Stakeholderanalyse

Resultaten stakeholderanalyse IND bekend

De IND heeft afgelopen voorjaar een stakeholderanalyse uitgevoerd onder zijn professionele stakeholders. De IND scoorde daarbij een 6,4; Een lichte voldoende die ruimte voor verbetering geeft. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • De IND is een organisatie met twee gezichten: er is een groot verschil tussen het asiel- en het reguliere proces.
  • Stakeholders ervaren IND'ers als zorgvuldig, betrouwbaar en deskundig en vinden zij dat we betekenisvol werk voor mens en maatschappij doen.
  • Stakeholders denken veelal dat wij het beleid bepalen en weten niet altijd dat wij slechts het beleid uitvoeren.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek kunt u lezen in de samenvatting.