Werkinstructies

​De IND is een open organisatie, die graag inzicht geeft in de werkinstructies die de medewerkers hanteren.

Een overzicht van de werkinstructies vindt u hieronder. Deze instructies zijn nadrukkelijk géén beleidsregels, maar procedurele instructies en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van de bepalingen in de Vreemdelingencirculaire 2000. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een individueel geval maatwerk te leveren en van een instructie af te wijken.

WI 2020/14
DNA-onderzoek en identificerend gehoor

WI 2020/13
Nader onderzoek in de nareisprocedure

WI 2020/12
De toepassing van de glijdende schaal

WI 2020/10
Het Recht van de Europese Unie

WI 2020/9
Grensprocedure

WI 2020/8
Erkenning referent

WI 2020/7
Evenredigheidstoets verlies Unieburgerschap

WI 2020/6
Richtlijnen arbeidsmarktaantekeningen

WI 2020/5
(Samen)Werken met een tolk

WI 2020/3
Inburgering in het buitenland

WI 2019/18
Bekeerlingen

WI 2019/17
Horen en beslissen in zaken waarin lhbti-gerichtheid is aangevoerd

WI 2019/16
Horen en mandatering in bezwaar

WI 2019/15
Richtlijnen voor de toepassing van artikel 8 EVRM

WI 2019/13
Palestijnen

WI 2019/9
Procedure herhaalde aanvragen

WI 2019/8
Het belang van het kind in de Dublinprocedure

WI 2019/7
Aanvraag m.b.t. het opvragen van gegevens in Eurodac

WI 2019/4
Herkomstonderzoek in asielzaken

WI 2019/1
Het beoordelen van asielaanvragen van verwesterde vrouwen

WI 2018/21
De toepassing van de glijdende schaal

WI 2018/19
Leeftijdsbepaling

Protocol leeftijdsonderzoek

WI 2018/16
Werkwijze procedure artikel 64 Vw 2000

WI 2018/15
Aanmeldgehoren en Verificatie eerste gehoren

WI 2018/12
IND als identificerende partner: wijziging identiteitsgegevens door de IND

WI 2017/5
Verlengen geldigheidsduur van visa kort verblijf tot 90 dagen

WI 2016/5
Zoekjaar hoogopgeleiden voor afgestudeerde UAF-studenten

WI 2016/5 Bijlage automatische incasso leges
Zoekjaar hoogopgeleiden voor afgestudeerde UAF-studenten

WI 2016/4
Forensische medisch onderzoek naar steunbewijs

WI 2015/8
Instructie bijzondere procedurele waarborgen

WI 2015/6
Rol contactpersonen mensenhandel en Gendergerelateerde zaken regulier

WI 2015/1
Kindvriendelijk horen op de ambassade

WI 2014/10
Inhoudelijke beoordeling (asiel)

WI 2013/14
Instructie beleid 'Kwetsbare minderheidsgroep'

WI 2012/5
Werkinstructie Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (Ranov) en naturalisatie tot Nederlander

WI 2010/13
Behandeling van medisch advies-zaken.

WI 2006/9
Werkwijze n.a.v. uitspraak Johnson II.

WI 2005/36
Afstandsprocedure na verlenging Nederlanderschap.

WI 2005/22
Procedurele aspecten van artikel 1F Vluchtelingenverdrag.