Werkinstructies

​De IND is een open organisatie, die graag inzicht geeft in de werkinstructies die de medewerkers hanteren.

Een overzicht van de werkinstructies vindt u hieronder. Deze instructies zijn nadrukkelijk géén beleidsregels, maar procedurele instructies en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van de bepalingen in de Vreemdelingencirculaire 2000. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een individueel geval maatwerk te leveren en van een instructie af te wijken.

WI 2017/9
Erkenning als referent

WI 2017/7
Normbedragen geldend vanaf 1 juli 2017

WI 2017/5
Verlengen geldigheidsduur van visa kort verblijf tot 90 dagen

WI 2017/3
Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden

WI 2017/1
Grensprocedure

WI 2016/10
Horen in bezwaar

WI 2016/9
Inburgering in het buitenland

WI 2016/7

DNA en ID gehoor 

WI 2016/4

Forensische medisch onderzoek naar steunbewijs

WI 2015/9

Horen en beslissen in zaken waarin LHBT-gerichtheid als asielmotief wordt aangevoerd.

WI 2015/8
Instructie 'bijzondere procedurele waarborgen'

WI 2015/6
Rol contactpersonen mensenhandel en Gendergerelateerde zaken regulier

WI 2015/4

Richtlijnen voor de toepassing van artikel 8 EVRM

WI 2015/1

Kindvriendelijk horen op de ambassade

WI 2014/10

Inhoudelijke beoordeling (asiel)

WI 2014/5

(Samen)Werken met een tolk

WI 2013/19

Waarschuwing en bestuurlijke boete

WI 2013/17

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

WI 2013/14

Instructie beleid 'Kwetsbare minderheidsgroep'

WI 2013-5

Intrekken van de verblijfsvergunning asiel bepaalde en onbepaalde tijd

WI 2013/3

Kennis en Talent, Kennismigranten, Richtlijn 2005/71/EG

WI 2012/5

Werkinstructie Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (Ranov) en naturalisatie tot Nederlander

WI 2012/3

Uniform opvoeren van de intrekkingsprocedure

WI 2010/15

Werkwijze procedure artikel 64 Vw 2000.

WI 2010/13

Behandeling van medisch advies-zaken.

WI 2010/10

Wijze van opstarten van onderzoek en/of het stellen van vragen bij onderzoek tijdens de asielprocedure.

WI 2007/14

Corrigeren verblijfsdoel.

WI 2007/1

Informatieverstrekking door UWV.

WI 2006/29

Beroep niet tijdig beslissen na intrekking besluit.

WI 2006/9

Werkwijze n.a.v. uitspraak Johnson II.

WI 2005/36

Afstandsprocedure na verlenging Nederlanderschap.

WI 2005/25

Afgifte Bericht omtrent Toelating.

WI 2005/22

Procedurele aspecten van artikel 1F Vluchtelingenverdrag.

Delen