Veiligheid voorop

​Of het nou gaat om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land, of om mensen die naar  Nederland willen komen om te werken of te studeren: de IND is er voor iedereen.

Om die reden is het belangrijk dat onze procedures zuiver zijn en niet misbruikt worden door mensen met verkeerde motieven. Daarom controleren we van iedere aanvrager of hij is wie hij zegt te zijn en werken we actief mee aan onderzoek naar mensenhandel, arbeidsuitbuiting en migratiefraude. Zo dragen we bij aan een veilig Nederland voor iedereen.

Alert op extremisme en oorlogsmisdaden

Veel mensen, op de vlucht voor oorlog of geweld, zijn blij als zij in Nederland een veilige haven vinden. Om hun veiligheid  -en die van alle andere inwoners van Nederland- te waarborgen, houden we scherp toezicht op wie ons land binnenkomt. We zijn alert op signalen van extremisme en jihadisme en werken nauw samen met handhavings- en opsporingsdiensten in Nederland en daarbuiten. Daarnaast doet een team van specialisten bij de IND dagelijks onderzoek naar conflictregio's, zodat we op de hoogte zijn van de laatste actuele ontwikkelingen. Daarbij letten we onder andere extra op oorlogsmisdadigers: voor hen is in onze samenleving geen plaats. Het zijn juist hun slachtoffers die wij veiligheid in ons land willen bieden, zonder dat zij het risico lopen hier hun beul tegen te komen. Zo bestrijden we daders en beschermen we slachtoffers, want vrijheid en veiligheid zijn nooit vanzelfsprekend.

Deskundig identiteitsonderzoek

Wie in Nederland wil wonen, om wat voor reden dan ook, moet zich bij ons bekendmaken. Zo weten we wie er ons land binnenkomt. Soms geven mensen een andere identiteit op dan ze in werkelijkheid hebben. Bijvoorbeeld omdat ze denken dat ze met een andere nationaliteit makkelijker in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Of omdat ze niet willen dat strafbare feiten bij ons bekend worden. Om deze vorm van misbruik tegen te gaan, werkt een team van toonaangevende documentexperts bij de IND dagelijks aan het controleren van documenten op echtheid. Zo gaan we identiteitsfraude te lijf.

Actieve bestrijding mensenhandel en uitbuiting

Waar geld verdiend kan worden aan mensen, liggen mensenhandel en uitbuiting op de loer. Mensenhandel is een ernstig misdrijf dat veel verschijningsvormen kent. Veel mensen denken bij mensenhandel aan gedwongen prostitutie, maar ook in minder in het oog springende bedrijfstakken komt mensenhandel en uitbuiting voor, zoals in de agrarische sector, schoonmaakbranche en horeca. Daarom kijken we kritisch naar de situatie van migranten die in Nederland willen werken, en controleren we samen met onder andere de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of alles volgens de regels verloopt.