Door een technische storing tonen sommige pagina's niet alle inhoud. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

  • Home
  • Verblijfsdocument beschadigd, kwijt, gestolen of wijzigen gegevens

Verblijfsdocument beschadigd, kwijt, gestolen of wijzigen gegevens

Is uw verblijfsdocument nog niet verlopen? Dan kunt u in bepaalde situaties het verblijfsdocument laten vervangen.

​Diefstal of verlies van verblijfsdocument

Uw verblijfsdocument is gestolen of verloren. U gaat eerst naar de politie om aangifte te doen van diefstal/verlies. Van de politie krijgt u een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal. Bij de aanvraag om vervanging stuurt u een kopie mee van het proces-verbaal.

Diefstal of verlies van verblijfsdocument in het buitenland 

Is uw verblijfsdocument gestolen of verloren tijdens een verblijf in het buitenland? Dan gaat u ook naar de politie om aangifte te doen van diefstal/verlies. De aangifte moet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Dan moet de aangifte vertaald worden door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd.

Bij de aanvraag om vervanging stuurt u een kopie mee van het proces-verbaal. Of u stuurt een print van de digitale aanvraag.

Zonder verblijfsdocument hebt u misschien een visum nodig om weer naar Nederland te kunnen reizen. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u verblijft.

Terugvinden verblijfsdocument ná aangifte diefstal/verlies

Hebt u bij de politie aangifte gedaan van diefstal/verlies? Dan wordt het verblijfsdocument definitief ongeldig. U moet daarna altijd om vervanging vragen. Als u het verblijfsdocument weer terugvindt, kunt u het niet meer gebruiken. U bent dan verplicht het verblijfsdocument in te leveren bij de IND. Dit kan bij een IND-loket. Bijvoorbeeld bij ophalen van het vervangende verblijfsdocument. Of u kunt het teruggevonden verblijfsdocument opsturen naar het volgende adres:

IND Bureau Documenten
Postbus 7025
8007 HA  Zwolle

Online aanvraag bij vermissing/diefstal

U kunt deze aanvraag online indienen. Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Hulp bij inloggen met DigiD + sms en DigiD app

  • Uitleg over DigiD + sms: ga naar uitleg over DigiD voor meer informatie in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch).

  • Uitleg over DigiD app: ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie (Nederlands en Engels).

 U kunt de digitale aanvraag na vermissing/diefstal starten door te klikken op de knop Online aanvraag. 

Het is alleen mogelijk om deze aanvraag online in te dienen als uw verblijfsvergunning nog geldig is.

Online aanvraag


Beschadiging van verblijfsdocument

Uw verblijfsdocument is zo beschadigd dat u het niet meer kunt gebruiken als geldig identiteitsbewijs. Bij de vervangingsaanvraag stuurt u een kopie mee van de voor- en achterkant van het beschadigde verblijfsdocument. Bij het ophalen van het nieuwe verblijfsdocument moet u het beschadigde document inleveren.

Verkeerde gegevens op verblijfsdocument

Op uw verblijfsdocument staan verkeerde gegevens. Bijvoorbeeld een verkeerde of oude naam, geboortedatum, geboorteplaats of nationaliteit.

De IND gebruikt de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). U neemt daarom eerst contact op met uw gemeente. Zij controleren of uw gegevens goed staan in de BRP. Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, dan moeten deze eerst worden gewijzigd. Pas daarna kunt u bij de IND om vervanging vragen van uw verblijfsdocument.

Wijzigen arbeidsrechten op verblijfsdocument

U hebt arbeidsrechten opgebouwd en u mag nu werken zonder een TWV. U kunt een nieuw verblijfsdocument aanvragen met de volgende arbeidsrechten: 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'. U hoeft voor deze aanvraag niet te betalen.

Is uw verblijfsvergunning nog minder dan 1 maand geldig? Vraag dan verlenging aan. Gebruik hiervoor formulier 7016. Schrijf op het formulier dat u de arbeidsmarktaantekening "arbeid vrij toegestaan" op uw nieuwe verblijfsvergunning wilt hebben. U betaalt de kosten van de aanvraag verlenging.

Online aanvraag bij vervanging

Is uw verblijfsdocument beschadigd, staan er verkeerde gegevens op of wilt u de arbeidsrechten laten wijzigen? Vraag dan vervanging aan van uw verblijfsdocument. U kunt deze aanvraag online indienen. Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Hulp bij inloggen met DigiD + sms en DigiD app

  • Uitleg over DigiD + sms: ga naar uitleg over DigiD voor meer informatie in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch).

  • Uitleg over DigiD app: ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie (Nederlands en Engels).

 U kunt de digitale aanvraag voor vervanging starten door te klikken op de knop Online aanvraag. 

Is uw verblijfsvergunning nog korter dan 3 maanden geldig? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke aanvraagformulier. U vindt dit formulier als u verder naar beneden scrolt.

Online aanvraag

Kosten

Deze aanvraag kost € 135. 

Hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene? Uw aanvraag kost € 135. Voor minderjarigen kost deze aanvraag € 58.

Hebt u een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familielid of voortgezet verblijf na verblijf bij familielid? Uw aanvraag kost € 135. Voor een minderjarig kind die verblijft bij een familielid kost de aanvraag € 58.

Hebt u een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd of onbepaalde tijd? Uw aanvraag kost € 135. Voor minderjarigen met een verblijfsvergunning asiel kost de aanvraag € 58.

Bent u EU-onderdaan of een familielid van een EU-onderdaan en hebt u een EU-verblijfsdocument? Uw aanvraag kost € 58. Voor minderjarige EU-onderdanen of minderjarige familieleden van een EU-onderdaan kost de aanvraag € 31. 

Voor Turkse onderdanen en hun gezinsleden kost de aanvraag € 58. Voor minderjarige Turkse onderdanen of minderjarig gezinslid van een Turkse onderdaan kost de aanvraag € 31.

Laat u uw verblijfsdocument vervangen omdat u recht hebt op een andere arbeidsmarktaantekening? U hoeft niet te betalen voor de aanvraag.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u de verblijfsvergunning alleen samen met uw ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) ophalen.

Bij het IND-loket betaalt u de kosten voor de aanvraag. Ook levert u hier uw oude verblijfsvergunning in (behalve als deze is gestolen of verloren).  

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Geldigheidsduur verblijfsdocument

Het vervangende verblijfsdocument heeft meestal dezelfde einddatum als het oorspronkelijke verblijfsdocument. 

Was het oorspronkelijke verblijfsdocument nog minder dan 1 maand geldig? Dan krijgt u geen nieuw verblijfsdocument, maar een beschikking. In deze brief staat wat uw verblijfsrecht is en tot welke datum u verblijfsrecht hebt in Nederland.

Werken

​Op de achterkant van uw verblijfsdocument staan dezelfde arbeidsrechten als op het oorspronkelijke document. Dit geldt niet wanneer u vervanging heeft aangevraagd vanwege wijziging van uw arbeidsrechten.

​Video

Hoe vul ik een online aanvraag in bij diefstal of verlies?

Hoe vul ik een online aanvraag in bij beschadiging of verkeerde gegevens?

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.