Over IND

Van vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land tot specialistische kenniswerkers: de IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden. Dat doen we zorgvuldig, want ons werk doet ertoe.

Nieuws

Taskforce doet 8.200 asielaanvragen af

- De Taskforce die in maart 2020 werd opgericht om de IND te helpen de achterstand van ruim 15.000 ...

Nieuwe legesbedragen per 1 januari 2021

- ​De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder ja...

Antwoorden op veelgestelde vragen aan de telefoon

- ​De laatste tijd wordt de IND structureel vaker gebeld. Hierdoor kan het lang duren voordat u een...

Meer nieuws

Voorlichting op locatie

De IND geeft groepsvoorlichting en neemt deel aan maatschappelijke bijeenkomsten. Lees meer