Jaarverslag 2020: door corona minder aanvragen ingediend

Last update: 30 april 2021

​De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is ingediend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de IND dat vandaag gepubliceerd is. Over de hele linie daalde het aantal aanvragen, behalve bij het aantal naturalisatieverzoeken. De afname is het sterkst te zien bij verblijfsaanvragen op grond van studie (12.310 in 2020 tegen 20.430 in 2019) of als kennismigrant (13.710 in 2020 tegen 20.970 in 2019). 

Ook het aantal nieuwe asielaanvragen daalde fors door de invloed van corona. In 2020 werden er 13.670 aanvragen ingediend, terwijl dit er in 2019 nog 22.530 waren. Tegelijkertijd heeft de IND het afgelopen jaar flink ingezet op het wegwerken van de voorraad oude asielaanvragen enerzijds en het bijhouden van de nieuwe instroom anderzijds. Ondanks grote inspanningen is het niet gelukt de complete oude voorraad in 2020 afgehandeld te hebben, daarom is alles er nu op gericht dat doel medio 2021 te bereiken.  

Impact corona overal merkbaar

Omdat er door corona lange tijd geen vliegverkeer mogelijk was en landen te maken kregen met verschillende coronamaatregelen, dienden ook minder mensen een aanvraag in voor familie- en gezinsgerelateerde verblijfsdoelen. Het afgelopen jaar zijn er 32.730 aanvragen ingediend, tegen 40.830 het jaar ervoor. Direct na het afkondigen van de coronamaatregelen in maart was het alleen in heel uitzonderlijke gevallen mogelijk om te reizen, maar in juli kwam er een regeling voor lange afstandsrelaties. Dit betekende een uitzonderingsregeling voor geliefden op afstand. Door het beperkte vliegverkeer deed zich bovendien meermaals de situatie voor dat internationale reizigers strandden op Schiphol: zij konden na hun tussenlanding hun reis niet vervolgen omdat die gecanceld was. Het waren situaties waarin tijdelijke visa werden verstrekt en er nauw werd samengewerkt met ambassades.

Aantal beslissingen op naturalisatieverzoeken verdubbeld

Het aantal naturalisatieverzoeken is al jaren hoog, maar in 2020 zijn er bijna twee keer zoveel naturalisatieverzoeken behandeld als in het jaar daarvoor: 50.870 dit jaar en 27.090 in 2019. De stijging is toe te schrijven aan het aantrekken van extra personeel en digitalisering. Ondanks corona heeft de IND daardoor een flinke inhaalslag kunnen maken. 

Brexitaanvragen tijdig afgehandeld

Voor de IND was 2020 bovendien het jaar van de Brexit. Alle 45.000 Britten in Nederland moesten in 2020 hun verblijfsrecht voor na de Brexit regelen. Een grote logistieke operatie, maar door alle Britten in delen uit te nodigen een aanvraag voor een verblijfsvergunning in te dienen, kon de IND een soepele aanvraagstroom waarborgen. Daarbij is nauwe samenwerking gezocht met de Britse autoriteiten en met vertegenwoordigers van de Britse gemeenschap in Nederland. Het overgrote deel van alle in Nederland wonende Britten (34.790) heeft een aanvraag ingediend. Alle ingediende aanvragen zijn bovendien tijdig afgehandeld, een prestatie waarmee Nederland koploper in Europa is.  

Dienstverlening gehandhaafd

Corona of niet, de dienstverlening van de IND aan de klant bleef in 2020 gehandhaafd. Om zo min mogelijk reisbewegingen te genereren, is een deel van de loket-processen op een andere manier verlopen. Zo hoefden vreemdelingen niet meer aan het loket te verschijnen om hun visum te verlengen, maar gebeurde dit telefonisch. Ook het uitreiken van verblijfsdocumenten aan het loket is door corona voor sommige groepen vreemdelingen gestopt. In plaats daarvan werden ruim 38.000 verblijfsdocumenten via een koerier op het huisadres bezorgd.