Inreisverbod

U krijgt een inreisverbod als u in Nederland bent, maar hier niet mag zijn. U leest op deze pagina wat een inreisverbod is, wanneer u die krijgt en wat de gevolgen zijn.

Wat is een inreisverbod?

Door een inreisverbod mag u niet reizen naar Nederland, andere landen van de EU en EER, en Zwitserland. U mag ook niet in deze landen zijn. Het inreisverbod geldt niet voor Ierland. U kunt alleen een inreisverbod krijgen als u een terugkeerbesluit hebt gehad. Lees wat een terugkeerbesluit is

Hebt u de nationaliteit van een land van de EU, EER of van Zwitserland? Dan kunt u geen inreisverbod krijgen, maar wel een ongewenstverklaring. Lees meer over ongewenstverklaring.

Situaties inreisverbod

In de volgende gevallen kunt u een inreisverbod krijgen:

 • U hebt een terugkeerbesluit gekregen. En u bent niet op tijd uit Nederland weggegaan.
 • U hebt een vertrektermijn van 0 dagen gekregen. En er is geen uitzondering om een inreisverbod op te leggen.
 • Uw visum is niet meer geldig. En u bent niet op tijd uit Nederland weggegaan.
 • U blijft langer dan de vrije termijn. Dit heet overstay. De vrije termijn is in de maximale tijd waarin u zonder visum in het Schengengebied mag zijn. Dit is 90 dagen in een periode van 180 dagen.
 • U zit in de vrije termijn, maar voldoet niet meer aan algemene regels. Bijvoorbeeld omdat u geen voldoende geld (meer) hebt.
 • U bent asielzoeker met weinig kans op asiel en trekt uw asielaanvraag in. Intrekken betekent stoppen of annuleren.
 • De IND stopt uw verblijfsvergunning of verlengt deze niet. Het gaat om een vergunning om voor een bepaald doel in Nederland te wonen (verblijfsdoel). Het gaat niet om een asielvergunning. De reden voor stoppen of niet-verlengen is anders dan dat u niet meer voldoet aan het verblijfsdoel.

Bent u in Nederland met een visum kort verblijf of in uw vrije termijn? En kunt u buiten uw schuld niet op tijd weg uit Nederland? Soms is verlenging van uw visum of vrije termijn mogelijk.

Inreisverbod staat in besluit

De IND, politie (AVIM), Zeehavenpolitie en Koninklijke Marechaussee kunnen een inreisverbod geven. Krijgt u een inreisverbod dan staat dat in een besluit. In het besluit staat uitgelegd waarom en hoe lang het inreisverbod duurt. Bij het besluit krijgt u een folder over het inreisverbod.

Bezwaar of beroep tegen inreisverbod

U kunt bezwaar maken tegen het inreisverbod. Of u gaat in beroep bij de rechtbank. Of u bezwaar maakt of meteen in beroep gaat bij de rechtbank hangt af van hoe u het inreisverbod krijgt. Want een inreisverbod is wel of niet onderdeel van een besluit op een aanvraag om in Nederland te mogen zijn.

Inreisverbod is onderdeel van negatieve beslissing op aanvraag

U hebt bijvoorbeeld een verblijfsvergunning aangevraagd. En u hebt een negatieve beslissing gekregen. In de negatieve beslissing staat of u in bezwaar of beroep kunt gaan. En of u het resultaat mag afwachten in Nederland. Hetzelfde geldt voor het inreisverbod.

Inreisverbod is geen onderdeel van negatieve beslissing op aanvraag

U kunt direct in beroep gaan bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbank in Den Haag. U mag het beroep niet afwachten in Nederland. Dit betekent dat u nog steeds uit Nederland moet weggaan.

Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing IND.

Gevolgen inreisverbod

Een inreisverbod heeft een paar gevolgen:

In Nederland zijn is strafbaar

Ook naar Nederland komen is strafbaar. U kunt een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een hoge geldboete krijgen. De Nederlandse overheid kan u over de grens zetten. Ook als uw gevangenisstraf is afgelopen. 

Inreisverbod opslaan in informatiesysteem

Uw inreisverbod en persoonsgegevens worden opgeslagen in een informatiesysteem. Dit heet signalering. Andere landen weten dan dat voor u een inreisverbod geldt. In het besluit staat in welk systeem u wordt gesignaleerd. Er zijn twee systemen:

 1. Executie & Signalering (E&S): dit is een informatiesysteem van de Nederlandse politie. Alleen de Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee kunnen E&S controleren.
 2. Schengen Informatie Systeem (SIS): alle overheden van Schengenlanden zijn op het SIS aangesloten. Grensbewakers kunnen SIS controleren.

Is uw inreisverbod niet meer geldig? Of is uw aanvraag om opheffing van het inreisverbod goedgekeurd? Dan worden uw gegevens verwijderd uit E&S en SIS.

Hoe lang een inreisverbod duurt

In het besluit staat hoe lang uw inreisverbod duurt. Dit is standaard 2 jaar. Het hangt van uw situatie af of het inreisverbod korter of langer is:

 • 1 jaar: bij een overstay van meer dan 3 tot 90 dagen.
 • 2 jaar: standaard periode (bijvoorbeeld bij een overstay van meer dan 90 dagen).
 • 10 jaar: als u een gevaar bent voor de openbare orde. Dit is de rust en orde op straat en in openbare gebouwen.
 • 20 jaar: als u een gevaar bent voor de openbare orde en nationale veiligheid.

Een inreisverbod van 1 of 2 jaar is een licht inreisverbod. Een inreisverbod van meer dan 2 jaar is een zwaar inreisverbod.

Start inreisverbod

Uw inreisverbod duurt 1, 2 of meer jaren. Deze periode start op:

 • de dag (datum) dat u echt weggaat uit de EU/EER en Zwitserland; of
 • de dag (datum) dat u terugkeert naar een ander EU/EER-land of Zwitserland als u daar mag wonen.

Einde reisverbod

Is de periode van het inreisverbod afgelopen? En hebt u zich aan de regels van het inreisverbod gehouden? Dan stopt het vanzelf. U mag daarna weer naar Nederland en andere EU/EER-landen en Zwitserland reizen.

Verblijfsrecht in EU/EER en gevolgen inreisverbod

Krijgt u verblijfsrecht in een EU/EER-land (behalve Ierland) of Zwitserland na een inreisverbod van Nederland? Als u geen misdrijf hebt gepleegd dan wordt uw inreisverbod van 1 of 2 jaar opgeheven. En de Nederlandse autoriteiten verwijderen de signalering van uw inreisverbod uit het Schengen Informatie Systeem. 

Hebt u wel een misdrijf gepleegd of duurt uw inreisverbod langer dan 2 jaar? Uw inreisverbod blijft gelden maar de signalering ervan komt in het informatiesysteem Executie en Signalering. Deze signalering wordt gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt dit zelf controleren door op uw volledige naam te zoeken op de website van de Staatscourant.

Opheffing of tijdelijke opheffing vragen van inreisverbod

Is uw inreisverbod nog niet voorbij? U kunt in heel bijzondere en dringende situaties om tijdelijke opheffing vragen. Opheffing betekent laten stoppen.

Brief met vraag om opheffing

Stuur een brief aan de IND, vraag om opheffing en leg uit waarom. Dit kunt u zelf doen. Of u laat iemand anders (in Nederland) voor u om opheffing vragen. U moet die persoon dan officieel toestemming geven om namens u in actie te komen. U zet dit op papier met uw handtekening. Dit heet een machtiging. Doe de machtiging bij de brief waarin u om opheffing vraagt.

Stuur de brief naar:

IND
Postbus 10
9560 AA Ter Apel

Hebt u een inreisverbod van een ander EU-/EER-land of Zwitserland gekregen? Dan moet u bij dat andere land vragen om opheffing.

Documenten nodig voor aanvraag opheffing inreisverbod

 • Brief waarin u vraagt om opheffing. U legt ook uit:
  • Wat de belangrijke, klemmende redenen in uw persoonlijke situatie zijn voor opheffing (geldt alleen voor een zwaar inreisverbod)
  • Dat u minimaal de helft van de periode van het inreisverbod achter elkaar weg bent uit Nederland (geldt niet voor een zwaar inreisverbod);
  • Dat u in die periode geen ernstige misdrijven hebt gepleegd;
  • Dat er op dit moment geen proces volgens het strafrecht tegen u is.
 • Kopie van de pagina met persoonsgegevens van uw geldige paspoort.
 • Kopie van alle pagina's van uw paspoorten die u vanaf uw inreisverbod hebt gehad. Of van andere documenten om te mogen reizen en de grens over te gaan.
 • Overzicht van alle plaatsen waar u na uw inreisverbod bent geweest. Hiermee laat u zien dat u tijdens de aanvraag buiten de EU, EER en Zwitserland bent. Of dat u bent teruggegaan naar een EU-/EER-land of Zwitserland als u daar mag wonen.
 • Bewijzen van plaatsen waar u na uw inreisverbod bent geweest.
 • Brieven van de overheden van landen waar u na uw inreisverbod bent geweest die uitleggen dat:
  • u geen ernstige misdrijven hebt gepleegd; en
  • er op dit moment geen proces volgens het strafrecht tegen u is.
 • Als u iemand toestemming geeft om voor opheffing te vragen: Machtiging met uw handtekening.

Zie ook