Asielinstroom in november 2022

Last update: 13 december 2022

In november 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 4.484. Ten opzichte van de voorafgaande maand betreft dit een daling: in oktober was dat 4.756. Hiermee komt de totale asielinstroom dit jaar op 44.112, dat is hoger dan het totaal in heel 2021 (36.620)

asieltrends november

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in november 3.981. In oktober was dat 3.965. Het totaal aantal eerste asielaanvragen in 2022 is tot nu toe 32.315.
De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die in november een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (1.652), Jemen (265), Turkije (219), Algerije (197) en Somalië (181).

Russische inval in Oekraine
In november was het aantal asielaanvragen van mensen uit Oekraine 50. In oktober was dit 58. Tot nu toe deden dit jaar 397 Oekraïners een eerste asielaanvraag. De meeste Oekraïense vluchtelingen vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, zij hoeven zich hiervoor niet te melden in Ter Apel. Oekraïners die niet onder de Richtlijn vallen, hebben de mogelijkheid om asiel aan te vragen. De IND neemt tijdelijk geen beslissingen op asielaanvragen Oekraïners .

Het aantal eerste asielaanvragen van mensen uit de Russische Federatie is 86. Dit is vergelijkbaar met de maand oktober (90). De Russische Federatie staat hiermee deze maand op de tiende plaats in de lijst met herkomstlanden van asielzoekers. Het totaal aantal asielaanvragen van mensen uit de Russische Federatie is dit jaar 542.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg in november 474. Dit is een daling ten opzichte van de voorgaande maand; toen waren dat er 599. Het merendeel (274) was afkomstig uit Syrië.
Het totaal aantal AMV dat tot nu toe een asielaanvraag deed is 3.942.

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in november 126. In oktober waren dat er 130.

Nareizigers

In november was het aantal ingereisde nareizigers 377. Dit is voor de tweede maand op rij een daling (oktober 661, september 965).
Het totaal aan ingereisde nareizigers is tot nu toe 10.418. Dat is meer dan het totaal in heel 2021 (10.120).

 

Pas na ondertekening van de eerste asielaanvraag tijdens de identificatie en registratie door de vreemdelingenpolitie (AVIM) wordt een aanvraag meegeteld in de cijfers.