Trendanalyses, beleidsmonitors en beleidsevaluaties

​De IND maakt trendanalyses, beleidsmonitors, en -evaluaties op het gebied van asiel en migratie.

Ook coördineert de IND ex ante uitvoeringstoetsen (EAUT), waarmee de effecten van geplande beleidsveranderingen in kaart worden gebracht.

Hieronder vindt u rapportages op alfabetische volgorde van de titel van het rapport.