Over IND

Van vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land tot specialistische kenniswerkers: de IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden. Dat doen we zorgvuldig, want ons werk doet ertoe.

Nieuws

Extra uitleg over doorlooptijden asielprocedure

- De Taskforce Dwangsommen wil de achterstand bij de behandeling van asielaanvragen door de IND zo ...

Inkomenseis internationale studenten tijdelijk versoepeld

- ​Door de coronacrisis kunnen internationale studenten moeilijker voldoen aan de inkomenseis voor ...

Dwangsom asielzoekers opgeschort

- De ‘Tijdelijke wet opschorten dwangsommen IND’ is door het parlement aangenomen. Deze wet regelt ...

Meer nieuws

 Voorlichting op locatie

De IND geeft groepsvoorlichting en neemt deel aan maatschappelijke bijeenkomsten.

Lees meer