• Home
  • Au-pairbeleid voor EU/EER-onderdanen en Zwitsers

Au-pairbeleid voor EU/EER-onderdanen en Zwitsers

U hebt de nationaliteit van een EU/EER-onderdaan of Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning, EU-registratie of tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig om hier te mogen werken.

Gaat u in Nederland verblijven als au pair? En voldoen u en uw gastgezin aan alle voorwaarden van het Nederlandse au-pairbeleid? Dan mag uw gastgezin u maximaal €340 zakgeld per maand betalen. U moet een erkend au-pairbureau als referent hebben. En u verblijft in Nederland op basis van een uitwisselingsprogramma dat de IND heeft goedgekeurd.
 

Handhaving

U gaat als au pair in Nederland verblijven. Voldoen u en uw gastgezin niet aan één of meerdere voorwaarden van het au-pairbeleid? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw verblijfsrecht. Wel moet uw gastgezin u dan minstens het wettelijk minimumloon betalen.

De controle hierop wordt uitgevoerd door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). De Inspectie SZW valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Constateert de Inspectie SZW dat u en uw gastgezin niet aan de voorwaarden voldoen? Dan kan de Inspectie SZW boetes opleggen voor overtreding van de Wet Minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML).​

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.