Over IND

Van vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land tot specialistische kenniswerkers: de IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden. Dat doen we zorgvuldig, want ons werk doet ertoe.

Nieuws

Asielinstroom in januari 2020

- ​In januari bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en...

Informatiebrief Brexit mogelijk verkeerd bezorgd

- ​Een algemene informatiebrief van de IND over Brexit van 30 januari 2020 is mogelijk op een verke...

Hoe gaat de IND om met herhaalde asielaanvragen?

- ​Wie niet veilig is in eigen land, kan in Nederland asiel aanvragen. Deze asielaanvraag wordt beh...

Meer nieuws

 Voorlichting op locatie

De IND geeft groepsvoorlichting en neemt deel aan maatschappelijke bijeenkomsten.

Lees meer