• Home
 • Asiel
 • Verlengen verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

Verlengen verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

​U hebt een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Uw verblijfsvergunning verloopt bijna. U wilt uw verblijfsvergunning verlengen.

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd gehad? Dan kunt u misschien een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd aanvragen. U moet dan onder andere het inburgeringsdiploma hebben behaald.

Hebt u al een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd en verloopt uw document bijna? Vraag dan een nieuw verblijfsdocument aan.   

Voorwaarden

Voor verlenging moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De reden waarom u asiel hebt gekregen, bestaat nog steeds.
 • U hebt uw hoofdverblijf in Nederland.
 • U hebt geen foute informatie gegeven of informatie verborgen waardoor de IND uw asielaanvraag had kunnen afwijzen.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Wanneer kan ik mijn verblijfsvergunning verlengen?

U kunt uw aanvraag doen vanaf 6 maanden voordat uw verblijfsvergunning afloopt. Totdat u de nieuwe verblijfsvergunning hebt, kunt u een Vreemdelingen Identiteitsdocument type W aanvragen.

U moet de aanvraag doen als uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd nog geldig is. Zo voorkomt u problemen en zorgt u ervoor dat u legaal in Nederland kunt blijven. Doet u de aanvraag te laat? Dan kunt u uw recht op bescherming en andere voorzieningen in Nederland verliezen. Ook kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken.

Mijn verblijfsvergunning is niet meer geldig. Wat moet ik doen?

Als uw verblijfsvergunning niet meer geldig is, moet u zo snel mogelijk een verlenging aanvragen. U kunt de aanvraag voor verlenging alleen schriftelijk doen. De online aanvraag kunt u nu niet gebruiken.

Verliep uw verblijfsvergunning vóór 1 oktober 2018? U krijgt dan mogelijk een verblijfsgat. Stuur een brief mee, waarin u uitlegt waarom u te laat bent met uw aanvraag.

Kosten

U hoeft niet te betalen voor de verlenging van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag online indienen. Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

Hulp bij inloggen met DigiD

U kunt uitleg over DigiD krijgen in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya).

U start de digitale aanvraag door te klikken op de knop Online aanvraag.

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke aanvraagformulier. U vindt dit formulier als u verder naar beneden scrolt.

Online aanvraagLogo DigiD

1. Aanvraag doen

Online

U kunt 6 maanden voordat uw verblijfsvergunning verloopt online uw aanvraag doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig.

Per post

Kunt of wilt u de aanvraag niet online doen? Stuur dan de aanvraag per post op. U kunt het formulier opsturen vanaf 6 maanden voordat uw verblijfsvergunning afloopt.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

U kunt nu bij het IND-loket biometrische gegevens laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat wat u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Werken en legitimeren tijdens de aanvraag

U bent nu in het bezit van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Zolang deze vergunning geldig is, mag u werken. Ook tijdens de behandeling van uw aanvraag mag u (blijven) werken. Let erop dat uw werkgever soms vraagt om een geldig verblijfsdocument. In dat geval is het mogelijk een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W aan te vragen. Op dit document staat dat u mag (blijven) werken tijdens de behandeling van uw aanvraag. Hebt u tijdens de aanvraag een document nodig waarmee u kunt bewijzen wie u bent? Ook dan kunt u dit Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W aanvragen.

Vraag het Vreemdelingen Identiteitsdocument type W aan tussen 8 en 4 weken voordat uw verblijfsvergunning afloopt. Dan is het mogelijk om het document op te halen voordat uw verblijfsvergunning afloopt. Als u het Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W ophaalt moet u uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd inleveren. Dit moet ook als deze nog geldig is.

4. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning voldoet. De IND moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen.

Negatieve beslissing

Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, verlengt de IND uw verblijfsvergunning niet. Deze beslissing staat in een brief: het voornemen. Hierin legt de IND uit waarom u geen verblijfsvergunning krijgt. Bent u het niet eens met het voornemen? Stuur dan een zienswijze met uitleg aan de IND. U moet dit binnen 6 weken doen. U kunt hierbij hulp vragen van een advocaat. Dat moet u zelf regelen.

De IND beoordeelt de inhoud van uw zienswijze. Daarna zet de IND de beslissing in een brief: de beschikking. Er zijn 2 situaties mogelijk:

 • De IND wijst uw aanvraag af. U krijgt geen verblijfsvergunning. U krijgt informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan.
 • De IND verlengt uw verblijfsvergunning. De IND informeert u ook over uw rechten en plichten.

Positieve beslissing

Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. Hierin staan ook uw rechten en plichten. De IND maakt een verblijfsdocument voor u aan. U krijgt een brief van de IND als u uw nieuwe verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (vreemdeling)6011

​Gebruik dit formulier om uw verblijfsvergunning asiel te verlengen, onbepaalde tijd asiel aan te vragen of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. 
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.
 • De documenten zijn vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

U hoeft niet te betalen voor het verlengen van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.

Voor de aanvraag onbepaalde tijd of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen betaalt u € 207. Minderjarigen betalen € 69.

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​ Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

De geldigheid van de nieuwe verlengde verblijfsvergunning hangt af van de verblijfsvergunning die u hebt. En van het doel waarvoor u de verblijfsvergunning hebt gekregen. De maximale geldigheidsduur is 5 jaar. Maar uw verblijfsvergunning kan dus minder lang geldig zijn.

Mijn verblijfsvergunning is verlopen. Ik heb verlenging aangevraagd. Mag ik nog wel werken?

Mocht u met uw vorige verblijfsvergunning werken? Dan mag u blijven werken als u uw verblijfsvergunning op tijd hebt aangevraagd. Dat wil zeggen vóór de einddatum van uw vorige vergunning.

Wat is het verschil tussen asiel bepaalde tijd en asiel onbepaalde tijd?

 • U moet uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd iedere 5 jaar opnieuw verlengen. Doet u dit niet dan bent u niet meer rechtmatig in Nederland. Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd blijft geldig. Wel moet u iedere 5 jaar een nieuw verblijfsdocument aanvragen. 

 • Verlenging van de vergunning asiel bepaalde tijd is gratis. De aanvraag voor asiel onbepaalde tijd kost geld.

 • Voor een vergunning asiel voor onbepaalde tijd moet u het inburgeringsexamen hebben behaald. Of laten zien dat u hiervan bent vrijgesteld. Voor bepaalde tijd is dit niet nodig.

 • De Nederlandse nationaliteit aanvragen? Dit kan meestal pas als u een vergunning asiel voor onbepaalde tijd hebt.

Hebt u asiel onbepaalde tijd aangevraagd, maar voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kijkt de IND automatisch of u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van uw huidige verblijfsvergunning.​

Ik heb verlenging aangevraagd en ik wil op vakantie. Kan dat?

Is uw verblijfsvergunning nog steeds geldig op de dag dat u terugkomt in Nederland? Dan kunt u nog gewoon reizen. U moet wel een geldig reisdocument hebben. Bijvoorbeeld een paspoort. Ook moet u de verblijfsvergunning meenemen op reis.

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Dan hebt u soms een terugkeervisum nodig om weer naar Nederland te reizen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Hebt u een verblijfsvergunning asiel en reist u naar uw land van herkomst? Daarmee geeft u aan dat u de bescherming van de Nederlandse overheid niet meer nodig hebt. De IND kan uw vergunning intrekken.

Ik ben langer dan 3 maanden buiten Nederland geweest. Kan ik nog verlenging aanvragen?

Bij een aanvraag voor verlenging controleert de IND wat uw hoofdverblijf is. Hebt u uw hoofdverblijf verplaatst? Dan verlengt de IND uw verblijfsvergunning niet. U moet dan een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen.

openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.

Verblijfsgat

​Een verblijfsgat betekent dat de geldigheid van uw verblijfsvergunningen niet op elkaar aansluiten. Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd en een verzoek om Nederlanderschap moet u 5 jaar aan elkaar verblijf hebben gehad. Met een verblijfsgat is uw verblijf niet meer aaneengesloten. U moet opnieuw 5 jaar verblijfsrecht opbouwen.

Bijvoorbeeld: uw verblijfsvergunning is verlopen op 31 mei 2016. U hebt op 5 juni 2016 verlenging aangevraagd. De nieuwe verblijfsvergunning wordt verleend met ingangsdatum 5 juni 2016. U hebt een verblijfsgat tussen 31 mei 2016 en 5 juni 2016. Vanaf 5 juni 2016 moet u opnieuw 5 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben. U kunt dus in dit voorbeeld vanaf 5 juni 2021 een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

Voornemen

Dit is een brief van de IND. In de brief staat waarom de IND uw aanvraag wil afwijzen. U mag hierop nog reageren. Pas daarna besluit de IND definitief op uw aanvraag.

Zienswijze

Dit is een schriftelijke reactie op het voornemen. In het zienswijze geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IND.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.