In Nederland blijven als u niet meer bij EU-familielid woont

Laatste update: 31 maart 2023

Woont u niet meer bij uw familielid met de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland? U leest op deze pagina of u in Nederland kunt blijven wonen.

Voor wie is deze pagina

U hebt een verblijfsdocument om te wonen bij uw familielid met de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. U hebt zelf een andere nationaliteit. U woont nu niet meer bij uw familielid. Bijvoorbeeld omdat uw familielid uit Nederland is vertrokken of is overleden. Of omdat uw relatie is geëindigd. U wilt graag in Nederland blijven wonen.

Als u zelf ook de nationaliteit hebt van een land van de EU, EER of Zwitserland

Uw recht om in Nederland te blijven wonen stopt niet. Er gelden wel voorwaarden voor wonen in Nederland als burger van de EU, EER of Zwitserland. U moet bijvoorbeeld zelf inkomen hebben. Lees de voorwaarden op de pagina Als burger van de EU, EER of Zwitserland wonen in Nederland.

 

Geef de wijziging in uw situatie door

Uw verblijfsrecht eindigt als u niet meer bij uw EU-familielid woont. U moet daarom melden bij de IND dat uw situatie is gewijzigd. De IND onderzoekt dan of een van de situaties waarbij u in Nederland mag blijven wonen voor u geldt.

U kunt de wijziging doorgeven via het meldingsformulier vreemdeling:

Wanneer u in Nederland mag blijven wonen

U mocht in Nederland wonen, omdat u een familielid had met de nationaliteit van de EU, EER of Zwitserland. Uw familielid is een burger van de Unie. Uw recht om in Nederland te wonen, stopt dus als u niet meer bij de burger van de Unie woont. Maar soms kunt u toch in Nederland blijven.

Situaties waarin u in Nederland mag blijven wonen

In een aantal situaties kunt u in Nederland blijven wonen als u een andere nationaliteit hebt dan van de EU, EER of Zwitserland. Bekijk of 1 van de volgende situaties voor u geldt:

U bent 5 jaar of langer in Nederland

Woont u al 5 jaar of langer in Nederland? Dan hebt u misschien duurzaam verblijf. Lees meer over het aanvragen van duurzaam verblijf.

De burger van de Unie is overleden

U woonde voor het moment van overlijden minimaal 1 jaar bij de burger van de Unie in Nederland. U mag in Nederland blijven wonen.

U bent het kind van de burger van de Unie. De burger van de Unie is vertrokken of overleden

U studeert in Nederland. U en de ouder die voor u zorgt mogen in Nederland blijven wonen totdat uw studie is afgerond.

Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap met de burger van de Unie is verbroken

U mag in Nederland blijven als 1 van deze situaties voor u geldt:

  • Uw huwelijk duurt minimaal 3 jaar bij het begin van de procedure tot scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk. Of uw geregistreerd partnerschap duurt minimaal 3 jaar bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. U woont minimaal 1 jaar van het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen in Nederland.
  • U hebt het gezag over de kinderen gekregen. Of u hebt een omgangsrecht en u moet van de rechter uw kinderen in Nederland zien.
  • Er is een bijzondere, moeilijke situatie. U was bijvoorbeeld slachtoffer van geweld bij u thuis tijdens uw huwelijk of relatie (huiselijk geweld). Of u bent slachtoffer van eerwraak.

Voorwaarde: u hebt voldoende inkomen

U moet altijd voldoende inkomen hebben om in Nederland te mogen wonen. Het maakt hierbij niet uit wat de reden is waarom u en de burger van de Unie niet meer samenwonen. Uw inkomen is voldoende in 1 van deze situaties:

  • U bent werknemer of ondernemer. U voert reële en daadwerkelijke arbeid uit. Dit betekent dat u minimaal 40% van de normale volledige werkweek werkt. Of u verdient minimaal 50% van het bijstandsbedrag dat voor u geldt.
  • U hebt een inkomen dat net zo hoog of hoger is dan het normbedrag voor uw gezinssituatie. En u hebt een verzekering voor ziektekosten in Nederland.
  • U bent het gezinslid van iemand die werknemer of ondernemer is. Of van een persoon die een inkomen heeft dat net zo hoog of hoger is dan het normbedrag voor zijn gezinssituatie.

Bekijk de normbedragen inkomenseis.

Hebt u nog geen werk?

U krijgt 6 maanden tijd om een baan te zoeken.

Wanneer u een nieuw verblijfsdocument moet aanvragen

U hoeft niet altijd meteen een nieuwe verblijfsdocument aan te vragen. Er zijn 3 situaties mogelijk:

  1. Uw verblijfsdocument is nog geldig. U houdt dit document en hoeft nu geen aanvraag te doen. U meldt wel de wijziging in uw situatie met het meldingsformulier: 
  2. U woont al 5 jaar achter elkaar in Nederland. U hebt misschien duurzaam verblijf. Lees meer over de aanvraag voor een verblijfsdocument duurzaam verblijf.
  3. Uw verblijfsdocument is niet meer geldig. En u hebt nog geen duurzaam verblijf. U doet een nieuwe aanvraag voor toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht. Lees meer over de aanvraag voor toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht.
Your Europe