Over IND

Van vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land tot specialistische kenniswerkers: de IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden. Dat doen we zorgvuldig, want ons werk doet ertoe.

Nieuws

Rhodia Maas benoemd als directeur-generaal IND

- Rhodia Maas wordt met ingang van 1 februari aangesteld als directeur-generaal IND. Vrijdag 26 nov...

IND spreekt over asielinstroom bij technische briefing Tweede Kamer

- ​De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet de komende periode op meer asielaanvragen beslissen d...

Asielinstroom in oktober 2021

- ​De asielinstroom is voor de tiende maand op rij gestegen. In oktober bedroeg de totale asielinst...

Meer nieuws

Voorlichting op locatie

De IND geeft groepsvoorlichting en neemt deel aan maatschappelijke bijeenkomsten. Lees meer