Op dinsdag 29 mei wordt vanaf 8.00 uur gewerkt aan de verbetering van de e-diensten, hierdoor kunnen kleine verstoringen optreden. Onze excuses voor het ongemak.

Werkinstructies

​De IND is een open organisatie, die graag inzicht geeft in de werkinstructies die de medewerkers hanteren.

Een overzicht van de werkinstructies vindt u hieronder. Deze instructies zijn nadrukkelijk géén beleidsregels, maar procedurele instructies en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van de bepalingen in de Vreemdelingencirculaire 2000. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een individueel geval maatwerk te leveren en van een instructie af te wijken.

WI 2018/4
Het recht van de Europese Unie

WI 2018/3
Grensprocedure

WI 2018/1
Arbeidsmarktaantekening

WI 2017/11
Normbedragen geldend vanaf 1 januari 2018

WI 2017/9
Erkenning als referent

WI 2017/7
Normbedragen geldend vanaf 1 juli 2017

WI 2017/5
Verlengen geldigheidsduur van visa kort verblijf tot 90 dagen

WI 2016/10
Horen in bezwaar

WI 2016/9
Inburgering in het buitenland

WI 2016/7

DNA en ID gehoor

WI 2016/5
WI 2016/5 Bijlage automatische incasso leges
Zoekjaar hoogopgeleiden voor afgestudeerde UAF-studenten

WI 2016/4

Forensische medisch onderzoek naar steunbewijs

WI 2015/9

Horen en beslissen in zaken waarin LHBT-gerichtheid als asielmotief wordt aangevoerd.

WI 2015/8
Instructie 'bijzondere procedurele waarborgen'

WI 2015/6
Rol contactpersonen mensenhandel en Gendergerelateerde zaken regulier

WI 2015/4

Richtlijnen voor de toepassing van artikel 8 EVRM

WI 2015/1

Kindvriendelijk horen op de ambassade

WI 2014/10

Inhoudelijke beoordeling (asiel)

WI 2014/5

(Samen)Werken met een tolk

WI 2013/19

Waarschuwing en bestuurlijke boete

WI 2013/17

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

WI 2013/14

Instructie beleid 'Kwetsbare minderheidsgroep'

WI 2013/5

Intrekken van de verblijfsvergunning asiel bepaalde en onbepaalde tijd

WI 2012/5

Werkinstructie Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (Ranov) en naturalisatie tot Nederlander

WI 2012/3

Uniform opvoeren van de intrekkingsprocedure

WI 2010/15

Werkwijze procedure artikel 64 Vw 2000.

WI 2010/13

Behandeling van medisch advies-zaken.

WI 2010/10

Wijze van opstarten van onderzoek en/of het stellen van vragen bij onderzoek tijdens de asielprocedure.

WI 2007/1

Informatieverstrekking door UWV.

WI 2006/9

Werkwijze n.a.v. uitspraak Johnson II.

WI 2005/36

Afstandsprocedure na verlenging Nederlanderschap.

WI 2005/25

Afgifte Bericht omtrent Toelating.

WI 2005/22

Procedurele aspecten van artikel 1F Vluchtelingenverdrag.

Delen