Over IND

Van vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land tot specialistische kenniswerkers: de IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden. Dat doen we zorgvuldig, want ons werk doet ertoe.

Nieuws

Asielinstroom in september 2020

- ​De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het c...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 2 oktober 2020 staat nu online

- De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doelei...

Geen landelijke Open azc dag, wel online binnenkijken in een azc

- ​Jaarlijks organiseren het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalis...

Meer nieuws

 Voorlichting op locatie

De IND geeft groepsvoorlichting en neemt deel aan maatschappelijke bijeenkomsten.

Lees meer