IND beslist op ruim 53.000 naturalisatieverzoeken

Last update: 14 december 2021

Dit jaar hebben tot nog toe 53.730 mensen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst een beslissing gehad op hun naturalisatieverzoek. Wie naturaliseert, wordt officieel Nederlander. De IND maakt dit cijfer bekend, vooruitlopend op de viering van Naturalisatiedag, het feest van de nieuwe Nederlanders, woensdag.

 

 

Het aantal Naturalisatiebeslissingen is voor het tweede jaar op rij hoog. Vorig jaar ging het in totaal om 50.870 mensen. Het jaar daarvoor waren het er 27.090. De stijging is een direct gevolg van de hoge instroom van migranten in de voorgaande jaren, deze nieuwkomers kunnen na een aantal jaar rechtmatig verblijf in Nederland een naturalisatieverzoek indienen.

Tijdig beslissen

In reactie op de hoge instroom heeft de IND in de afgelopen periode veel geïnvesteerd om tijdig en zorgvuldig te kunnen beslissen op de naturalisatieverzoeken. Het aanvraagproces is geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Daarnaast is door het IND-personeel hard gewerkt om de hoge instroom bij te kunnen houden. Verder is veel aandacht gegeven aan de uitbreiding, begeleiding en betere aansturing. Door die inspanningen krijgt iemand die een verzoek doet tegenwoordig veel sneller een besluit.  

Besluit van de Koning

Wie Nederlander wil worden, doet bij de gemeente een naturalisatieverzoek. De IND beoordeelt het verzoek. Zo moet iemand vijf jaar of langer legaal in Nederland zijn, het inburgeringsexamen hebben gehaald en geen gevaar zijn voor de openbare orde of nationale veiligheid. Als iemand aan de voorwaarden voldoet, laat de IND dat in een brief aan de verzoeker weten. In deze brief staat dat een voorstel tot verlening van het Nederlanderschap is voorgelegd aan de Koning. Na het formele besluit van de Koning moet iemand deelnemen aan een naturalisatieceremonie. Daarna is iemand officieel Nederlander.

Verbondenheid

Mensen kiezen voor naturalisatie om praktische redenen, maar ook omdat ze zich verbonden voelen met Nederland. Dat komt ook tot uiting in de verklaring van verbondenheid die wordt afgelegd door de nieuwe Nederlanders tijdens de gemeentelijke naturalisatieceremonies. Door corona zijn de ceremonies op veel plekken vervangen door digitale bijeenkomsten, of door een besluit per brief.

Niet iedereen die langer in Nederland is, kiest voor naturalisatie. Dat komt bijvoorbeeld omdat mensen dan afstand moeten doen van de nationaliteit die ze al hebben. Of omdat een dubbele nationaliteit lastig kan zijn. Lees hier meer over de voor- en nadelen van naturalisatie.

Jaarverslag

Het afhandelen van naturalisatieverzoeken is een aanzienlijk deel van het werk van de IND. De dienst handelt ook asielaanvragen af, en aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen, bijvoorbeeld voor werknemers, studenten of geliefden. Meer informatie vindt u in het Jaarverslag 2020. Het jaarverslag over 2021, met de totaalcijfers over de gehele dienstverlening, volgt naar verwachting in april 2022.