online indienen.

Per post

Kunt of wilt u de aanvraag niet online indienen? Dan kunt u de aanvraag per post indienen. U kunt het formulier insturen vanaf 6 maanden voordat uw verblijfsvergunning afloopt.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen, stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

Nadat u de ontvangtbevestiging hebt gekregen, maakt u online een afspraak om biometrische gegevens af te laten nemen.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat wat u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

4. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning voldoet. De IND moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing

  Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, verlengt de IND uw verblijfsvergunning niet. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, verlengt de IND uw verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

3. Werken tijdens de aanvraag

U bent nu in het bezit van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Zolang deze vergunning geldig is, mag u werken. Ook tijdens de behandeling van uw aanvraag mag u werken. Let erop dat uw werkgever soms vraagt om een geldig verblijfsdocument. In dat geval is het mogelijk een VreemdelingenIdentiteitsbewijs type W aan te vragen. Op dit document staat dat u mag werken tijdens de behandeling van uw aanvraag. Twijfelt u of u zo'n document nodig heeft? Neem dan contact op met uw werkgever. U hoeft geen tewerkstellingsvergunning te hebben.

Vraag het Vreemdelingen Identiteitsdocument type W aan tussen 8 en 4 weken voordat uw verblijfsvergunning afloopt. Dan is het mogelijk om het document op te halen voordat uw verblijfsvergunning afloopt. Als u het Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W ophaalt moet u uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd inleveren. Dit moet ook als deze nog geldig is.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (vreemdeling)

​Gebruik dit formulier om uw verblijfsvergunning asiel te verlengen, onbepaalde tijd asiel aan te vragen of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. 
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.
 • De documenten zijn vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

U hoeft niet te betalen voor het verlengen van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.

Voor de aanvraag onbepaalde tijd of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen betaalt u € 171. Minderjarigen betalen € 57.

Start aanvraag  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houdt er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus tijdig een afspraak, maar in ieder geval binnen 4 maanden nadat u de brief hebt ontvangen.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Mijn verblijfsvergunning is verlopen. Wat kan ik doen?

Als uw verblijfsvergunning is verlopen, moet u zo snel mogelijk een verlengingsaanvraag indienen. Dient u de aanvraag in per post? Stuur een brief mee waarin u uitlegt waarom u te laat bent met uw aanvraag. De IND beoordeelt dan of uw internationale beschermingsstatus moet worden stopgezet.

Bent u te laat, hebt u daarvoor geen geldige reden en verliep uw verblijfsvergunning vóór 1 oktober 2018? Er wordt dan niet beoordeeld of uw internationale beschermingsstatus moet worden stopgezet. Maar u kunt wel een verblijfsgat krijgen.

Mijn verblijfsvergunning is verlopen. Ik heb verlenging aangevraagd. Mag ik nog wel werken?

Mocht u met uw vorige verblijfsvergunning werken? Dan mag u blijven werken als u uw verlengingsaanvraag tijdig heeft ingediend. Dat wil zeggen vóór de einddatum van uw vorige vergunning. Om aan te tonen dat u mag werken kunt u een verblijfsaantekening aanvragen. Hiervoor moet u online een afspraak maken.

Wat is het verschil tussen asiel bepaalde tijd en asiel onbepaalde tijd?

 • U moet uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd iedere 5 jaar opnieuw verlengen. Doet u dit niet dan bent u niet meer rechtmatig in Nederland. Het verblijfsrecht van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd verloopt niet. Wel moet u iedere 5 jaar een nieuw verblijfsdocument aanvragen. 

 • Het verlengen van de vergunning asiel bepaalde tijd is gratis. De aanvraag voor asiel onbepaalde tijd kost geld.

 • Voor een vergunning asiel voor onbepaalde tijd moet u het inburgeringsexamen hebben behaald of kunnen aantonen dat u hiervan bent vrijgesteld. Voor bepaalde tijd is dit niet nodig.

 • De Nederlandse nationaliteit kunt u in de meeste gevallen pas aanvragen als u een vergunning asiel voor onbepaalde tijd hebt.

Hebt u asiel onbepaalde tijd aangevraagd, maar voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kijkt de IND automatisch of uw huidige vergunning asiel bepaalde tijd kan worden verlengd.​

Ik heb verlenging aangevraagd en ik wil op vakantie. Kan dat?

Is uw verblijfsvergunning nog steeds geldig op de dag dat u terugkomt in Nederland? Dan kunt u nog gewoon reizen. U moet wel een geldig reisdocument hebben. Bijvoorbeeld een paspoort. Ook moet u de verblijfsvergunning meenemen op reis.

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Dan hebt u soms een terugkeervisum nodig om weer naar Nederland te reizen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Ik ben langer dan 3 maanden buiten Nederland geweest. Kan ik nog verlenging aanvragen?

Bij een aanvraag voor verlenging controleert de IND of u uw hoofdverblijf hebt verplaatst. Hebt u uw hoofdverblijf verplaatst? Dan verlengt de IND uw verblijfsvergunning niet. U moet dan een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen.

Delen

   

Openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.

DigiD met sms-code

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

Verblijfsgat

​Een verblijfsgat betekent dat de geldigheid van uw verblijfsvergunningen niet op elkaar aansluiten. Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd en een verzoek om Nederlanderschap moet u 5 jaar aan elkaar verblijf hebben gehad. Met een verblijfsgat is uw verblijf niet meer aaneengesloten. U moet opnieuw 5 jaar verblijfsrecht opbouwen.

Bijvoorbeeld: uw verblijfsvergunning is verlopen op 31 mei 2016. U hebt op 5 juni 2016 verlenging aangevraagd. De nieuwe verblijfsvergunning wordt verleend met ingangsdatum 5 juni 2016. U hebt een verblijfsgat tussen 31 mei 2016 en 5 juni 2016. Vanaf 5 juni 2016 moet u opnieuw 5 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben. U kunt dus in dit voorbeeld vanaf 5 juni 2021 een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.