• Home
 • Familie
 • Ouder(s) van een minderjarig Nederlands kind

Ouder(s) van een minderjarig Nederlands kind

​U bent de (stief-, opvang-, pleeg-) ouder van een minderjarig Nederlands kind. U wilt in Nederland met uw kind samenwonen. U hebt zelf niet een EU/EER- of Zwitserse nationaliteit. Om in Nederland bij uw minderjarige Nederlandse kind te wonen, hebt u een verblijfsvergunning nodig. U vraagt een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht aan.

​Voorwaarden

 • U bent de (stief-, opvang-, pleeg-) ouder van een minderjarig Nederlands kind.
 • Uw Nederlandse kind is jonger dan 18 jaar oud.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • U hebt niet de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • U hebt géén rechtmatig verblijf in een EU/EER-lidstaat (incl. Nederland) of Zwitserland.
 • U toont uw identiteit en nationaliteit aan met een geldig paspoort of ander reisdocument. Als u deze niet hebt, kunt u andere documenten laten zien waaruit ondubbelzinnig uw identiteit en nationaliteit blijkt.
 • U verricht daadwerkelijke zorg en/of opvoedingstaken voor het kind (eventueel samen met de andere ouder).
 • Het kind is zodanig afhankelijk van u dat, als u geen verblijfsrecht krijgt, het kind geen andere keuze heeft dan het grondgebied van de Europese Unie met u te verlaten.


Kosten

Deze aanvraag kost € 57.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u bij de aanvraag moet inleveren.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Inreis in Nederland: Faciliterend visum of vrije termijn

Faciliterend visum
Als u een visumplichtige nationaliteit hebt, moet u eerst een visum aanvragen om Nederland in te kunnen reizen. Dit heet een faciliterend visum. Dit is gratis en wordt afgegeven als een Schengenvisum (type C).

U vraagt het visum aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u woont. Bij deze aanvraag geeft u aan dat u in Nederland wilt gaan wonen bij een familielid dat een EU/EER- of Zwitserse nationaliteit heeft (dit is het minderjarige Nederlandse kind). U toont daarbij aan dat u een familielid bent van het minderjarige Nederlandse kind. Dit kan bijvoorbeeld met de geboorteakte of adoptiepapieren.

Voor meer informatie over het faciliterend visum en de aanvraag hiervan neemt u contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Vrije termijn
Als u niet een visumplichtige nationaliteit hebt, kunt u Nederland inreizen in uw vrije termijn. U heeft de volgende bewijsstukken nodig om Nederland in te kunnen reizen:

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Documenten die aantonen dat u een familielid bent van een EU/EER-onderdaan of Zwitser. Dit kan bijvoorbeeld met de geboorteakte of adoptiepapieren.

2. Indienen aanvraag toetsing EU-Gemeenschapsrecht

​U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan de pagina. U dient de aanvraag in bij een IND-loket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

U betaalt bij het IND-loket meteen de kosten (leges) van de aanvraag. De IND behandelt uw aanvraag pas nadat u hebt betaald. Ook wordt bij het loket een foto gemaakt voor op het verblijfsdocument en worden er vingerafdrukken afgenomen.

3. Ontvangst en controle aanvraag

Als u de aanvraag hebt ingediend krijgt u een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: Een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

4. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen verblijfsdocument. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u een verblijfsdocument. U krijgt een brief van de IND als u het verblijfsdocument kunt ophalen.

Aanvraagformulieren en kosten
Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)6006

Gebruik dit formulier voor het indienen van de aanvraag.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u bij de aanvraag moet inleveren.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe levert u de documenten in:

 • U neemt alleen kopieën van uw documenten mee, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum.
 • Neem geen USB-sticks, CD's of DVD's mee.
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 57.

Voor minderjarigen kost deze aanvraag € 30.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de beslissing het verblijfsdocument klaar te hebben. U krijgt een brief als u het verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houdt er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus tijdig een afspraak, maar in ieder geval binnen 4 maanden nadat u de brief hebt ontvangen.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsdocument juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u langer dan 4 maanden in Nederland gaat blijven, dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)  in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Werken

Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat of u mag werken. U mag met dit verblijfsdocument vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen TWV voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Vervolgaanvragen

​Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsdocument

Verloopt uw verblijfsdocument binnenkort? Dit type verblijfsdocument kan niet verlengd worden. In plaats daarvan doet u een nieuwe aanvraag voor Toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht. U dient de aanvraag in bij een IND-loket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Onbepaalde tijd en Nederlander worden

Met de verblijfsvergunning voor verblijf bij minderjarig Nederlands kind kunt u géén aanvraag doen voor duurzaam verblijf, regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezeten. Ook kunt u niet de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Delen

   

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.