In 2023 zijn opnieuw meer mensen Nederlander geworden

Last update: 13 december 2023

Tot 1 december dit jaar zijn er bijna 48 duizend mensen door naturalisatie Nederlander geworden (47.890). Dat is meer dan in dezelfde periode vorig jaar (44.170). Het ging om bijna 35 duizend volwassenen en zo’n 13 duizend kinderen. 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft in de eerste elf maanden van dit jaar bijna 50 duizend naturalisatieverzoeken behandeld (49.360). Een groot deel van de aanvragers van naturalisatie had een vergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid (14.020) of een asielvergunning (12.400). De meest voorkomende nationaliteit van de aanvragers is de Syrische.

De IND maakt deze cijfers bekend in aanloop naar Naturalisatiedag aanstaande vrijdag 15 december. 

Al langere tijd veel naturalisaties

De IND nam in 2023 tot 1 december ruim 49 duizend beslissingen op naturalisatieverzoeken. Het aantal beslissingen op naturalisatie ligt al enkele jaren hoog. In 2022 ging het om ruim 51 duizend beslissingen (51.480) en in 2021 waren het er bijna 56 duizend (55.930). Ter vergelijking: in 2019 werden nog zo’n 27 duizend naturalisatiebeslissingen genomen (27.090). 

De toename is een gevolg van het aantal migranten dat in de jaren ervoor naar Nederland is gekomen. Zij kunnen na drie of vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland een naturalisatieverzoek indienen. Daarnaast moeten ze aan een aantal andere voorwaarden voldoen. 

De Koning besluit over naturalisatie

Wie Nederlander wil worden, doet bij de gemeente een naturalisatieverzoek. De IND beoordeelt het verzoek. Als de beslissing positief is krijgt de aanvrager een brief van de IND. Daarin staat dat een voorstel tot verlening van het Nederlanderschap is voorgelegd aan de Koning. De Koning neemt het formele besluit. De aanvrager krijgt dan een uitnodiging van de gemeente voor een naturalisatieceremonie. Daarna is iemand officieel Nederlander. Dit betekent onder meer dat diegene voortaan mag stemmen bij alle Nederlandse verkiezingen, en alle openbare functies kan vervullen. 

naturalisatieceremonie
Naturalisatieceremonie Utrecht

Dienstverlening klaarstomen voor meer aanvragen

Irlan Agous is verantwoordelijk voor de behandeling van naturalisatieverzoeken bij de IND. “In de afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd om tijdige en zorgvuldige dienstverlening te blijven bieden, ook bij grote aantallen aanvragen. Onderdelen van het proces zijn gedigitaliseerd. Ook hebben we meer mensen aangenomen voor het behandelen van naturalisatieverzoeken, en worden medewerkers beter begeleid. Hierdoor krijgt een aanvrager nu veel sneller duidelijkheid dan voorheen.”

Agous vervolgt: “Bij naturalisatie kunnen we vrij precies voorspellen hoeveel aanvragen eraan komen. We weten nu al dat het vanaf medio 2025 en 2026 weer erg druk gaat worden.  Om daar goed op voorbereid te zijn werken we nu al aan het slimmer inrichten van het proces, vooral in de samenwerking met gemeenten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van dezelfde informatiebronnen, om dubbele informatie en herstelwerk te voorkomen. Zo maken we onze dienstverlening steeds slimmer en houden we de wachttijden kort. Fijn voor ons én voor de aanvragers.”

Andere mogelijkheid om Nederlander te worden

Niet iedereen die langer in Nederland is, kiest voor naturalisatie. Bijvoorbeeld omdat mensen dan meestal afstand moeten doen van de nationaliteit die ze al hebben. Nederlander worden kan in bepaalde situaties ook via Optie. In dat geval beslist de gemeente over de aanvraag.