Bescherming in Nederland

​Wereldwijd zijn er bijna zestig miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.

Bescherming in Nederland​Velen van hen zoeken hun toevlucht dichtbij huis; vaak in eigen land of in buurlanden waar het veiliger is. Een deel van hen vraagt uiteindelijk asiel aan in Europa. Wie in Nederland asiel aanvraagt, komt bij de IND terecht. De IND toetst elke asielaanvraag aan de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat is een zware verantwoordelijkheid, omdat onze beslissingen een grote invloed hebben op het leven van mensen. Daarom luisteren wij goed naar elk verhaal en behandelen wij elke aanvraag zorgvuldig en met oog voor ieders persoonlijke situatie. Want wie recht heeft op bescherming, moet op ons kunnen rekenen.

Asiel en bescherming

Als het ergens onveilig is, merken we dat vaak bij de IND. Op de vlucht voor geweld zoeken mensen ook in Nederland bescherming. Maar niet iedereen die asiel aanvraagt, komt hiervoor in aanmerking. In het Vluchtelingenverdrag van 1951, dat ook door Nederland is ondertekend, is vastgelegd  wie in aanmerking komt voor de bescherming van asiel . Daarnaast bieden Europese verdragen en afspraken bescherming aan mensen die op de vlucht zijn voor geweld. Elke asielaanvraag die in Nederland wordt ingediend, wordt door de IND getoetst aan het vreemdelingenbeleid. Dat doen we zorgvuldig en met een open oog voor de mens achter de aanvraag. Zo bieden we bescherming aan hen die dat nodig hebben en laten we mensen die hier niet kunnen blijven, snel weten waar ze aan toe zijn. Zodat ook zij zich weer op hun toekomst kunnen richten.

Speciale zorg voor kwetsbare groepen

Ieder mens is uniek. En bij de IND weten we dat als geen ander: elke asielzoeker komt naar Nederland met zijn eigen verhaal. Dat  verhaal vormt het uitgangspunt van iedere aanvraag, dus doen we er alles aan om een veilige sfeer te scheppen waarin elke aanvrager de aandacht krijgt die hij verdient. Voor sommige mensen betekent dit dat we een extra stapje moeten zetten. Bijvoorbeeld als het gaat om kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Of om mensen die zulke erge dingen hebben meegemaakt dat ze getraumatiseerd zijn. Zij hebben soms extra ondersteuning nodig om hun verhaal goed te kunnen vertellen. Daarom bieden wij maatwerk en houden we rekening met ieders behoeften. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich gehoord en gezien weet. Soms komen kinderen zonder hun ouders naar Nederland om asiel aan te vragen. Zij voeren hun gesprekken bij de IND met een speciaal daarvoor opgeleide medewerker in een kindvriendelijke spreekkamer.

Daders en slachtoffers

In een oorlog kan de scheidslijn tussen dader en slachtoffer soms dun zijn. Om onze asielprocedure zuiver te houden, doen we structureel onderzoek naar oorlogsmisdrijven in conflictgebieden en houden we in de gaten wie er ons land binnenkomen. Daarbij werken we samen met politie en inlichtingendiensten. Want asiel is er voor slachtoffers, niet voor daders.

Bij de IND werkt een team van specialisten aan het herkennen en bestrijden van oorlogsmisdadigers. Lees meer over hun werkzaamheden.

Lees meer over de Europese aanpak van oorlogsmisdadigers.

Delen